Redd Barna trengs – også i Norge!

Her er ti resultater av vårt arbeid fra 2021.

Vi opplyser barn!

I fjor nådde vi 450.000 barn med informasjon om barns rettigheter! 107.000 eksemplarer av vårt materiell ble bestilt av 9500 lærere på skoler og i barnehager.

Vi lanserte bl.a. elevrådshåndboka og skolemateriell om religionsfrihet og samenes nasjonaldag, samt om vold og overgrep.

Her kan du se undervisningsmaterialet til Redd Barna.

En kvinne med Redd Barna T-skjorte snakker med barn.

Vi støtter barn fra
vanskelige levekår!

Barn og unge som vokser opp med store levekårsutfordringer har betydelig større risiko for å ha dårligere psykisk og fysisk helse enn andre barn. De har også større risiko for å oppleve marginalisering og utenforskap. Pandemien har forsterket disse faktorene. 

Som et direkte resultat av Redd Barnas prosjekt Helt ærlig bevilget Oslo kommune 1 million kroner ekstra til tiltak i bydelene for barn fra vanskelige levekår.

Les mer om vårt arbeid for barn i Norge.

Mennesker rundt et bord og et klesplagg der det står Helt ærlig.

Vi jobber for at barn skal
være trygge på trening

Trygg på trening med Redd Barna er et gratis kurs for trenere og frivillige som skal gjøre klubben tryggere for barn.

Til nå er det inngått avtale med 11 særforbund, og ferdigutviklet kurs til ni av disse. Det ble avhold 25 kurs i 2021 for totalt 553 kursdeltagere. I løpet av året ble kurset oppdatert etter ønske fra idretten selv og inneholder nå også informasjon om blant annet trygg nettbruk.

Fotballer i ulike farger.

Vi lærer barn om demokrati!

To unge programmledere foran en TV der det sår Barnas valg.

Barnas Valg ble gjennomført i forkant av stortingsvalget. I overkant av 250.000 var inne på nettsiden til Barnas Valg og lærte om politikk og demokrati. Der kunne de lese barnevennlige partiprogram, se barnas valgshow og høre politikerne snakke om sine saker og ta barnas valgomat.

Hele 69.604 barn benyttet seg av sin «stemmerett»!

Barnetrygden:
Årets viktigste seier! 

En gutt ser ut av en gitterport.

Årets største politiske seier for oss var det fantastiske gjennomslaget for å forby at barnetrygden tas fra de som mottar sosialhjelp.

Dette var en stor seier for Redd Barna, som har jobbet målrettet gjennom opprop, kampanje, medieutspill og politiske møter. Nesten 23.000 har signert vår underskriftskampanje mot avkortningen av barnetrygden fra landets fattigste familier.

Vårt frivillige arbeid
blir satt pris på!

En mann holder et bilde som han har fått.

I Bodø fikk Redd Barnas frivillige ærespris for sitt arbeid på krisesenteret i byen. "Prisen deles ut til dere fordi dere er med på å gjøre en forskjell for de barna som bor eller har bodd på Krisesenteret. Tusen takk for at dere finnes, og for at dere vil bruke fritiden på barn som er i en vanskelig livssituasjon. Takk for at våre barn også får være deres barn".

Rundt omkring i landet har vi hatt viktige aktiviteter i en svært krevende tid for barn på krisesentre.

Her kan du lese mer om å bli frivillig i Redd Barna.

– Endelig hører noen på oss!

En gruppe ungdommer med basketballer.

På Bjørndal i Oslo har «Sister power» og «Guttekveld» blitt synlige møtepunkter for ungdom fra 12-20 år i bydelen. Ung Bjørndal har også blitt nominert til Oslos beste forening, i tillegg til å bli godt synlig gjennom politisk påvirkningsarbeid i kjølvann av store kutt i bydelsbudsjettet.

På like vilkår er en del av Redd Barnas satsning på inkludering og gode levekår for alle barn og unge. Ungdomsforumet er kjernen i prosjektet. Bydelsdirektøren har nå spilt inn forslag om at det settes av midler til bydelsvertene i budsjett for 2022. Viktig seier for ungdommene på Bjørndal!

Barn har rett til fritid!

Redd Barna har stått i bresjen for å tilby organiserte fritidsaktiviteter på steder med mye nedstenging og der mange barn vokser opp i familier med lavinntekt. I 2021 deltok 1300 barn i åtte arrangementer i Oslo Øst og Bergen. I tillegg har vi jobbet for å sikre at barn med funksjonsnedsettelser blir inkludert i fritiden.

Kampanjen «Fritid uten fordommer» har fått i underkant av 5000 underskrifter og har blant annet ført til møte med likestillingsministeren. Resultatene kommer på toppen av alt det fantastiske inkluderingsarbeidet som ble gjennomført i alle regioner sammen med de frivillige i 2021. Vi nådde ut til over 6600 barn med inkluderende fritidsaktiviteter.

Ryggen av en jente som ser gjennom et gjerde.

Vi beskytter barn på flukt!

Enslige mindreårige asylsøkere over 15 år blir diskriminert av norske myndigheter, mener Redd Barna. Vi jobber politisk for å sikre at de får et likeverdig omsorgstilbud som alle andre barn i landet, og som de har krav på etter FNS barnekonvensjon.

Kampanjen vår i fjor fikk 10.600 underskrifter. Dette vil fortsette å være en viktig kampsak for oss – helt til vi er i mål!
Stopp regjeringens diskriminering av barn

En gutt ser ut av et vindu.

Heidundrandes fredsprisfest!

Ekstra gøy i en så krevende tid at vi kunne avslutte året med en heidundrandes fredsprisfest, planlagt og gjennomført av barna selv, med en fantastisk støtte fra prosjektgruppa. For en fest det ble! Utrolig inspirerende å se de glade og rørte ansiktene til fredsprisvinnerne, de to journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov.

Tradisjonen tro er det et knippe 7.-klassinger som sto for planlegging og produsering av arrangementet. I 2021 var det tolv spente elever fra Kampen, Vålerenga og Grünerløkka skoler.

Mange barn og voksne på en stor scene.

Har kan du lese mer om Redd Barnas arbeid i Norge.

Fargerike barn på skolepulter utendørs.

Redd Barna er en medlemsorganisasjon og våre frivillige er viktige for å oppnå langsiktige resultater for barn i Norge. Vil du bli med?