PÅ PLASS NÅR
KATASTROFEN INNTREFFER

Av: Bernt Dillum | Nina Hopstock | Luca Kleve-Ruud
Jonathan Hyams | Kaung Htet | Rob McKechnie | Gabriele François Casini | Allan Gichigi | Joan Marie del Mundo | Maria de la Guardia

Vi lever i en verden med hyppige naturkatastrofer og politisk ustabilitet. Noen får mye oppmerksomhet i mediene, andre blir forbigått i stillhet. Men en ting er sikkert: Når katastrofen oppstår, er Redd Barna på plass for å redde liv. Vårt internasjonale katastrofeteam er operative hele året.

Din støtte bidrar til at barn som rammes av katastrofer raskt får beskyttelse, mat, rent vann og medisiner.

Som alltid er det barna som rammes hardest.
Med din støtte er Redd Barna på plass før, under og etter en katastrofe.

MED DIN HJELP ER VI ALLTID KATASTROFEKLARE!

Vi er forberedt på katastrofer

Redd Barna er forberedt og klare til å respondere dersom en katastrofe inntreffer.

I alle land hvor vi jobber, har vi beredskapsplaner som sikrer at vi kan starte nødhjelpsarbeidet umiddelbart. I katastrofeutsatte områder har vi forsyningslagre slik at vi kan handle raskt for å møte de mest akutte behovene.

På plass 24-72 timer etter en katastrofe

Våre team er på bakken umiddelbart for å vurdere hvor hjelpen er mest nødvendig.

Det viktigste er å sørge for at barn er trygge, har tak over hodet, får rent drikkevann og medisinsk hjelp.

De første tre månedene etter en katastrofe

Våre team hjelper barn, deres familier og lokalsamfunn.

Vi sørger for at de har nok å spise og gir helsehjelp. Vi jobber også tett med lokale myndigheter for å sikre at barna får støtten de trenger og kommer raskt tilbake på skolebenken.

Det første året etter en katastrofe

Vår jobb er ikke gjort når katastrofen er over.

Vi fortsetter å jobbe langsiktig med barn og lokalsamfunn slik at de kan forebygge og minske risikoen hvis en ny katastrofe skulle oppstå.


Hver dag møter vi nye barn som trenger din hjelp.


Tusen takk for at du er fadder!

Nettbutikk

Se vårt store utvalg av gavekort, gratulasjonskort og bursdagskort. Alle inntekter går til Redd Barnas arbeid.

Historier fra felt

Bli med oss ut i felt og kom nærmere barna som kjemper for et bedre liv – og sin rett til en bedre framtid.

Innsamling

Start din egen Facebook-innsamling og bidra til at flere barn kan få utdanning og være trygge.