VELKOMMEN TIL NYE
RETTIGHETSSLOTTET

Redd Barnas undervisningsmateriell om barns rettigheter for de eldste barna i barnehagen og elever på 1.-4. trinn.
BESØK RETTIGHETSSLOTTET

Lær om barnas rettigheter

I Rettighetsslottet kan barn lære om sine rettigheter, blant annet gjennom tegneserier, musikkvideoer, spill, filmer og quiz. Barn i Norge og flere andre land i verden forteller om retten til å bli hørt, om rettferdighet og urettferdighet, og om retten til liv, trygghet og utdanning.

Rettighetsslottet oppfyller flere mål fra Rammeplan for barnehagen og Kunnskapsløftet. Materiellet kan du bruke, laste ned eller bestille gratis fra boksene under.

Evaluer materiellet

Her bruker du Rettighets­slottet

Vis
Rettighetsslottet logo, et barn med et flagg som sitter på toppen av et sandslott. På flagget står det "Barns rettigheter".

Her bruker du Rettighets­slottet

På den nye nettsiden til Rettighetsslottet finner du tegneserier, musikkvideoer, spill, filmer og quiz.

Film om Rettighetsslottet

Vis
Jente som holder opp bilde av en katt

Film om Rettighetsslottet

Se en film om hva Rettighetsslottet er og hva barna kan lære og oppdage der.

Lærerveiledning

Vis
En av karakterene fra Rettighetsslottet som vinker

Lærerveiledning

Her finner du tips til undervisningsopplegg og mer informasjon om nettsiden til Rettighetsslottet og hvordan bruke den.

Plakat Rettighetsslottet

Vis
Bilde av rettighetsplakaten

Plakat Rettighetsslottet

Bestill en plakat med barnas rettigheter som du kan henge opp i barnehagen eller klasserommet.

Hvis du vil laste ned plakatene, kan du gjøre det her: arabisk, bokmål, dari, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk, kurmanji, litauisk, lulesamisk, pashto, polsk, russisk, tigrinja, tyrkisk og urdu.

Tegne­serier

Vis
Nærbilde av trekkoppkrokodillen

Tegne­serier

I det nye Rettighetsslottet er tegneserieene spilt inn med lyd og stemmer.

Vil du laste dem ned og printe dem utkan du gjøre det her:

Rettighetsslottet (hefte 1) på bokmål eller nynorsk.

Flere fortellinger fra Rettighetsslottet (hefte 2) på bokmål eller nynorsk.

Sanghefte

Vis
To som synger og spiller gitar

Sanghefte

I Rettighetsslottet er det fem sanger og alle sangtekstene er samlet i et sanghefte.

Musikkvideoer

Vis
Linn Skaaber som synger inn i mikrofon

Musikkvideoer

Gi tilbake­melding

Vis

Gi tilbake­melding

Her kan du svare på en kort evaluering av Rettighetsslottet, for å hjelpe oss med å lage bedre under­visnings­materiell. Nettsiden er under utvikling.

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, kontakt oss på skole@reddbarna.no.