Barn og unge

 • Trenger du noen å prate med? Kors på halsen er hjelpelinje for trygg nettbruk. Ta kontakt på telefon 800 33321 eller på nettstedet www.korspahalsen.no
 • Opplever du eller noen du kjenner seksuelle overgrep på nett og mobil? Ta kontakt med politiets tipslinje på tips.kripos.no 
 • Opplever du overgrep eller kjenner noe som opplever overgrep? Alarmtelefonen for barn og unge 116111 er åpen for alle.116111.no
 • Har bilder kommet på avveie, føler du deg krenket på nett? Ta kontakt med slettmeg.no, en rådgivningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett.
 • Ung.no Nettsted for barn og ungdom. Her finner du både informasjon om seksuelle overgrep og nettvett. Det er også en egen svartjeneste. www.ung.no
 • Ungdomstelefonen er Skeiv Ungdoms telefontjeneste. Telefonvaktene har taushetsplikt, og innringere kan være anonyme.Ta kontakt på 810 00 270 eller på www.ungdomstelefonen.no   
 • Ta ansvar har informasjon om seksuelle overgrep, grooming og digital mobbing. Trenger du noen å prate med, er det mulig å ta direkte kontakt med initiativtaker Grete Kvalheim. 
 • Stopp hatprat er en kampanje for unge mennesker mot hatprat og for menneskerettigheter på nett. 

 

Foreldre

 • Barnevakten gir råd om barn og medier www.barnevakten.no
 • Medietilsynet Trygg bruk er nasjonal koordinator som samler alle organisasjonene som jobber med trygg bruk av digitale medier for barn www.tryggbruk.no
 • På www.nettvett.no finner du god informasjon om nettvett - mest for voksne
 • www.problemspilling.no er Medietilsynets nettressurs om problemspilling, med informasjon og råd til foreldre samt voksne som jobber med barn. De har også laget en fin foreldreveiledning om nettspill i samarbeid med Norsk spill- og multimedia leverandørforening.
 • Konfliktrådet er en meglertjeneste som tilbys i alle kommuner www.konfliktraadet.no
Målet med dubestemmer er å skape refleksjon rundt digitale medier.

Lærere

 • Er du bekymret for at et barn opplever krenkelser eller overgrep på nett og mobil? Ta kontakt med politiets tipslinjetips.kripos.no.
 • Blir elever du kjenner utsatt for digital mobbing eller utøver digital mobbing? Kontakt Foreldreutvalg for grunnopplæringen og ta opp situasjonen med kolleger og rektor på skolen.
 • Senter for IKT i Utdanningen har materiell til bruk i undervisningsopplegg for flere trinn, blant annet "Superetterforskerne" til de aller yngste: http://www.iktsenteret.no/ressurser og dubestemmer.no som er rettet mot elever i mellomtrinnet, ungdoms- og videregående skole. 
 • Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger har laget gode retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolen. 
 • Trenger din skole foredrag om digital mobbing? Bruk hue-kampanjen drives i samarbeid mellom Telenor, Medietilsynet, Barnevakten og Røde Kors' samtaletilbud Kors på halsen, og holder årlig flere hundre foredrag for elever og foreldre rundt om i landet.
 • Det Danske Medierådet har utviklet http://digitaldialog.dk som har fokus på skolens digitale hverdag og trivsel. De har blant annet utviklet et verktøy og inspirasjon om digital dialog i skolen.