STØTT OPPROPET!

Stans norsk våpensalg til land som kriger i Jemen

Norge eksporterer forsvarsmateriell og strategiske varer til flere av landene som kriger og står bak bombing av sykehus og skoler i Jemen. Millioner av barn lider som følge av den brutale krigføringen.

Skriv under på Redd Barna og Changemakers opprop og bruk din stemme til å påvirke norske politikere!

* Tallet oppdateres jevnlig
Underskrifter så langt: 2113(*)
Mål:2500

Om oppropet

Jemen er i dyp krise. 70 prosent av befolkningen har nå behov for nødhjelp. Over 10 millioner er barn. Hvert tiende minutt dør et barn av sykdommer og årsaker som kunne vært forhindret, og 6 barn blir i snitt drept hver dag i krigen. Millioner står i fare for å dø av sult.

Alle partene i konflikten har brutt den internasjonale humanitærretten, og det er stor mistanke om krigsforbrytelser. Barn, skoler, sykehus, markedsplasser og begravelser bombes, og nødhjelp forhindres fra å komme fram.

Norge gir betydelig nødhjelp til Jemen, og det er bra. Samtidig selger vi også våpen og forsvarsmateriell til landene som kriger i Jemen. Dette må stanses nå!

Krev at Norge:

  • Stanser eksport av forsvarsmateriell og strategiske varer til landene som kriger i Jemen
  • Gransker det som allerede er eksportert, for å vite om norske varer har bidratt til brudd på humanitærretten
  • Jobber for å få på plass en uavhengig internasjonal granskning av de påståtte krigsforbrytelsene i Jemen
  • Krever at Saudi-Arabia føres opp på FNs liste over land som begår overgrep mot barn.

 

Hva eksporterer vi?

Norge eksporterer til flere av landene i den Saudi-ledede koalisjonen. Koalisjonen består av Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar, Forente arabiske emirater, Egypt, Jordan, Marokko og Sudan. Meld. St. 36 (2015-2016) om eksport av forsvarsmateriell viste at Norge i 2015 solgte både A- og B-materiell, og flerbruksvarer, til flere av statene som inngår i koalisjonen. 

Hvordan skal underskriftene overleveres?

Før sommeren kommer den årlige stortingsmeldingen om norsk eksport av våpen og forsvarsmateriell. Dette blir den tredje årlige meldingen mens krigen har pågått. De to foregående viste eksport av både våpen og annet materiell til flere av landene som kriger i Jemen, også etter at anklagene om krigsforbrytelser kom for dagen, men Stortinget valgte å ikke stanse eksporten. Til høsten behandler Stortinget meldingen for 2016.

Underskriftene skal derfor sendes til Stortingets utenriks- og forsvarskomité, for å kreve tydelige endringer. Jo flere som skriver under, jo tydeligere blir stemmen vår! 

Hvem står bak oppropet?

Redd Barna og Changemaker