Foto: Redd Barna/Karin Beate Nøsterud
Tilgangen på rent vann – til å drikke, til å lage mat med og til å vaske seg i – er avgjørende for at folk rammet av naturkatastrofer eller væpnet konflikt skal holde seg friske. Det vet denne gutten i Kongo.

På verdensbasis mangler fire av ti personer tilgang på rene toaletter. Og diaré forårsaket av skittent vann, dårlige sanitærforhold og dårlig hygiene dreper flere barn enn malaria, meslinger og HIV/Aids til sammen.

Familier som rammes av naturkatastrofer eller som tvinges på flukt av væpnet konflikt får ofte mye dårligere tilgang til rent vann og latriner enn de hadde i utgangspunktet. Når folk bor tett-i-tett i evakueringssentre, flyktningleirer eller andre midlertidige hjem, har de ofte liten eller ingen tilgang til rent vann, doer eller vaskemuligheter. Da kan det lett bryte ut diaré og andre vannbårne sykdommer, som i verste fall kan koste liv.

Tilgang til vaskeplasser og latriner er også med på å gi folk verdigheten og kontrollen over egne liv tilbake. Dette er hovedgrunnene til at Redd Barna ofte fokuserer på vann- og sanitærforhold i nødhjelpen vår.

Slik gjør vi det:

  • Sikrer folk tilgang på rent vann. Metodene vi bruker avhenger av omstendighetene. I den første fasen kjører vi ofte inn rent drikkevann i tankbiler. Andre ganger borer vi brønner eller setter opp digre vanntanker med tilhørende tappekraner i nærheten av der folk bor. Eller vi lærer folk hvordan de kan rense skittent vann – og gir dem de nødvendige hjelpemidlene til å gjøre det.   
  • Lager badeområder der folk kan vaske seg.
  • Bygger latriner og lærer folk hvordan de kan vedlikeholde dem på en god måte.
  • Deler ut pakker med hygieniske artikler som såper, sjampo, kammer, tannpasta og tannbørster.
  • Lærer folk hvor viktig det er å ha god håndhygiene og hvor farlig det er å drikke skittent vann.


Se hvordan vi jobbet med vann- og sanitæranlegg etter jordskjelvet i Haiti i denne bildeserien: