Foto: Redd Barna
Når barn tvinges eller lures inn i barnearbeid, er det en form for menneskehandel.

Utnyttelse av barn i menneskehandel krenker barns rettigheter på det groveste, og omtales ofte som vår tids slaveri. Barn som er ofre for menneskehandel utnyttes i tvangsarbeid, prostitusjon, tigging, vinnings- og narkotikakriminalitet og en rekke andre inntektsbringende aktiviteter. Noen barn blir tvunget eller lurt inn i utnyttelsen av kyniske kriminelle nettverk. Andre blir rekruttert inn i menneskehandel av sin egen familie, ofte i desperasjon eller av uvitenhet. Menneskehandel er et sosialt problem som i stor grad er skapt av fattigdom, konflikter og katastrofer.

Bekjemper handel med barn

Redd Barna arbeider for å minske risikoen for at barn blir utsatt for menneskehandel – både i Norge og internasjonalt. En viktig del av dette arbeidet handler om å støtte myndigheter i å bygge og styrke både nasjonale og lokale beskyttelsessystemer.

Samtidig arbeider Redd Barna med å sørge for at barn som har vært utnyttet i menneskehandel får den omsorg og beskyttelse de har krav på i henhold til FNs barnekonvensjon.

Eksempler på Redd Barnas arbeid mot menneskehandel:

  • I Norge har Redd Barna gjennom flere år arbeidet for å sette fokus på barn som er utsatt for menneskehandel. Vi er opptatt av at det er et alt for svakt barneperspektiv i arbeidet mot menneskehandel i Norge, og at manglende kunnskap og dårlig samarbeid mellom de som kommer i kontakt med barn som er ofre, medfører at barn aldri blir identifisert og får den hjelp og beskyttelse de har krav på.
  • I Mosambik har Redd Barna bidratt til at myndighetene har satt handel med barn på dagsorden og begynt å straffeforfølge bakmennene som tjener penger på å smugle barn over grensen til Sør-Afrika. Mange barn fra Mosambik arbeider under slaveliknende forhold i nabolandene. Redd Barna bidrar også til å spre informasjon om trafficking og til å hjelpe trafikkerte barn og unge til å bli gjenforent med sine familier.
  • I Serbia har Redd Barna bidratt til kapasitetsbygging av sosialarbeidere, slik at de har fått økt kunnskap om å ivareta behov og rettigheter for barn som utsettes for menneskehandel.
  • I Bosnia-Hercegovina har Redd Barna tatt initiativ til å opprette flere dagsenter for gatebarn. Barna kan komme på senteret for å spise, dusje, leke og snakke med voksne. I tillegg til å jobbe for at myndighetene sørger for at barna blir registrert og får skoleplass, jobber sentrene også mot menneskehandel og utnytting av barn.