Foto: Reuters AlertNet/Suhaib Salem fra AlertNet
Mange av barna i Gaza er sterkt traumatisert etter å ha opplevd flere kriger, senest sommeren 2014. Da levde barna under en konstant redsel og stort psykisk press, og ingen visste når den neste bomben ville falle. Å se slik lidelse på TV kan være tøft for barn i Norge. Derfor er det viktig at foreldre snakker med barna sine om krig.

Det er viktig at voksne tar seg tid til å snakke med barn om det som skjer, og spesielt om det arbeidet som gjøres for å løse konflikten og å hjelpe de som rammes. Barn som er redde og usikre trenger trygge voksne som tar ansvar og bryr seg. Redd Barnas erfaring er at voksne i større grad bør snakke med barn om kriger og konflikter når disse eksponeres i media, fordi dette gjør barna tryggere.

Last ned veileder for hvordan du kan snakke med barn om krig og katastrofer her >

Slik snakker du med barna om krig

Foto: Redd Barna/Mats Lignell
Krigen i Afghanistan er en av krigene som stadig ruller over fjernsynsskjermene her hjemme. Mange barn opplever kriger som skremmende og vanskelige.
  • Lytt til barna. Gi barna muligheter til å spørre og å snakke om hva det er de ikke forstår, er redde for eller undrer seg over. Lytt til barn før du snakker. De kan ha et helt annet bilde av situasjonen enn voksne. Reflektér sammen med barn om hva de tenker, tror og mener om det de ser og hører. Et utgangspunkt for samtale kan være avisoppslag som barna har sett, et nyhetsinnslag på TV eller kanskje kjenner barnet noen som kommer fra området eller har slektninger der.
  • Vær så konkret som mulig når du snakker med barn, unngå å bruke vanskelige ord og begreper.
  • Ta hensyn til alder. Små barn kan også engste seg over det de ser, hører eller opplever at de voksne bekymrer seg over. Også de kan ha behov for å bli hørt og få forklaringer på hva krig betyr. De eldre barna har større forutsetninger til å forstå, men det betyr ikke at de alltid kan bearbeide det de hører, ser og tenker på egen hånd. De har behov for å snakke om sine tanker og behov for informasjon og forklaringer.
  • Fortell om løsninger. Trygg barna ved å fortelle om alt som nå gjøres for å finne løsninger på krigen og konflikten. Snakk om de voksnes ansvar og innsats for å få slutt på krig og vold. Fortell at de voksne har ansvaret for å finne løsningene, selv om det er svært vanskelig problemer som skal løses. Husk at det ikke er nødvendig å ha løsninger og forklaringer på alt. Voksne kan si at vi også synes det som skjer er vanskelig, at vi blir lei oss og at vi ikke vet hvordan konflikten best kan løses. Spørsmål som er vanskelige å svare på kan barna for eksempel sende videre i brev eller e-post til statsministeren eller utenriksministeren, eller barna kan skrive innlegg i lokalavisa for å diskutere spørsmål og utrykke sine meninger.
  • Informér om flyktninger. Mennesker flykter fra krig og overgrep. Snakk med barna om hva en flyktning er og hvorfor millioner av mennesker i verden er flyktninger. Fortell om at det å være flyktning ikke nødvendigvis betyr at folk må reise fra landet sitt, men at mange er på flukt i eget land, slik som for eksempel i Libanon. Informer om det arbeidet som gjøres for å hjelpe flyktningene der de er. Fortell gjerne også om hvordan og hvorfor noen kommer hit til vårt land. Barn bør også oppfordres til å ta ekstra godt vare på venner og klassekamerater som har opplevd krig. Bilder fra kriger vekker lett til live vonde minner hos barn som selv har opplevd krig.
  • Støtt barns initiativ. Barn som på en eller annen måte får anledning til å gjøre noe i forhold til krigen, vil ofte oppleve større grad av mestring og mindre frykt. Voksne bør stimulere og støtte barn som ønsker å hjelpe til. Barn kan lage basar eller innsamlingsaksjoner, de kan lage teater og utstillinger eller sende brev og tegninger med oppfordringer om fred til egen og andres regjeringer.
  • Fortell om Barnekonvensjonen. 194 land i verden har anerkjent FNs konvensjon for barnets rettigheter. Konvensjonen forplikter landene til å beskytte barn, ta hensyn til barn og sikre barns rettigheter og den gjelder for alle barn, uansett om det er krig eller fred.