Til foreldremøtet på 5.-7. trinn

Å snakke med barna om bruken av nett og mobil er det viktigste for å gi barna en god og trygg hverdag med digitale medier. Å snakke sammen om ting som skjer bidrar til et bedre læringsmiljø på skolen, mindre mobbing og at barna får kunnskap om hvordan de skal håndtere ulike situasjoner når de oppstår.

Start så tidlig som mulig! 

Lær barna å håndtere situasjoner og opplevelser! Barn på 5.-7. trinn går fra å ikke være så sosiale på nett til å bli ungdommer. Selv om bruken av digitale medier blir mer selvstendig, er foreldrene viktige i barnas liv og kan i løpet av disse årene legge grunnlaget for at barna behandler hverandre på en god måte på nett når dere snakker om det sosiale nettet samtidig som barna begynner å bruke det. 

Lær av hverandre og forsøk å bli enige i foreldregruppa 

Foreldre er barnas viktigste veiledere! Dere kjenner deres barn og deres hverdag best. Barna vil gjerne snakke med dere, få veiledning av dere og vite at de kan komme til dere hvis de får problemer.

"ikke bli så hysteriske, men lytt. hør etter og forsøk å finne ut av hva som er skjedd før dere hjelper oss å finne løsninger!"

Gutt på 6. trinn

Temaer og aktiviteter

Disse diskusjonsoppgavene er bygget opp rundt ulike temaer som tar opp foreldres opplevelser av barnas digitale hverdag, barnas opplevelser i digitale rom, og hva som er lurt å tenke på for å gi barna en god digital hverdag i fremtiden. 

Aktivitetene rundt hvert tema er bygget opp med kort info, caser/filmer og diskusjonsoppgaver. Redd Barna har også laget undervisningopplegg for 5.-7. trinn, "Tenk før du deler", som kan brukes av skolen for å snakke med elevene om nettvett.

- HVA ER VIKTIGST - TID BRUKT, ALDERSGRENSER ELLER OPPLEVELSER?

Spilling og mobilbruk er en viktig del av 5.-7-trinnsbarnas digitale hverdag. For gutter er spilling viktig, mens jentene bruker mer tid på sosiale medier og mobil. Tiden brukt til digitale aktiviteter er en kilde til uenighet hjemme. Men hva er viktigst å snakke om hjemme - tiden, aldersgrenser eller barnas opplevelser - og hvilke grenser ønsker dere foreldre å sette? 

Til diskusjonsoppgaver

- SOSIALE MEDIER OG DIGITAL MOBBING

Barn på 5.-7. trinn begynner å være sosiale på nett og mobil. Mange har fått sin egen mobiltelefon, nesten alle har en smarttelefon, og mange begynner å bruke Instagram, Kik og Snapchat og andre sosiale medier. Her starter også gjerne den mobbingen som foregår digitalt, og det blir enda viktigere at foreldrene snakker sammen. 

Til diskusjonsoppgaver   

- DELING, BEHOV FOR Å BLI SETT OG BEKREFTELSE

Med den økende bruken av sosiale medier begynner også en økende deling av bilder, filmer, kommentarer og profiler. Samtidig kommer begynner 11-13-åringer å komme i puberteten og ønsker å utforske både følelser, identitet og seksualitet, og behovet for å bli sett og få bekreftelse øker. Hvordan kan foreldre henge med i svingene og hva er det viktig å snakke med barna om? 

Til diskusjonsoppgaver 

- KILDEKRITIKK - SKAL VI TRO PÅ ALT VI LESER OG SER PÅ NETT? 

Internett er en viktig kilde til informasjon og kunnskap både for oss og for barna våre. Men noen ganger kan det være vanskelig å vite om noe er sant eller ikke, hva som er reklame og skjult reklame - kritisk sans er en ferdighet må læres og trenes opp. Hvordan kan dere hjelpe barna til å trene på dette?

Til diskusjonsoppgaver

- NETTOVERGREP - IKKE ALLE ER DEN DE SIER AT DE ER...

På nett og mobil og gjennom ulike tjenester og programmer kommer barn i kontakt med både kjente og ukjente. Akkurat som på andre steder barnet ferdes og aktiviteter de er med i, finnes det personer på nett som søker kontakt med barn. Noen av dem er eksperter på å snakke med barn og finne ut hvem som er mottakelige for kontakt. Det kan være vanskelig å kjenne igjen tegnene på at man blir manipulert, og det kan være lurt å snakke om at også dette kan skje på nett og mobil. Hvordan skal foreldre hjelpe barna til å håndtere dette?

Til diskusjonsoppgaver