Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser

Selger

Firmanavn: Redd Barna
Kontaktadresse: Postboks 6902 St. Olavs plass, 0130 Oslo
E-post: giverservice@reddbarna.no
Telefonnummer: 22 99 09 00
Organisasjonsnummer: 941 296 459

Kjøper

Den personen eller bedriften som foretar bestillingen

1. Generelt

For å være sikker på at varene kommer riktig frem til deg, er du som kunde selv ansvarlig for at riktig leveringsadresse, epostadresse og telefonnummer er oppgitt.

Vi tar forbehold om eventuelle skrivefeil og trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varene på siden. Farger på varer kan avvike fra foto. Avvik kan forekomme, da lageret vårt reguleres elektronisk.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel.

E-post: giverservice@reddbarna.no

2. Priser

Prisene som er oppgitt i nettbutikken inkluderer merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

3. Betaling

Kjøpesummen gjøres opp ved bruk av Vipps, debitkort eller kredittkort. Vi benytter Nets Netaxept for å sikre trygg betaling. Bedrifter kan få tilsendt faktura.
Følgende betalingskort kan brukes: Visa og Mastercard

4. Ordrebekreftelse

Når Redd Barna har mottatt din bestilling vil du motta en ordrebekreftelse via e-post.

5. Levering

Virtuelle gavekort leveres på e-post. Fysiske gavekort og andre varer pakkes og sendes normalt innen 3 virkedager etter at bestillingen er mottatt. Du vil motta en bekreftelse per e-post når varen(e) er sendt. Dersom Redd Barna mottar uavhentede pakker i retur vil fraktkostnader for ny utsendelse faktureres kunden.

6. Risiko for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

7. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

8. Personvern

I henhold til personopplysningsloven offentliggjør Redd Barna hvordan organisasjonen behandler personopplysninger:
Redd Barna behandler ikke sensitive opplysninger i sitt register. I tillegg til personalia (navn, adresse, telefonnummer og liknende) oppbevarer vi informasjon om bidrag som er gitt og varer som er kjøpt. Redd Barna oppfyller de til enhver tid gjeldende regler for oppdatering av reservasjoner mot Reservasjonsregisteret i Brønnøysund. Vi utfører løpende ajourhold av våre adresser mot offentlig tilgjengelige kilder.

Redd Barna benytter navn og adresse til markedsføringsformål dersom du har huket av på dette ved bestilling, men utleveres uansett ikke til andre. Vi oppdaterer adresser mot dem som har registrert seg i Reservasjonsregisteret (gjelder dem som ikke har løpende avtaler hos oss). For dem som har løpende avtaler, for eksempel fadderavtaler, registreres reservasjon hvis personen kontakter Redd Barna og ber om dette. Du kan når som helst gi beskjed om at du ikke lenger ønsker å bli kontaktet av Redd Barna.

Alle personer Redd Barna har registrert, kan be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert, og hvordan vi benytter dem. Slik informasjon vil kun bli utlevert etter en skriftlig og signert henvendelse til oss. Vi vil med dette sikre at informasjon ikke utleveres til uvedkommende. Ved spørsmål, vennligst kontakt giverservice tlf 22 99 09 00, eller per e-post giverservice@reddbarna.no

9. Mangel ved varen

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren gjøres skriftlig på e-post til giverservice@reddbarna.no.

10. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.