TRYGG PÅ TRENING MED REDD BARNA

300 000 barn i Norge er med i organisert idrett. De trener, konkurrerer, spiller kamper og reiser på turneringer.

En gutt står med ryggen til i døråpningen til en garderobe.

Men hva hvis tilliten mellom de unge utøverne og de eldre trenerne misbrukes? Hva hvis barnet blir utsatt for overgrep? Hvordan sikrer vi at barna er trygge når de driver med idretten sin?

Av Elin Toft, Philip Crabtree, Karin Beate Nøsterud og Inge Lie

Redd Barna samarbeider med fotballforbundet, svømmeforbundet, basketballforbundet og gymnastikk- og turnforbundet om et helt nytt kursopplegg for klubber og trenere; Trygg på trening.

Sport er gøy! Barn setter pris på idrett og trening fordi det gir både glede og mestringsfølelse.

- Jeg er veldig glad i svømming
fordi det er gøy og jeg føler meg
trygg her.

- Jeg spiller basket
fordi det er gøy.

- Det fineste er når vi
scorer mål så blir
alle veldig glade.

Fram til for få år siden var overgrep innen idretten et ikke-tema. Men så begynte voksne å fortelle om hva de som barn ble utsatt for i ulike idrettsgrener.

Grove overgrepssaker har blitt rullet opp de siste årene og trenere har blitt tiltalt og dømt. 

– Det at noen har våget å bryte tausheten rundt overgrep i idretten har ført til en stor endring. Nå er temaet løftet opp og ikke lenger umulig å snakke om, sier Silje Vold, Redd Barnas spesialrådgiver på temaet vold og overgrep mot barn. 

Redd Barna står midt i arbeidet med å utvikle et nytt kursopplegg som er skreddersydd for ulike idrettsgrener. Målet er å hindre at barn blir utsatt for overgrep i forbindelse med idrett.

VET DU HVA DU SKAL GJØRE?

• Vet du hva du skal gjøre dersom du har mistanke om at et barn kan være utsatt for seksuelle overgrep? 

Vet du hva du skal gjøre dersom et barn åpner seg for deg og søker hjelp? 

• Hva kan dere som klubb gjøre for å sikre at barn er trygge på trening?  

Trygg på trening er et kurs som skal gjøre klubben deres til et trygt sted for barn. Kurset gir trenere kompetanse om hva seksuelle overgrep er, hva man skal gjøre hvis man er bekymret for et barn og hva man kan gjøre for å forebygge seksuelle overgrep i egen klubb.

Her kan du få mer informasjon om Trygg på trening

– Mange reagerer med at «dette hadde jeg aldri trodd!» når overgrepssaker rulles opp.

Silje Vold, Redd Barna

Et jentelag i fotball sitter i ring i gresset.

Det er stor pågang fra særforbund som ønsker å ta del i Redd Barnas kursopplegg.

– Dette er noe idretten selv er opptatt av. Alle ønsker at idretten skal være et trygt sted for unge idrettsutøvere. På alle fritidsarenaer der barn møter voksne, er barna sårbare for utnyttelse og seksuelle overgrep. Derfor må vi ta tak i dette, sier Silje Vold.

– I de aller fleste idretter er det kroppskontakt, enten det er mellom utøvere eller trenere og utøvere. Noen ganger er barnet og treneren alene, for eksempel i garderoben, sier hun.

– I enkelte idretter reiser klubben eller laget på turneringer der det kan være overnattinger. Dette er forhold som vi må få ledere og trenere til å tenke rundt, slik at det ikke blir arenaer for overgrep, sier Vold.

  • Seksuell krenkende adferd, som for eksempel å sende et bilde av kjønnsorganet sitt til noen.
  • Det kan være seksuell adferd, ved å ta på kroppen til noen.
  • Seksuell omgang; å trenge inn i kroppens hulrom med fingre, gjenstander eller kjønnsorgan.
  • To av ti kvinner og en av ti menn opplever overgrep før de fyller 18 år.
  • Det tar i gjennomsnitt 17 år før folk forteller om overgrepene.
  • 85% av voksne synes det er ubehagelig å spørre barn om overgrep – bare 5% av barna synes det er vanskelig å svare.

HVA SKAL DU GJØRE HVIS DU ER BEKYMRET FOR ET BARN I ET IDRETTSLAG?

  • Søk hjelp og råd fra fagpersoner. Du kan alltid rådføre deg anonymt med politi, barnevern eller et senter mot incest og seksuelle overgrep.
  • Meld ifra. Er det akutt og overgrepet nettopp har skjedd eller du tror barnet er i fare, skal du melde fra til politiet umiddelbart. Ellers kan du melde fra til styret i klubben som har ansvar for å ta saken videre.
  • Møt barnet som en trygg voksen. Gå i dialog med barnet og spør hvordan det har det. Gi barnet mulighet til å snakke. Ikke spør og grav om alt mulig, men prøv å få vite nok til å skjønne om de trenger hjelp.

Kilde: SMISO

PÅ KURS MED REDD BARNA

Foreldre deltar i diskusjon på et møte i et idrettslag.

KURSOPPLEGG RULLES UT

Norges Fotballforbund er et av forbundene som samarbeider med Redd Barna om utviklingen av kursopplegget. Gjennom et prøveprosjekt i NFF Akershus, NFF Vestfold og NFF Buskerud skal ny kunnskap hentes inn.

Deretter skal kurset utvikles videre og etter hvert rulles ut til flere fotballklubber.

Vi er til stede i Strømmen idrettshus en mandags kveld, der tolv ledere fra de tre lokale fotballklubbene Skedsmo IF, Lørenskog IF og Rælingen FK skal bruke noen ettermiddagstimer på å lære om seksuelle overgrep mot barn innen idretten.

I løpet av denne ettermiddagen skal deltakerne få kunnskap som kan forhindre og forebygge overgrep mot barn. Om hvordan de kan oppdage overgrep og hvor de skal gå med bekymringen sin. De skal bli trygge voksne som vet hva de skal gjøre hvis de er urolige for et barn, og hvilke rutiner klubben bør ha på plass for å hindre overgrep.

– Jo bedre rustet klubblederne er, jo tryggere vil også trenerne være.

Elin Langli, Redd Barna

Foreldre deltar i diskusjon på et møte i et idrettslag.

Elin Langli er Redd Barnas rådgiver for barn og idrett, og leder arbeidet med å utvikle Trygg på trening-kurset. Nå tar hun ordet foran den lydhøre forsamlingen:

– Det er viktig for foreldre å være sikre på at barna deres er trygge. Samtidig må vi vite hva vi skal gjøre hvis noe skjer. Jo bedre rustet klubblederne er, jo tryggere vil også trenerne være. Dette gjelder først og fremst trygghet for barna, men også for trenerne. De skal ikke sette seg i en situasjon som kan bli farlig eller som kan misforstås.

PEDOFILE OPPSØKER BARN

Langli drar de tolv rundt bordet gjennom den grunnleggende kunnskapen om overgrep. Hun forteller at pedofile oppsøker arenaene der det finnes barn. Derfor går de også til de klubbene med dårligst rutiner, der de har mindre sjanse for å bli oppdaget.

Gruppen rundt bordet går gjennom en del konkrete dilemmaer som en trener kan stå overfor. Som at en juniortrener viser en spiller altfor mye oppmerksomhet. At en trener alltid dukker opp i jentegarderoben når spillerne dusjer og skifter.

At en guttespiller virker trist og klenger seg til treneren eller andre voksne på banen. Eller at en forelder ofte er alene i bilen med en spiller.

PLIKT TIL Å AVVERGE

Etterpå slippes diskusjonen løs. Deltakerne snakker om beredskapsplaner, varslingsrutiner og politiattester. Om når en skal ta affære og hvordan en skal gjøre det. Og om de mange dilemmaene som kan oppstå. Elin Langli summerer opp:

– Husk at alle voksne har avvergeplikt. Det vil si at alle over 18 år er pliktig til å melde fra hvis de er bekymret for om et barn blir utsatt for et overgrep, også i forbindelse med idrett.

Mange er usikre på hva de skal gjøre og velger derfor å la være melde fra sin bekymring. Men vi skal ikke drive etterforskning – vi skal bare melde fra. Og vi kan gjøre det anonymt. Så tar politiet seg av etterforskningen, eller barnevernet vurderer situasjonen.

- FOKUSER PÅ BARNET

Trond Berge Høvik i Senter for incest og seksuelle overgrep (SMISO) i Bergen er en av fagpersonene som har bidratt inn til Redd Barnas kurs.

Han har samarbeidet med Hordaland idrettskrets i flere år om kurs og er opptatt av å formidle kunnskap om overgrep, både til trenere og til andre voksne i klubber og lag.

– Målet er at trenere og voksne blir trygge i møte med en krevende situasjon, så trygge at barn våger å snakke med dem om det som er vanskelig. Slik sikrer vi idrettsarenaene der barn er sårbare for overgrep, sier Trond Høvik.

Et jentelag i fotball sitter i ring i gresset og sparker ballen til hverandre.

Fotballbanen er en arena for lek, moro og aktivitet.

Det er viktig å ha fokus på overgrep i idretten, mener både jentene i Røa fotball og treneren deres.

– Det er viktig å ha fokus på overgrep i idretten. Men det skjer ikke her. Jeg har hørt om pedofile trenere i andre klubber, men ikke hos oss, sier en av jentene som hviler ut etter treningen. Enja, en av lagets to kapteiner, legger til: 

– Vi vet at det er mer utrygt på store turneringer og cuper, for eksempel Norway Cup. Der må vi passe oss, og ikke være alene.

– Vi må passe oss for alle menn og gutter som bruker makt på en dårlig måte, smeller det fra Kristine, den andre kapteinen. Jentene gleder seg til å gå på trening, og opplever det som et trygt sted. 

Når de spiller fotball sammen blir de sterke sammen, forteller de, – vi står sammen både når det går bra og når det går dårlig! 

TRE OM TRYGG PÅ TRENING:

Ingrid Tollånes, Gjensidigestiftelsen

– Vi bidrar med 8,1 millioner til prosjektet Trygg på trening over tre år. Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse, og gir tilskudd til lag og foreninger. Vår visjon er å skape gode liv i trygge samfunn, med fokus på barn og unge.

Redd Barnas «Barndom betyr alt» matcher helt vår visjon.

– Trygg på trening treffer en veldig viktig målgruppe i Norges største frivilligorganisasjon: idretten.

– Redd Barna er en positiv, kompetent og inspirerende organisasjon å jobbe sammen med. Jeg er trygg på at dette blir bra og at midlene blir forvaltet godt.

TRE OM TRYGG PÅ TRENING:

Rasmus Olstad Semmerud, Norges Fotballforbund:

– Jeg vil gjerne få skryte av Redd Barna. Kompetansen deres er gull verdt. Samarbeidet er veldig bra, vi utfyller hverandre.

– I løpet av 2020-21 skal alle fotballklubber ha et tilbud om kurset, og vi har som mål at de fleste skal gjennomføre. Vi har allerede fått mange positive tilbakemeldinger fra kretser og klubber, og anbefaler kurset på det sterkeste!

TRE OM TRYGG PÅ TRENING:

Tine Grødal, klubbkonsulent i Vålerenga fotball

– Trenere og spillere får ahaopplevelser når de går gjennom kurset. En ting er at de skjønner mer av hva overgrep innen idrett kan dreie seg om.

– Kanskje like viktig er at de får veiledning i hvordan, til hvem og hvor de skal bringe bekymringer videre. Dette må det snakkes jevnlig om. Det er inspirerende og viktig å jobbe videre med temaet.

Bli medlem i Redd Barna!

Barns rettigheter brytes hver dag, også i Norge. Som medlem i Redd Barna er du med å løfte barns stemmer. Sammen er vi sterkere.

Les mer om medlemskap og hva du kan gjøre på medlemssidene våre!