Foto: Redd Barna
Barn har nøyaktig de samme rettighetene som alle andre, og skal få sine grunnleggende behov dekket. Bildet er fra midlertidig undervisning etter Haiyan i 2013.

Menneskerettighetene

  • er like for alle uavhengig av rase, kjønn, religion og alder. Det betyr at barn har nøyaktig de samme rettighetene som alle andre.
  • sikrer frihet fra frykt, og beskytter enkeltmennesker mot overgrep fra staten, andre individer og rettsapparatet.
  • skal sikre at alle grunnleggende behov blir dekket. Dette rommer alt fra din rett til helse, mat og skole til beskyttelse og retten til å si hva du mener. 
  • skal verne menneskets verdighet og identitet, og bringe hensikt og verdi inn i tilværelsen.
  • utgjør noen ganger forskjell mellom ren overlevelse og et rikere liv, de sikrer grunnleggende betingelser for tilværelsen, verner menneskets fysiske integritet og skaper sikkerhet. De er et moralsk uttrykk for grunntanker som samfunnet bygger på i forhold til hvordan folk skal behandles og beskyttes. Når disse moralske grunnprinsippene blir fastslått gjennom skriftlige konvensjoner, gjøres de til rettslig forpliktende regler.