Rollemodeller mot mobbing

Rollemodeller mot mobbing Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning. … Fortsett å lese Rollemodeller mot mobbing