Foto: Redd Barna/Jonathan Hyams
Nihal* får rent vann av moren sin. Treåringen er akutt underernært og får behandling på Redd Barnas klinikk i Akobo i Sør-Sudan.

Vi skiller gjerne mellom de akutte humanitære krisene og de kroniske krisene som bare går og går. De akutte krisene får gjerne stor medieoppmerksomhet og penger. Og barn får hjelp. I de kroniske krisene lider derimot barna ofte alene og uten oppmerksomhet fra omverdenen.

Det forsøker Redd Barna å gjøre noe med, både gjennom å hjelpe barna som trenger det og ved å gjøre verden oppmerksom på den situasjonen de er i.

De kroniske krisene er en konstant trussel mot helse, sikkerhet, trygghet og velvære for lokalsamfunn, eller for en stor gruppe med mennesker – vanligvis i et stort område. Kroniske kriser er gjerne forbundet med væpnede konflikter og sårbare forhold over tid for befolkningen. Med ujevne mellomrom kan de kroniske krisene blusse opp i akutte humanitære kriser.

Foto: Redd Barna/Karin Beate Nøsterud
En stor andel av befolkningen i Etiopia har jevnlig behov for matvarehjelp.

Tre eksempler

Siden den siste konflikten i Sør-Sudan startet i desember 2013, har de humanitære behovene i den unge staten nådd alarmerende høyder. I tillegg til 1,1 millioner mennesker som er på flukt innad i sitt eget land, har over 500 000 mennesker flyktet til nabolandene. Volden har brakt Sør-Sudan på randen av en sultkatastrofe – to millioner barn er rammet av sult og 50 000 barn under fem år står i fare for å sulte i hjel om de ikke får den nødvendige hjelpen.

Redd Barna er på plass i mange av de hardest rammede områdene i Sør-Sudan samt i nabolandene Uganda, Etiopia, Kenya og Sudan for å sikre at de som flykter fra volden og matmangelen får den hjelpen de trenger. Vi finner og behandler akutt underernærte barn, vi gjenforener barn med familiemedlemmer som de mistet kontakten med i kaoset mens de var på flukt og vi sikrer at barn får beskyttelse, psykososial støtte og utdanning.

Foto: Redd Barna/Colin Crowley
Nibarnsmor Amina, 34, og hennes seks måneder gamle sønn Mohamud får hjelp av jordmor Khadra på den Redd Barna-støttede klinikken i Gardo, Somalia.

Somalia er langsomt på vei ut av mer enn to tiår med borgerkrig, men den humanitære krisen i landet er fremdeles blant de største og mest kompliserte i verden. Selv om situasjonen har blitt bedre siden sultkatastrofen i 2011, har en dødelig miks av tørke, stigende matpriser, underernæring og stadig dårligere sikkerhet i det siste gjort den humanitære situasjonen i Somalia verre og verre. Mer enn én million somaliere klarer ikke å skaffe nok mat – og ytterligere 2,1 millioner mennesker i landet er i ferd med å bli rammet av matmangel. Bare én av tre i Somalia har tilgang til rent vann; ett av ti somaliske barn dør før de fyller ett år; hver 18. kvinne dør i barsel og flertallet av de som er på flukt innad i land bor under så dårlig forhold at de trenger hjelp.

Det internasjonale samfunnet prioriterer imidlertid ikke å gi penger til den kroniske krisen i Somalia. Manglende økonomisk støtte gjør for eksempel at Verdens Matvareprogram (WFP) nå varsler at inntil 700 000 mennesker kan miste matstøtten som de er helt avhengige av.

Til tross for den labre interessen i det internasjonale samfunnet og media, arbeider Redd Barna med å bedre levekårene til folk rammet av den humanitære krisen i Somalia. Vi kjører ut rent vann og bygger brønner, jobber for å sikre barna beskyttelse og utdanning, hjelper folk med å få et levebrød og deler ut kontanter slik at sårbare familier kan kjøpe det de trenger og nedbetale gjeld. Samtidig hjelper vi til slik det trengs aller mest når deler av landet rammes av tørke eller flom.

Foto: Redd Barna/Ala'a Al-Eryani
14 år gamle Aisha henter mat til seg selv og familien på markedet i Amran, Jemen. Hun har ansvarlig for søsknene sine etter at begge foreldrene døde og får nå hjelp av Redd Barna til å skaffe den maten familien trenger for å overleve.

En annen kronisk humanitær krise som får lite oppmerksomhet er Jemen, ett av de fattigste landene i Midtøsten. Væpnet konflikt har tvunget nesten 600 000 mennesker på flukt i sitt eget land – de fleste av dem lever uten tilgang på grunnleggende tjenester og uten mulighet til å forsørge seg selv. Jemen er ett av landene i verden med høyest andel kronisk underernærte: Nesten halvparten av de 21 millioner menneskene i landet er rammet av matmangel og over halvparten av alle barna har fått hemmet utvikling både fysisk og psykisk på grunn av underernæring.

Så langt sikkerhetssituasjonen tillater det, jobber Redd Barna med å bedre helse og ernæringstilbudet, vann- og sanitærforholdene og tilgangen på mat og levebrød i Jemen. Vi jobber også med barns beskyttelse og utdanning. Siden 2012 har vi nådd nesten 4,2 millioner mennesker i Jemen med nødhjelp som svar på den kroniske krisen.