STØTT OPPROPET!

Stans norsk våpensalg til land som kriger i Jemen

Norge eksporterer fortsatt forsvarsmateriell og strategiske varer til flere av landene som kriger og står bak bombing av sykehus og skoler i Jemen. Samtidig som millioner av barn lider som følge av den brutale krigføringen, har norsk eksport seksdoblet seg siden før krigens start.

Skriv under på Redd Barna og Changemakers opprop og bruk din stemme til å påvirke norske politikere!

* Tallet oppdateres jevnlig
Underskrifter så langt: 6369*
Mål: 8000

Om oppropet

FN kaller Jemen for verdens verste humanitære krise. Over 22 millioner mennesker – halvparten barn – trenger nødhjelp. Hvert tiende minutt dør et barn av sykdommer og årsaker som kunne vært forhindret. Over 450 000 barn under fem år er akutt alvorlig feilernærte, og antallet øker hver eneste dag. Millioner står i fare for å dø av sult.

Alle partene i konflikten har brutt den internasjonale humanitærretten, og det er stor mistanke om krigsforbrytelser. Barn, skoler, sykehus, markedsplasser og begravelser bombes, og nødhjelp forhindres fra å komme fram.

Norge gir nødhjelp til Jemen, og det er bra. Samtidig selger vi også våpen og forsvarsmateriell til landene som kriger i Jemen. Dette må stanses nå!

17. januar skal Stortingets utenrikskomité bestemme seg for om de vil stanse all eksport av forsvarsmateriell og strategiske varer til alle landene som kriger i Jemen. Regjeringen har endelig stanset eksport av våpen og ammunisjon (såkalt A-materiell) til De Forente Arabiske Emirater. Det er fantastisk, men ikke bra nok.

Krev at Norge:

  • Stanser eksport av forsvarsmateriell og strategiske varer til landene som kriger i Jemen
  • Gransker det som allerede er eksportert, for å vite om norske varer har bidratt til brudd på humanitærretten

 

Oppdatering om kravene:

Da vi startet denne kampanjen våren 2017 hadde vi totalt fire krav. Siden den gang har to av kravene allerede blitt innfridd:

  • Opprinnelig krav: Jobber for å få på plass en uavhengig internasjonal granskning av de påståtte krigsforbrytelsene i Jemen
    Resultat: I september 2017 gikk FNs menneskerettighetsråd inn for å opprette en uavhengig ekspertgruppe som skal undersøke menneskerettighetsbrudd i Jemen.
  • Opprinnelig krav: Krever at Saudi-Arabia føres opp på FNs liste over land som begår overgrep mot barn.
    Resultat: I FNs Generalsekretærs rapport om barn i krig, som kom høsten 2017, er hele koalisjonen listet opp som en part som begår grove forbrytelser mot barn i krig.

 

De to gjenværende kravene er enda ikke oppnådd – derfor trenger vi din støtte!

Hva eksporterer vi?

Norge eksporterer til flere av landene i den Saudi-ledede koalisjonen. Koalisjonen består av Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, De Forente Arabiske Emirater, Egypt, Jordan, Marokko og Sudan. Senegal har også tidligere meldt at de støtter koalisjonen, og Qatar deltok i koalisjonen fram til sommeren 2017. Norsk eksport av forsvarsmateriell til landene i koalisjonen har blitt seksdoblet mellom 2014 til 2016. Meld. St. 5 (2017-2018) viser at Norge i 2016 eksportere både A- og B-materiell og flerbruksvarer til flere av statene som inngår i koalisjonen. 

3. januar 2018 meldte regjeringen at den stanser eksport av A-materiell (våpen og ammunisjon) til De Forente Arabiske Emirater.

Hvordan skal underskriftene overleveres?

17. januar skal Stortingets utenrikskomité avgi sin innstilling til flere forslag om eksportstans til landene i den saudi-ledede koalisjonen. Etter at komiteen har avgitt sin innstilling, skal Stortinget i sin helhet behandle innstillingen. Dette skjer 15. februar.

Underskriftene skal overrekkes Stortingets utenriks- og forsvarskomité før stortinget behandler saken 15. februar. Jo flere som skriver under, jo tydeligere blir stemmen vår! 

Hvem står bak oppropet?

Redd Barna og Changemaker