Foto: Redd Barna/Tue Jakobsen
Krigen i Syria har utviklet seg til å bli en langvarig krisesituasjon for millioner av barn. Bildet er fra Kawergosk flyktningleir i Nord-Irak, som åpnet i august 2013.

Nærmere 300 millioner barn og deres familier blir hvert år berørt av krig, konflikt eller naturkatastrofer. Barn dør. Og de blir såret fysisk og psykisk. Rettighetene deres blir brutt gang på gang.

Redd Barna er raskt på plass med humanitær hjelp både ved væpnete konflikter og naturkatastrofer. I den første responsfasen handler det om å gi beskyttelse, mat, vann og sanitær, medisiner og husly. Vi jobber for å nå de mest utsatte barna, som barn med funksjonshemninger eller i noen situasjoner jenter. Men for at barna skal få minst mulig mén og komme raskest mulig i gang med hverdagslivet igjen, haster det også å sikre dem traumebehandling, trygg skolegang og lek. Dette er Redd Barnas spesialitet i nødhjelpssituasjoner.

For å kunne være raskt på pletten og hjelpe barna med en gang en krig eller naturkatastrofe rammer, har vi opprettet Redd Barnas katastrofefond. Medlemmene av beredskapsgruppen vår står også klare for å reise ut på 72 timers varsel så fort en katastrofe rammer. 

En annen viktig årsak til at Redd Barna kan handle raskt i en nødhjelpssituasjon er at vi allerede driver langsiktig utviklingsarbeid i nærmere 120 land verden rundt. 

Kjenner du noen barn som vil lære mer om hvordan nødhjelp fungerer?
Ta de med til Det magiske nødhjelpsrommet her >

Redd Barna ser forebygging, klimatilpasning, beredskap, nødhjelpsrespons, og gjenoppbygging i sammenheng. Mens nødhjelpen har som mål å redde liv og normalisere en krisesituasjon, er forebygging, beredskap og gjenoppbygging del av vårt langsiktig utviklingsarbeid.

Redd Barna jobber med å gjøre utsatte og sårbare områder bedre i stand til å forebygge naturkatastrofer. God katastrofeforebygging sparer både liv og store verdier. Redd Barna jobber med gjenoppbygging etter katastrofer, og har som mål å gjenoppbygge til bedre standarder slik at de lokalsamfunnene vi jobber i er bedre rustet til å møte utfordringer i framtiden.

Vi jobber også for barn og unge i de kroniske krisene. Noen kriser får liten oppmerksomhet fra omverdenen. Da jobber vi også for å sette søkelys på krisen og øke oppmerksomhet fra politikere og media. Vår innsats er alltid basert på behov og ikke hva media fremhever.

I de kroniske krisene er det ekstra viktig å se på nødhjelp og utvikling i sammenheng. Nødhjelp lindrer katastrofer, men adresserer ikke årsakene til katastrofen, derfor må man jobbe langsiktig for at intervensjoner skal være bærekraftige. Redd Barna jobber for at alle barn i humanitære kriser skal få beskyttelse og oppfylt sine rettigheter, uavhengig av hvem de er og hvor de bor.

Foto: Redd Barna/Patrick Brown
Mens nødhjelpen har som mål å redde liv og normalisere en krisesituasjon, er forebygging, beredskap og gjenoppbygging del av vårt langsiktig utviklingsarbeid.

Redd Barna er medlem av Returs Foundation sitt nettsted AlertNet. Her finner du daglig nyheter, bilder og annet stoff om nødhjelp og kriser over hele verden.