Foto: Redd Barna/Susan Warner
Ett av levebrødprogrammene våre i Haiti gir lønnet arbeid til 500 mennesker som mistet alt i jordskjelvet – og lokalsamfunnet en ny vei og bedre kontakt med omverdenen.

I jordskjelv, flom og ekstremvær blir gjerne store deler av infrastrukturen ødelagt. Veier og broer blir ubrukelige. Samtidig får folk livene sine snudd på hodet: Familiemedlemmer dør eller blir skadet, hjem blir ødelagt og inntektsgrunnlaget forsvinner. Forretninger blir lagt i ruiner, fiskebåter blir slått til pinneved og mange mister alt utstyret de trenger for å gjøre jobben sin. 

For at familiene skal kunne lykkes med å gjenopprette hverdagslivet sitt igjen, trenger de å få tilbake kontrollen over tilværelsen. For barna betyr det oftest å komme tilbake på skolen igjen eller å leke i trygge omgivelser. For de voksne handler det om å kunne arbeide og å forsørge sin egen familie.

Arbeider for mat, penger eller kuponger

Foto: Redd Barna/Mats Lignell
Marzia (45) lager gedigne bokser av metallstrimler i Redd Barnas jobb-for-kontanter-prosjekt i Bamyan i Afghanistan. Disse boksene fylles med steing og plasseres slik at de forhindrer at landsbyene skal bli tatt av jordras og flom.

Når ødeleggelsene etter en naturkatastrofe er store, slår Redd Barna ofte to fluer i en smekk ved å lønne folk som har mistet inntektsgrunnlaget og alt de eier for å gjøre et arbeid som gagner hele det katastroferammede samfunnet. Etter jordskjelvet i Haiti, betalte vi for eksempel flere tusen mennesker for å rydde i ruinene og å bygge nye veier.

Ofte gir vi også folk meningsfulle arbeidsoppgaver som ganger samfunnet mot mat eller matkuponger som betaling. Målet er å gjøre livet så normalt som mulig for de rammede familiene samtidig som vi setter fart i det lokale markedet igjen.

Samtidig hjelper vi folk med å erstatte ødelagte arbeidsredskaper. Etter tsunamien hjalp vi fiskerfamilier på fote igjen ved å erstatte de tapte fiskebåtene, nettene og resten av utstyret de trengte for å klare seg på egenhånd.

Matutdeling i akutte kriser

Når krisen er akutt nok og folk står i fare for å sulte i hjel, deler vi også ut mat til de som trenger det.

Foto: Redd Barna/Robert King
Åttebarnsmoren Eunide Pierre (40) har fått en sekk med mat av Redd Barna etter å ha mistet huset og inntektskilden da jordskjelvet rammet Haiti 12, januar 2010.

Da får familiene jevnlig pakker med basismatvarer slik at de kan planlegge og tilberede sine egne måltider på en mest mulig vanlig måte.

Eksempel: Afrikas horn

Under tørken som herjet Afrikas horn i 2011 døde millioner av husdyr. Geitene, kyrne, eslene og kamelene sikret ikke bare mange halvnomadiske pastoralistfamilier kjøtt og melk. Dyrene var også oftest familienes eneste inntektskilde. Når i tillegg avlingene slår feil, stiger matvareprisene på markedene. For familiene betyr det at de ikke lenger kan skaffe maten de trenger. Og de har heller ikke råd til å kjøpe den.

For å hjelpe på situasjonen på Afrikas horn gjorde Redd Barna følgende:
• Delte ut fôr til husdyreiere for å hjelpe dem med å holde dyra i live
• Kjøper husdyr som er i ferd med å dø av sult, slakter dem og deler ut kjøttet til de fattigste familiene
• Deler jevnlig ut basismatvarer
• Deler ut såkorn og utstyret som trengs for å dyrke jorda

Foto: Redd Barna/Tugela Ridley
Husdyrene er ofte eneste inntektskilde for familier på Afrikas horn, og dyra er også viktig for at folk skal få nok kjøtt og melk. Da millioner av husdyr døde i tørkekatastrofen i 2011, ble 12 millioner mennesker rammet av underernæring. På Afrikas horn er esler mye brukt til å frakte alt fra folk til varer. Her frakter esler ved ilandsbyen Abdiaziz i Kenya.