Foto: Redd Barna/Benedicte Kurzen
Da konflikten i Øst-Kivu i DR Kongo var på sitt verste, jobbet Redd Barnas eksperter på barns beskyttelse døgnet rundt for å spore opp familiemedlemmer til barn som var på egenhånd under svært vanskelige arbeidsforhold. Denne lille gutten ble til slutt gjenforenet med moren sin.

Redd Barna er den største nødhjelpsorganisasjonen for barn i verden. Ved store katastrofer jobber vi med alle sektorene der barn og deres familier trenger hjelp, men å sikre barns beskyttelse er vår spesialitet. 

Familieoppsporing og –gjenforening

Foto: Redd Barna/Ingrid K. Lund
Moren til tre år gamle Farhan døde så fort de kom seg over grensen til flyktningleirene i Dollo Ado i Etiopia. Redd Barna plasserte Farhan og hans to eldre søstre i en fosterfamilie, men etter fire måneder klarte vi å oppspore barnas far i en av de andre flyktningleirene. Nå er familien gjenforenet.

Når familier må flykte fra hjemmene sine – enten på grunn av naturkatastrofer eller krig – hender det ofte at barn kommer bort fra foreldrene sine i kaoset. Etter tsunamien i Sørøst-Asia utviklet Redd Barna et effektivt system for å spore opp familiemedlemmer til barn som er på egenhånd. Så gjenforener vi barna med familien sin.

Mens vi leter etter slektninger, sørger vi for at barna får den omsorgen de trenger i fosterfamilier.

Denne metoden har vi finpusset og perfeksjonert siden, og nå er det Redd Barna og FNs barnefond Unicef som gjør dette arbeidet i de fleste store katastrofer. I leirene for somaliske flyktninger i Dollo Ado i Etiopia har Redd Barna for eksempel bygget opp et nettverk av frivillige som går til fots rundt i de digre leirene og sporer opp familiemedlemmer til barn som er der helt alene. De bruker det somaliske systemet med klaner og underklaner for å spore opp slektninger til barna. Dette arbeidet har gitt gode resultater.  

Foto: Redd Barna/Ingrid K. Lund
Gjennom sang og klapping lærer disse barna alfabetet på et av Redd Barnas barnevennlige områder i de somaliske flyktningleirene i Dollo Ado i Etiopia. Her får de også male, leke og utfolde seg hver eneste dag.

Barnevennlige områder

Store katastrofer snur barns liv på hodet. Mange mister familiemedlemmer, ser huset falle i ruiner eller må flykte under dramatiske omstendigheter. Å måtte bo tett i tett på evakueringssentre, i telt ved siden av ruinene av sitt hjem eller i flyktningleire under kummerlige forhold er også tøft.

Derfor er det viktig at barna får tilbake en følelse av normalitet i hverdagen så fort som mulig etter katastrofen. Det er hovedgrunnen til at Redd Barna raskt oppretter barnevennlige områder når en katastrofe rammer. Her kan barna leke og lære sammen med jevnaldrende under overoppsyn fra spesialtrenede voksne, som kan gi dem den psykososiale støtten de trenger. Gjennom maling og andre aktiviteter får barna bearbeide traumene som de dramatiske opplevelsene har påført dem. De får også et kjærkomment pusterom fra alle bekymringene og en mulighet til bare å være barn. 

Samtidig får foreldrene tid og rom til å starte gjenoppbyggingen av familiens hverdagsliv uten å måtte bekymre seg for barna.

Les mer om vårt langsiktige arbeid for barns beskyttelse her >