ELEVMEDVIRKNING

Her finner du konkrete forslag og råd om hvordan du kan få til elevmedvirkning i praksis.

Hvis dine elever opplever at de har reell innflytelse på sin skolehverdag, bidrar det til større trivsel, et mer inkluderende klassemiljø, og bedre faglig utvikling. For å komme dit må du gi elevene rom for å ta initiativ, de må få informasjon og veiledning på hvordan de kan medvirke, og de må oppleve å bli sett og hørt på ekte.

Hva er elev­med­virkning

Vis
Elevmedvirkning betyr at elevene kan si sin mening, delta og ha innflytelse i alt som angår dem på skolen.

Hva er elev­med­virkning

Elever skal få delta på sine premisser, få si sin mening, bli tatt på alvor og ha innflytelse i alt som angår dem på skolen.

La elevene få med­virke på ekte

Vis
Elevmedvirkning betyr at elevene kan si sin mening, delta og ha innflytelse i alt som angår dem på skolen.

La elevene få med­virke på ekte

Hvordan du tilrettelegger timene dine er helt avgjørende for om elevene dine vil og våger å bidra med meninger, erfaringer og innspill.

Prinsipper for menings­full med­virkning

Vis
Elevmedvirkning betyr at elevene kan si sin mening, delta og ha innflytelse i alt som angår dem på skolen.

Prinsipper for menings­full med­virkning

Her finner du prinsipper for god og meningsfull medvirkning fra barn og unge, som bør være grunnleggende verdier for all undervisning.

Læreren som rolle­modell og tilrette­legger

Vis
Elevmedvirkning betyr at elevene kan si sin mening, delta og ha innflytelse i alt som angår dem på skolen.

Læreren som rolle­modell og tilrette­legger

Du kan velge å være en inspirerende rollemodell for dine elever. Hvis du tilrettelegger for at elevene får medvirke i skolehverdagen, vil du raskt se resultater både på det faglige og det sosiale.