Handlekurven er tom

Salgsbetingelser

1. Partene og kontaktinformasjon

Selger
Firmanavn: Redd Barna
Kontaktadresse: Postboks 6902 St. Olavs plass, 0130 Oslo
E-post: giverservice@reddbarna.no
Telefonnummer: 22 99 09 00
Organisasjonsnummer: 965 10 511

Kjøper
Den personen som foretar bestillingen

2. Priser

Prisene som er oppgitt i nettbutikken inkluderer merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

3. Betaling

Kjøpesummen gjøres opp ved bruk av betalingskort eller kredittkort. Vi benytter Nets Netaxept for å sikre trygg betaling. Bedrifter kan få tilsendt faktura.
Følgende betalingskort kan brukes: Visa og Mastercard

4. Ordrebekreftelse

Når Redd Barna har mottatt din bestilling vil du motta en ordrebekreftelse via e-post.

5. Levering

Varene pakkes og sendes normalt innen 3 virkedager etter at bestillingen er mottatt. Du vil motta en bekreftelse per e-post når varen(e) er sendt.
Dersom Redd Barna mottar uavhentede pakker i retur vil fraktkostnader for ny utsendelse faktureres kunden.

6. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til
avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til
hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som
skyldes egenskaper ved varen selv.

7. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett
innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de
foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen
angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av
varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og
opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil
angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått
informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Et angrerettskjema vil bli sendt per mail med ordrebekreftelsen.

Personvern

I henhold til personopplysningsloven offentliggjør Redd Barna hvordan organisasjonen behandler personopplysninger:

Redd Barna behandler ikke sensitive opplysninger i sitt register. I tillegg til personalia (navn, adresse, telefonnummer og liknende) oppbevarer vi informasjon om bidrag som er gitt og varer som er kjøpt. Redd Barna oppfyller de til enhver tid gjeldende regler for oppdatering av reservasjoner mot Reservasjonsregisteret i Brønnøysund. Vi utfører løpende ajourhold av våre adresser mot offentlig tilgjengelige kilder.

Redd Barna benytter navn og adresse til markedsføringsformål dersom du har huket av på dette ved bestilling, men utleveres uansett ikke til andre. Vi oppdaterer adresser mot dem som har registrert seg i Reservasjonsregisteret (gjelder dem som ikke har løpende avtaler hos oss). For dem som har løpende avtaler, for eksempel fadderavtaler, registreres reservasjon hvis personen kontakter Redd Barna og ber om dette. Du kan når som helst gi beskjed om at du ikke lenger ønsker å bli kontaktet av Redd Barna.

Alle personer Redd Barna har registrert, kan be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert, og hvordan vi benytter dem. Slik informasjon vil kun bli utlevert etter en skriftlig og signert henvendelse til oss. Vi vil med dette sikre at informasjon ikke utleveres til uvedkommende.
Ved spørsmål, vennligst kontakt giverservice tlf 22 99 09 00, eller per e-post giverservice@reddbarna.no

Slik benytter vi pengene

Inntektene våre forplikter. Vi har et ansvar overfor verdens barn og alle som støtter oss økonomisk, å forvalte pengene på best mulig måte.

Mest mulig skal brukes til å hjelpe barn – på best mulig måte. Derfor må kostnadseffektivitet aldri gå på bekostning av profesjonalitet.

kakediagram-2011