Redd Barna trengs - også i Norge!

Gruppebilde av voksne Redd Barna-frivillige og ansatte med plakater for å fremme barns rettigheter.

I 2022 nådde Redd Barna om lag 220.000 barn og voksne i Norge.

Vårt arbeid bidro til inkludering, til å forebygge vold og overgrep og til å beskytte barn som har flyktet til Norge.

Vi treffer barn i nabolaget, på asylmottaket og krisesentre, på skolen, i barnehagen og i idretten!

Barn i sårbare livssituasjoner ble invitert med på inkluderende fritidsaktiviteter av våre frivillige over hele landet.

Vi påvirket myndighetene og drev kampanjer for å styrke barns rettigheter, forebygge vold og overgrep, sikre gode levekår og skape tryggere skolemiljøer. 

Her er noen smakebiter fra resultatene av Redd Barnas arbeid i Norge i 2022.

Vi har gitt familier et pusterom!

Vi ser en gruppe mennesker gå tur i en park. Smilende ansikter.

Redd Barna-frivillige har arrangert trygge fritids-aktiviteter for over tusen barn og familier som har flyktet til Norge fra Ukraina og andre land.  

Barn og familier på flukt befinner seg i en usikker og kaotisk situasjon. Aktiviteter med lek og moro, gir et pusterom og er viktig for at barn skal bearbeide vonde opplevelser.

Vi har hatt aktiviteter på tilsammen 26 akutt- og asylmottak. Vi har vist barn og voksne hvilke tilbud som finnes i deres nye nærmiljø, og på den måten bidratt til fellesskapsfølelse, tilhørighet og mye moro.  400 barn har deltatt i aktivitetsgrupper for nylig bosatte familier som har flyktet til Norge.

Redd Barnas frivillige er også «gode naboer» for 145 barn og deres familier med flyktningbakgrunn som er nylig bosatt i en kommune.

Vi treffer barn på skoler og i barnehager! 

En ung kvinne står midt i et klasserom der barn rundt henne rekker opp hånden.

I fjor nådde vi omlag 160.000 barn og over 20.000 lærere i skoler og barnehager med informasjon om barns rettigheter!

Barn lærte om nettvett, om sine rettigheter og FNs bærekraftsmål, om mobbing, rasisme og retten til et trygt skolemiljø. De lærte om hva vold og overgrep er, at det er ulovlig og hvordan man kan få hjelp. 

Animasjonsfilmen "Klassevenner - Alle skal få være med» ble nominert til Chicago International Children's Film Festival. Redd Barna, Bivrost Film og NRK Super står bak filmen, og vi har utviklet undervisningsmateriellet som følger med.  

Her kan du lese mer om undervisningsmateriellet til Redd Barna.

11.000 barn på inkluderende "fritids"! 

Fem unge mennesker på en bowlinghall, noen av dem med bowlingkuler i hendene.

Redd Barna har arrangert morsomme fritidsaktiviteter for nesten 11.000 barn og deres familier i 21 norske kommuner. Alle arrangementer er åpne og gratis.  

Barn og unge som vokser opp med store levekårsutfordringer har betydelig større risiko for å ha dårligere psykisk og fysisk helse enn andre barn.  

Redd Barna har i 2022 tilbudt en rekke kultur-, natur- og fritidsaktiviteter som inkluderer barn og unge som står i fare for å falle utenfor, særlig familier som har økonomiske utfordringer.  

620 deltakere på trygg på trening 

En nesten tom idrettsgarderobe. En liten gutt står i døråpningen og ser utover.

Trygg på trening med Redd Barna er et gratis kurs for trenere og frivillige som skal gjøre idrettsklubben tryggere for barn.

Til nå er det inngått avtale med 11 særforbund, og ferdigutviklet kurs til alle disse. Vi har også utviklet et generelt kurs til fleridrettslag og de særforbundene vi ikke har inngått avtale med enda. Vi har reist på norgesturne for å gjøre kurset kjent i idrettskretsene slik at de får eierskap til kurset.

Flere av idrettskretsene har egne kursholdere som nå er ute og holder Trygg på trening med Redd Barna-kurset. Det ble avholdt 55 kurs for over 620 deltakere.

Vi får politiske gjennomslag for barns rettigheter! 

Et barn griper etter et pizzastykke.

I 2022 feiret vi at nye tall for barn som vokser opp i fattigdom gikk nedover, for første gang på svært lenge.

I 2022 feiret vi at nye tall for barn som vokser opp i fattigdom gikk nedover, for første gang på svært lenge.

En årsak er at barnetrygden har økt for de yngste barna, et barnepolitisk krav fra Redd Barna gjennom mange år! 

En av Redd Barnas viktigste kampsaker er at ingen barn skal vokse opp i fattigdom. For alle barn har rett til gode levekår.

Gjennom statsbudsjettet skal nå barnetrygden settes opp for enslige forsørgere, og den skal prisjusteres for første gang på mange år. 
 
I 2022 presset vi ekstra på for å få økt barnetrygden ytterligere, både gjennom politisk påvirkning og utadrettede kampanjeaktiviteter med et opprop som har snart 15 000 signaturer, og det nytter.

Vi fikk også gjennomslag for kravet om at familier på asylmottak må få mer økonomisk støtte. Familier har måttet leve på 50 kroner om dagen. Det er et hårreisende lavt beløp, der man har latt barn og deres familier gå mer eller mindre sultne, og der flyktninger må stå i matkø for å ikke gå til sengs sultne. 

Lek og fritid for barn på krisesentre! 

To unge kvinner klatrer i en klatrevegg.

Redd Barnas frivillige har vært sammen med barn og unge på 10 krisesentre med sang, spill, lek, leksehjelp og matlaging sammen med barn og deres mødre.

Vi får gode attester for dette arbeidet. Et krisesenter skriver:

«Både fra barnemunn og fra foreldrene har vi hørt om flere av dere, hvor morsomme, lekende, tøysete og snille dere er. Dere har bidratt til mestringsfølelse for barn, men også til foreldre. Vi har hørt av flere av foreldrene som etter å ha deltatt på aktiviteter med dere har tatt med barna alene på samme aktivitet i etterkant da de har sett at dette er noe de mestrer alene.  

Vi bekjemper rasisme! 

Vi ser føttene til et barn som bruker rullebrett.

I 2022 samarbeidet vi med NRK Super om deres temadager om rasisme for å gi barn og unge kunnskap om fordommer og rasisme.

Vi bidro til å gjøre dem bevisste på hvordan de kan forebygge og bekjempe rasisme, vise respekt for hverandre og være antirasister.

Her finner dere mer informasjon, og undervisningsmateriellet vi utviklet.

Fantastisk fredsprisfest! 

Barn og voksne i fine klær sitter på en scene og snakker sammen. Blant de voksne er Oslos ordfører og kronprinsesse Mette Marit, samt tre fredsprisvinnere.

Redd Barnas fredsprisfest gikk av stabelen for 25. gang den 10.desember 2022 i Nobels Fredssenter i Oslo. En fest for barn, laget av barn.

Festkomiteen bestod av 12 syvendeklassinger fra Grünerløkka, Kampen og Vålerenga skole. Komiteen både planla og ledet arrangementet. 

Fredsprisvinnerne var Ales Bjaljatski, en aktivist fra Belarus, den russiske organisasjonen Memorial og den ukrainske organisasjonen Senteret for sivile rettigheter.

De fikk prisen for å ha kjempet for retten til maktkritikk og grunnleggende rettigheter for borgerne i sine land i mange år, og deltok på festen sammen med blant andre Kronprins Haakon, Kronprinsesse Mette-Marit, ordfører i Oslo Marianne Borgen og flere unge, talentfulle artister. 

Besøk våre nettsider!

Redd Barna gjør en viktig jobb for barns rettigheter - også i Norge. Besøk våre nettsider for å se mer om vårt arbeid i Norge.