STANS NORSK
VÅPENSALG

Si nei til norsk våpensalg til land som kriger i Jemen.


Tusen takk,

Takk for at du kjemper for en bedre verden for barn.

Sammen kan vi påvirke stortingspolitikerne og Regjeringen slik at eksporten stanser nå.

Gi et bidrag

Du kan hjelpe kampanjen og gjøre den enda sterkere. Del på sosiale medier.

8385

Så langt har 8385 blitt med!
Vil du hjelpe oss å nå 10 000?

Stans norsk våpensalg til land som kriger i Jemen

Norge eksporterer fortsatt militært materiell og strategiske varer til flere av landene som kriger og står bak bombing av sykehus og skoler i Jemen. Samtidig som millioner av barn lider som følge av den brutale krigføringen, har norsk eksport nesten seksdoblet seg til disse landene siden før krigens start.

Skriv under på Redd Barna og Changemakers opprop og bruk din stemme til å påvirke norske politikere!

Om oppropet

FN kaller Jemen for verdens verste humanitære krise. Over 22 millioner mennesker – halvparten barn – trenger nødhjelp. Hvert tiende minutt dør et barn av sykdommer og årsaker som kunne vært forhindret. Over 450 000 barn under fem år er akutt alvorlig underernærte, og antallet øker hver eneste dag. Millioner står i fare for å dø av sult.

Skoler og sykehus bombes

Alle partene i konflikten har brutt den internasjonale humanitærretten og har begått grove forbrytelser mot barn i Jemen. Barn, skoler, sykehus, markedsplasser og begravelser bombes, og nødhjelp forhindres fra å komme fram.

Norge gir nødhjelp til Jemen, og det er bra. Samtidig selger vi også militært materiell til landene som deltar i den brutale krigen. Dette må stanses nå!

Regjeringen har stanset eksport av våpen og ammunisjon (såkalt A-materiell) til De Forente Arabiske Emirater. Det er fantastisk, men ikke nok.

Torsdag 1. mars stemte Stortinget over forslag om å stanse eksport av norsk forsvarsmateriell og strategiske varer til landene som fører en brutal krig i Jemen. Flertallet stemte nei til en eksportstans, nei til en granskning og nei til å utrede eksportregelverket.

Nordmenn sier nei til militæreksport

Dette til tross for at 6 av 10 nordmenn sier nei til norsk militæreksport til landene som kriger i Jemen, ifølge en ny undersøkelse gjort av Norstat på vegne av Redd Barna og Changemaker. Kun 12 prosent svarte at de ønsker at salget skal fortsette.

Men selv om flertallet på Stortinget valgte å videreføre dagens uansvarlige praksis, så gir vi oss ikke med dette. Vi vil fortsette å kjempe for et strengere eksportregelverk for norsk våpenindustri. Vi gir oss ikke før vi har garantier for at norsk militærutstyr ikke brukes i brutale kriger som Jemen.

Krev at Norge:

 • Stanser eksport av forsvarsmateriell og strategiske varer til landene som kriger i Jemen
 • Gransker det som allerede er eksportert, for å vite om norske varer har bidratt til brudd på humanitærretten

 

Oppdatering om kravene:

Da vi startet denne kampanjen våren 2017 hadde vi totalt fire krav. Siden den gang har to av kravene allerede blitt innfridd:

 • OPPRINNELIG KRAV:
  Jobber for å få på plass en uavhengig internasjonal granskning av de påståtte krigsforbrytelsene i Jemen.
  Resultat: I september 2017 gikk FNs menneskerettighetsråd inn for å opprette en uavhengig ekspertgruppe som skal undersøke menneskerettighetsbrudd i Jemen.
 • OPPRINNELIG KRAV:
  Krever at Saudi-Arabia føres opp på FNs liste over land som begår overgrep mot barn.
  Resultat: I FNs Generalsekretærs rapport om barn i krig, som kom høsten 2017, er hele koalisjonen listet opp som en part som begår grove forbrytelser mot barn i krig.

 

De to gjenværende kravene er enda ikke oppnådd – derfor trenger vi din støtte!

Hva eksporterer vi?

Norge eksporterer til flere av landene i den Saudi-ledede koalisjonen. Koalisjonen består av Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, De Forente Arabiske Emirater, Egypt, Jordan, Marokko og Sudan. Senegal har også tidligere meldt at de støtter koalisjonen, og Qatar deltok i koalisjonen fram til sommeren 2017. Norsk eksport av forsvarsmateriell til landene i koalisjonen har blitt nesten seksdoblet mellom 2014 til 2016. Meld. St. 5 (2017-2018) viser at Norge i 2016 eksportere både A- og B-materiell og flerbruksvarer til flere av statene som inngår i koalisjonen.

Norge eksporterer ikke A-materiell (våpen og ammunisjon) til Saudi-Aarabia og den 3. januar 2018 meldte regjeringen at den stanser eksport av A-materiell til De Forente Arabiske Emirater også. Men de eksporterer fortsatt annet militært utstyr til disse og flere av de andre landene som kriger i Jemen.

Hvordan skal underskriftene overleveres?

Vi har allerede overlevert 6800 underskrifter som var samlet inn før 1. mars til leder og første nestleder i utenrikskomiteen, Anniken Huitfeldt (Ap) og Michael Tetzschner (H). Vi ønsker imidlertid å samle enda flere underskrifter for å overlevere dem høsten 2018, neste gang Stortinget skal behandle den årlige stortingsmeldingen om eksport av forsvarsmateriell.

Jo flere som skriver under, jo tydeligere blir stemmen vår! 

Hvem står bak oppropet?

Redd Barna og Changemaker