TUSEN TAKK TIL DEG SOM GJØR VERDEN TIL ET LITT BEDRE STED FOR BARN!

Verden forsetter å være et tøft sted å vokse opp for mange barn. De siste årene har koronapandemien ført til svært store konsekvenser, og hardest rammet er barn i de fattigste delene av verden. Læringskrisen fort­setter å være alvorlig, og omfanget av vold og over­grep mot barn øker. Barn i krig og konflikt opplever stadig flere grove forbrytelser og overgrep.

MEN DET FINNES HÅP I MØRKET: MED HJELP FRA STØTTESPILLERE SOM DEG FÅR MILLIONER AV BARN HJELP HVERT ÅR.


BARN FÅR UTDANNING

Innen utdanning arbeider Redd Barna for at barn fortsatt skal ha tilgang til skolegang og beskyt­telse under stenging av skoler, for trygg gjenåpning av skoler så raskt som mulig, samt at investeringene i utdanningssystemer skal fortsette. Barns rett til en trygg og god skolegang er vår viktigste sak og inter­nasjonale Redd Barnas største portefølje. Gjennom våre utdanningsprogram nådde vi mer enn 12 millioner barn i 2021. Av dem var 6,2 millioner jenter.

" – Utdanning er det viktigste våpen hvis vi vil oppnå forandring i verden".
Nelson Mandela

Barn får skolematerialer og utdanning i Uganda.

Barn får skolematerialer og utdanning i Uganda.

Med din støtte får marginaliserte barn i India skolegang og muligheten til å skape seg en framtid.

Med din støtte får marginaliserte barn i India skolegang og muligheten til å skape seg en framtid.


BARN FÅR LIVREDDENDE HJELP

I 2021 rykket internasjonale Redd Barna ut med nødhjelp til mer enn 80 land. Beskyttelse av barn i krig og konflikt har stått sentralt i vårt arbeid. Som en av de største globale organisasjonene med barnefokusert humanitær respons, utfordrer vi kontinuerlig stater og aktører i krig til å respek­tere beskyttelse av barn, og driver påvirkningsarbeid for at disse holdes til ansvar for grove forbrytelser mot barn. I 2021 nådde vi ut til mer enn 18 millioner barn i forskjellige katastrofer og kriser. Våre katastrofeteam klarer å være på plass i løpet av 72 timer for å redde barns liv og vi blir værende så lenge barna trenger oss. 

" – Humanity owes the child the best it has to give".
Eglantyne Jebb - grunnlegger av Redd Barna

Alvorlig underernærte barn får livreddende behandling av Redd Barnas mobile helseteam i Kenya

Alvorlig underernærte barn får livreddende behandling av Redd Barnas mobile helseteam i Kenya

Ukrainske barn på flukt blir tatt i mot av Redd Barnas medarbeidere i Romania.

Ukrainske barn på flukt blir tatt i mot av Redd Barnas medarbeidere i Romania.


BARN FÅR BESKYTTELSE

Når du støtter Redd Barnas arbeid bidrar du til at barn overlever, lærer og er trygge – hver eneste dag. Redd Barna er spesielt opptatt av å gi sårbare barn beskyttelse, spesielt når kriser og konflikter oppstår. Vi er ledende innenfor beskyttelse av barn i konflikt- og krigssoner. Med din hjelp får de mest sårbare barna både fysisk og psykisk helsehjelp i trygge omgivelser. Vi har også bidratt til å redusere barneekteskap over hele verden med nesten en tredjedel siden 1990. I 2021 sørget støttespillere som deg for at 4,1 millioner sårbare barn fikk beskyttelse.

" – Lykkens rot er nestekjærlighet - ønsket om å stå til tjeneste for andre".
Dalai Lama

Barn i Redd Barnas trygge leke- og læreområder.

Barn i Redd Barnas trygge leke- og læreområder.

Med din hjelp får barn psykososial hjelp til å bearbeide traumer de har opplevd.

Med din hjelp får barn psykososial hjelp til å bearbeide traumer de har opplevd.

Sammen forandrer vi barns framtid

Ved å støtte vårt arbeid gjør du en stor forskjell for barna som trenger det aller mest. Du er med oss i kampen for at alle barn skal overleve, lære og være trygge. Både her i Norge og i resten av verden. Sammen får vi ting gjort. Og vi gir oss ikke før verden er et trygt sted for alle barn.

TUSEN TAKK FOR AT DU STØTTER VÅRT ARBEID!