REGNET SOM IKKE KOMMER

Klimaendringer er i ferd med å ta kvelertak på det afrikanske kontinentet nok en gang. Regntidene som gir jorden det livgivende vannet kommer stadig sjeldnere.

Av Bernt Heder Dillum

Flere land i Afrika, både øst og vest på ekvator, har igjen blitt rammet av tørke. I Somalia har fire hele regntider uteblitt.

Avlingene som store deler av befolkningen er avhengig av, er umulige å dyrke fram. Langs veiene ligger døde husdyr. Barnefamilier legger ut på flukt på jakt etter mat.

I tillegg seiler en fryktet matvarekrise nå opp som resultat av krigen i Ukraina. Tegnene er tydelige, og faren for en sultkatastrofe er overhengende. I 2011 døde 130.000 somaliske barn av sult etter tørke.

Med din hjelp jobber Redd Barna på spreng for å gi livreddende hjelp til sårbare barn og familier før det er for sent.

I 2021 opplevde Somalia en av landets verste tørkeperioder. Nesten seks millioner mennesker – en tredjedel av landets befolkning – trengte nødhjelp.

Nå har situasjonen forverret seg. Landet rekker knapt å komme seg etter en klimakatastrofe før den neste tar over. Brønner har tørket ut og ofte er den lille mengden vann som finnes skittent og farlig å drikke.

66 av landets 74 distrikter er rammet av tørke. Mangel på mat og rent vann driver stadig nye familier på flukt. Mange ender opp i flyktningleire for å få livreddende hjelp. En stor del av barna vi treffer er alvorlig underernærte og har behov for umiddelbar medisinsk behandling.

Nesten 6 millioner mennesker er nå avhengig av humanitær hjelp. 350.000 barn står i fare for å dø av sult før sommeren.

Redd Barna jobber intensivt med lokale myndigheter for å bedre situasjonen i Somalia. Men nå må vi trappe opp innsatsen for å redde flere barns liv.

Uba (43) og datteren Amburo måtte forlate hjemmet og legge på flukt for å få livereddende hjelp i flyktningleiren.

Uba (43) og datteren Amburo måtte forlate hjemmet og legge på flukt for å få livereddende hjelp i flyktningleiren.

Uba (43) og datteren Amburo måtte forlate hjemmet og legge på flukt for å få livereddende hjelp i flyktningleiren.

Guled (10 mnd) er et av barna som nå blir behandlet for underernæring takket være støttespillere som deg.

Guled (10 mnd) er et av barna som nå blir behandlet for underernæring takket være støttespillere som deg.

Guled (10 mnd) er et av barna som nå blir behandlet for underernæring takket være støttespillere som deg.

DETTE GJØR REDD BARNA MED DIN STØTTE

  • Utdeling av mat og rent vann til barn og sårbare familier
  • Utdeling av mat på skoler
  • Frakter vann og fôr ut til husdyr
  • Gir helsehjelp via mobile helseklinikker
  • Gir livreddende behandling til underernærte barn
  • Gir kontantstøtte til familier
  • Gir helsearbeidere opplæring i å hjelpe og veilede mødre

DET LIVSVIKTIGE VANNET

Med din støtte kjører Redd Barnas lastebiler ut rent vann til sårbare landsbyer og samfunn.

DET FINNES HÅP!

Vi har sett det før. Også i 2017 uteble regnet. Den gangen klarte hjelpearbeidet å avverge katastrofen. Pengene kom raskt nok inn. Vann og mat kom fram før det var for sent.

Det er støttespillere som deg som gjør det mulig for oss å mobilisere i tide. Din gave redder liv.

Fatima (50) har 12 barn. Hun er helt avhengig av å få levert vann til familiens brønn for at husdyrene de lever av skal overleve.

Med din hjelp kjører Redd Barna ut livsviktig vann til sårbare familier. Her pumpes vannet fra lastebilen til Fatimas brønn.

Før hadde familien 250 geiter. Nå er det bare 50 igjen. Uten det livsviktige vannet hadde det vært vanskelig å overleve.

Takket være de jevnlige leveransene av rent vann klarer familien å holde liv i dyra som er igjen.

Klimaendringene vil ikke forsvinne med det første, og vi kan heller ikke stoppe naturkatastrofene. Men sammen kan vi gi livreddende hjelp til sårbare barn og familier som nå lider av tørken på Afrikas Horn.

Tusen takk for at du støtter vårt arbeid!