1. Forbygge og redusere risiko

Redd Barna er verdens største organisasjon for barn. Vi arbeider i rundt 120 land. Det betyr at vi jobber med langsiktig utviklingsarbeid i de landene som er mest sårbare og som oftest rammes av naturkatastrofer eller konflikter. Her får staben vår trening slik at de raskt kan sette i gang hjelpearbeidet om en katastrofe skulle ramme.

Samtidig jobber vi for å styrke lokalsamfunnenes evne til å beskytte seg selv og til å være best mulig forberedt på naturkatastrofer.

Dette gjør vi blant annet gjennom opplæring i førstehjelp, hvordan bygninger kan sikres bedre og hvordan evakueringer kan forberedes og gjennomføres. Det er også viktig at barna vet hva de skal gjøre om en krise plutselig rammer. Derfor jobber Redd Barna med å involvere barn i  forebygging og beredskap.

2. Umiddelbar hjelp

Foto: Redd Barna/Jonathan Hyams
Redd Barnas Philip Chuol Tongyik tømmer båten for kasser med ernæringsrik peanøttmasse, som skal brukes til å behandle akutt underernærte barn i Akobo i Sør-Sudan.

Naturkatastrofer kan ta livet av tusener på sekunder, mens væpnede konflikter kan tvinge folk til å flykte hjemmefra uten annet enn klærne de står og går i. I slike situasjoner jobber våre ansatte og lokale partnere døgnet rundt for å få ut den nødhjelpen som trengs mest. Ved omfattende katastrofer er det oftest behov for å støtte den lokale redningsinnsatsen med både menneskelige og materielle ressurser. Ofte sender Redd Barna også eksperter fra vårt eget beredskapsteam for å hjelpe til.

Redd Barna vet hvilke spesielle behov barn i katastrofer har, og hvordan disse best kan løses. Første steg er alltid å få oversikt over de mest akutte behovene før vi legger en plan for hvordan vi best kan bidra til å hjelpe de rammede barna og deres familier. Ofte betyr det at vi starter arbeidet med å få frem og dele ut de nødvendige nød-forsyningene så fort som mulig. Så langt det lar seg gjøre, prøver vi alltid å kjøpe inn varer som tepper, vannbeholdere, mat, myggnett og byggematerialer lokalt. For Redd Barna er også skolegang og beskyttelse en viktig del av den umiddelbare hjelpen. En rask normalisering av barnas hverdag reduserer farene for varige psykiske skader.

Foto: Redd Barna/Rob Holden
Denne gutten klarte bare å redde med seg favorittbamsen sin da familien hans flyktet fra Syria til Irak, hvor de nå bor i et telt i Domiz flyktningleir.

I katastrofesituasjoner kommer mange barn bort fra sine foreldre. Disse sårbare barna må gjenforenes med foreldre eller andre overlevende slektninger så fort som mulig. Dette er krevende når lokalsamfunn har blitt revet i stykker og tusenvis av mennesker drevet bort fra hjemmene sine. Med erfaring og etablerte prosedyrer kan Redd Barna raskt komme i gang med å registrere og gjenforene disse sårbare barna med voksne som kan ta vare på dem.

Redd Barna driver nødhjelp på mange områder:

3. Tilbake til et normalt liv

Den akutte hjelpen skal også bidra til langsiktig utvikling i det rammede samfunnet. Barna trenger tid, hjelp og plass til å bearbeide skremmende opplevelser og vanskelige følelser før de kan være barn igjen. Å komme raskt tilbake på skolen igjen og å ha et trygt sted å være sammen med andre barn gjør det lettere for barna å takle vanskelige situasjoner. Det minsker også risikoen for varige mén.

Redd Barna bidrar også ofte til å bygge opp igjen ødelagte skoler og å gi familier det de trenger for å reparere husene sine. Om det er mulig, hjelper vi også de mest sårbare familiene til å komme i gang igjen med jordbruk eller et inntektsgivende arbeid slik at de skal bli i stand til å forsørge seg selv.

Foto: Redd Barna/Joanthan Hyams
Da tyfon Hagupit i desember 2014 slo inn over de samme områdene av Filippinene som ble hardt rammet av tyfon Haiyan ett år tidligere, var Redd Barna svært raskt på pletten og delte ut nødforsyninger fra lagrene våre i nærheten.