Fra bomberom til klasserom – og pusterom!

To gutter koser seg oppi en slags seng med fargerike plastballer.

TIL KYIV MED TOG - OG HJEM IGJEN MED VIKTIGE ERFARINGER

En reiserapport av Nora Ingdal, utenlandssjef i Redd Barna

Hei!

Tidligere i mars tok jeg og kollega Linda Bukåsen toget inn i Ukraina for å treffe kolleger, lokale partnere og se nærmere på Redd Barnas arbeid for barn i krig. Linda er regionleder for Europa i Redd Barna.

På den 17 timer lange togturen fra Polen til Kyiv stoppet vi på mange stasjoner. Vi så soldater som kysset sine kjære adjø på perrongen, mødre med store kofferter og enkelte barn, men ikke fedre.

To kvinner på et tog, den ene sitter foran den andre. Begge smiler til kamera.

Nora Ingdal (foran) og Linda Bukåsen er ansvarlige for Redd Barnas satsning i Ukraina.

Nora Ingdal (foran) og Linda Bukåsen er ansvarlige for Redd Barnas satsning i Ukraina.

Allerede i 2014 etablerte Redd Barna kontorer øst i Ukraina, da Russland annekterte østlige deler av landet samt Krim-halvøya.

Med støtte fra Utenriksdepartementet begynte vi sammen med lokale ukrainske partnere i 2017 å rehabilitere skolebygg som var blitt ødelagt i byer som Krasnagorvka utenfor Donetsk.

En bygning som var en skole før er fullstendig ødelagt av bomber.

Dette var engang en skole.

Dette var engang en skole.

Vi lærte opp lærere til å gi god psykososial støtte, trøst, og å roe ned barna. Det var noen helt utrolige lærere og rektorer som lærte seg teknikkene. De hadde drillet barna som i brannøvelser.

Når det var et angrep, så var det rett ned i bomberommene. Så var det pusteøvelser, sanger og å få barna til å tenke på noe annet. De var utrolig gode på det, disse rektorene og lærerne.

Dette var som sagt lærerne øst i Ukraina for fem-seks år siden. Etter at offensiven startet i februar i fjor, er utdanning under press i langt flere byer over hele landet. Luftangrepene tvinger undervisningen under bakken.

En voksen dame står og kikker inn i et rotete kjellerrom.
Nede i et kjellerrom står stoler langs veggen og barn sitter på dem, som i et klasserom.
Vi ser to barn bakfra, de sitter og leser en bok sammen i et klasserom i en kjeller.
En voksen dame står og kikker inn i et rotete kjellerrom.
Nede i et kjellerrom står stoler langs veggen og barn sitter på dem, som i et klasserom.
Vi ser to barn bakfra, de sitter og leser en bok sammen i et klasserom i en kjeller.

FRA BOMBEROM...

Å bli vant til bomberommene er helt nødvendig. Barn i Ukraina har tilbrakt i gjennomsnitt over 900 timer i bomberom det siste året. Flyalarmen går daglig.

Dette er tid som skulle være brukt til å gå på skole eller leke. Som en følge av dette er deler av undervisningen mange steder blitt flyttet inn i skolenes bomberom.

...TIL KLASSEROM

Helt konkret har vi etablert digitale læringssteder der barna får tilgang til PC og et trygt sted med jevn tilgang av strøm, der de kan gjennomføre online undervisning og møte andre elever.

Ukraina hadde en meget godt utbygget utdanningssektor før krigen. Etter russernes offensiv har lærerne fått ansvar for å følge opp sine klasser, uansett om de nå befinner seg i Kharkiv, Odessa, Belgia eller Lørenskog.

Elevene er blitt så vant til onlineundervisning at de kaller vanlig skole, der lærerne er til stede, for offline-undervisning eller offlineskoler!

SKOLE PÅ ZOOM

På reisen besøkte vi et digital læresenter i Tsjernivtsi. Akkurat denne var ikke i bomberom, men over bakken. Jeg satt meg ned sammen med en av jentene for å forstå opplegget bedre. Kl 9 logget hun seg på Zoom.

Denne jenta som jeg snakket med, hun var 8-9 år, hun fomlet litt med musa. Jeg skjønte at hun slet litt med å komme inn.  Så kom tilretteleggeren og hjalp til. Vi trykket på Zoom-lenken, og der var klasserommet. 

Onlineundervisningen begynte, på ukrainsk, som jeg beklageligvis ikke forstår. Jeg skjønte at det var noe med matte. Jenta konsentrerte seg for å følge med i timen, prøvde ikke å bli distrahert av smarttelefonen som lå ved siden av for å chatte med venner.

To barn sitter foran en pc, leser sammen.
Mange barn står sammen og strekker og tøyer på kroppen.
Et rom med to store bord og to store fotballer, med mange barn som holder på med ulike aktiviteter.
To barn sitter foran en pc, leser sammen.
Mange barn står sammen og strekker og tøyer på kroppen.
Et rom med to store bord og to store fotballer, med mange barn som holder på med ulike aktiviteter.

Dette digitale læresenteret er ikke i et bomberom, men over bakken. Redd Barna har kjøpt inn pc’er og lesebrett og gitt kursing til mange lokale sosialarbeidere. Der det er mulig har skolene også plass til internt fordrevne barn, det vil si familier som er på flukt inne i Ukraina.

Redd Barna oppretter disse digitale læringssentrene etter avtale med utdanningsmyndighetene. De sier til oss; hjelp oss å få satt opp digitale læringssentre slik at det ikke blir en brå overgang fra vanlige skoledager til ingenting. En dag skal de gå tilbake fra onlineundervisningen til vanlige skoler igjen.

I land som er rammet av krig tilbyr vi trygghet først, men også tilbud om utdanning slik at barn ikke utsettes for en dobbel urett; å være rammet av konflikt og samtidig miste skolegangen.

I tillegg til skole, tilbyr vi trygge lekeområder.

TA INN INTERNT FORDREVNE

Et problem som går igjen er at det ikke er nok bomberom, særlig lenger vest i landet, som ikke er direkte rammet av krigen, men der det bor millioner av barn som er på flukt i eget land.

Jeg snakket med rektorer i disse områdene som sier, «Hjelp meg å få renovert og åpnet det bomberommet, for hvis jeg får pussa opp og fiksa det bomberommet med vinduer og varme, så kan jeg ta inn de 700 ekstra internt fordrevne barna slik at de kan komme seg på en vanlig skole igjen, leke og bli kjent med barna i nabolaget.»

To kvinner ser på bilde på en mobiltelefon som den ene holder.

Rektor Anzhela (t.v.) prøver å tilby skolegang til så mange barn som mulig.

Rektor Anzhela (t.v.) prøver å tilby skolegang til så mange barn som mulig.

Om det er krig eller en naturkatastrofe, etter dag én eller to må barna tilbake til skolen, treffe venner, opprette en normalitet i hverdagen. Jeg sier det igjen; det viktigste i livet er forutsigbarhet. Og spesielt i en krise!

...TIL PUSTEROM!

En annen utrolig viktig aktivitet er Redd Barnas trygge lekeområder. De er mer enn «bare» en lekeplass. Hemmeligheten er hva de gjør med barn som er rammet av krig. I tillegg til fysisk sikkerhet, er dette rommet for voksne å snakke med barna om opplevelsene de har hatt.

Slik kan de fange opp og identifisere barn som trenger hjelp. Noen barn er traumatisert, andre har vært utsatt for overgrep eller lider sosial nød. Det gir voksne, lærere og våre ansatte anledning til å gi psykososial oppfølging eller henvise til faglige instanser.

Bomberom er blitt klasserom, og gir med det, et pusterom!

Redd Barna har fokus på humanitær hjelp og utdanning. Vi har nådd 1 million mennesker i Ukraina, hvorav 600.000 er barn. I 2023 skal vi sette opp totalt 100 digitale læringssentre for barn som har fått skolene sine ødelagt av bombing.

FORUTSIGBARHET

Togene er utrolig presise, på minuttet er avgangen. Forutsigbare tog selv i et krigsherjet land. Jeg tenker hvor viktig forutsigbarhet er for barn; rutiner, hverdag og skole. Det er kanskje det viktigste i et barns liv det, forutsigbarhet.

En kvinne i et togsete ser på kamera og smiler. En åpen pc står på bordet foran henne.

Og når krig skaper det motsatte; utrygghet, frykt, usikkerhet, stress, så er det en av Redd Barnas kjerneoppgaver nettopp å skape forutsigbarhet.

Barns rett til beskyttelse og skolegang er noe av det viktigste vi kjemper for, ikke bare i Europa, selvsagt.

Jeg er utrolig glad for at Redd Barna har fått årets TV-aksjon i høst til nettopp dette formålet!

Takk!

Dette gjør Redd Barna i Ukraina:

  • Vi deler ut kontanter til familier
  • Vi deler ut lærermidler og skoleutstyr
  • Vi styrker læreres evner til å gi psykososial støtte
  • Vi gjennomfører undervisningsopplegg på skoler og barnehager for å øke bevisstheten om farene ved landminer og eksplosive rester fra krig
  • Vi har bygget opp og rehabilitert 23 skoler og utdanningsinstitusjoner
  • Sammen med partnere driver vi 17 trygge lekeområder
  • Vi påvirket ukrainske myndigheter til å skrive under på den internasjonale Erklæringen om trygge skoler.

Du kan lese mer om vårt arbeid i Ukraina her.

Barna fra Ukraina trenger din hjelp!

Støtt vårt arbeid for barn i krig og konflikt. Gi dem livreddende mat, beskyttelse og medisiner i dag!

Flere måter å gi til vårt arbeid for barn i krig og konflikt:
SMS: HJELPER til 2230 (50 kr/mnd) eller
NØDHJELP til 2230 (250 kr)
VIPPS: valgfritt beløp til 2230
Gavekonto: 7050 06 35280