Foto: Redd Barna/Karen Beate Nøsterud
I kriger barn blir vitner til bestialske handlinger, drap, tortur og forfølgelse, og blir selv utsatt for de samme handlingene.

Krig bryter alle barns rettigheter. Retten til liv, til å leve med en familie, til helse, til utdanning, til personlig utvikling og til beskyttelse. Samtidig skaper krig humantiære kriser, bidrar til økt fattigdom, hindrer utvikling. Flertallet av voldelige konflikter foregår i den fattigste delen av verden.

Sivilbefolkningen er de største ofrene i dagens væpnede konflikter. Brutaliteten i krigene gjør at barn og unge er spesielt utsatte. Stadig flere konflikter inneholder voldelige og uforutsigbare angrep på sivilbefolkningen – inkludert internasjonal terrorisme, organisert kriminalitet og menneskehandel.

Dessverre er bevisste angrep og overgrep mot barn og unge hverdagen i mange av verdens konflikter. Men barn og unge er ikke bare skyteskive. I økende grad blir de også tvunget til å gjennomføre voldsaksjoner. Det å bli rekruttert som barnesoldat eller på annen måte bli knyttet til væpnede grupper eller hærer er et av de verste overgrep barn og unge i dag utsettes for.

Konsekvenser for barn

I kriger barn blir vitner til bestialske handlinger, drap, tortur og forfølgelse, og blir selv utsatt for de samme handlingene.

Foto: Redd Barna/Kate Holt
Barn og unge lider mest i enhver krig. I Kongo regner man med at et sted mellom 3000 og 6000 jenter og gutter blir holdt fanget av krigsherrer.

Når bombene opphører, fortsetter lidelsene. Våpen er fremdeles i omløp. Landminer dreper og lemlester tusener av mennesker hvert år – selv lenge etter at en krig er over. Krig er dessuten en av de viktigste årsakene til fattigdom. Mange barn har mistet foreldre og hjem, og sliter i mange år med fysiske og psykiske skader. Med kyndig hjelp og støtte kan de fleste barn utvikle seg og leve et verdig liv til tross for slike erfaringer.

Slik jobber Redd Barna

  • Bidrar til beskyttelse av barn mot rekruttering til væpnede styrker, seksuelle overgrep og andre grusomheter som barn eksponeres for i en krig.
  • Verner og normaliserer oppvekstmiljøet for barn berørt av væpnede konflikter, blant annet gjennom tilgang til lek og utdanning.
  • Sikrer at barns rettigheter blir del av fredelige løsninger og at barns stemmer blir hørt når fredsavtaler inngås.
  • Forsvarer flyktningbarns rettigheter både i og utenfor Norges grenser.
  • Avvæpner barnesoldater og hjelper dem tilbake til et sivilt liv.

Utdanning i krise

Skole gir ikke bare barna beskyttelse, men også kunnskapene til å unngå fattigdom, holde seg friske og få håp for fremtiden. Dette er kanskje ekstra viktig i konflikt og krisesituasjoner der barna alltid rammes hardest. Redd Barna fokuserer derfor på utdanning i konflikt og krise, les mer om hvordan vi jobber med utdanning her >

Slik kan du snakke med barna dine om krig >

Foto: Redd Barna/Karen Beate Nøsterud
Bevisste angrep og overgrep mot barn og unge er en del av hverdagen i mange av verdens kriger.