Til foreldremøtet på 1.-4. trinn

Å snakke med barna om bruken av nett og mobil er det viktigste for å gi barna en god og trygg hverdag med digitale medier. Å snakke sammen om ting som skjer bidrar til et bedre læringsmiljø på skolen, mindre mobbing og at barna får kunnskap om hvordan de skal håndtere ulike situasjoner når de oppstår. 

Start så tidlig som mulig! 

Lær barna å håndtere situasjoner og opplevelser! Selv om barna i 1.-4. trinn ikke er så sosiale på nett ennå, kan dere legge grunnlaget for at barna behandler hverandre på en god måte på nett og mobil når dere snakker om det før barna begynner å være sosiale medier. 

Lær av hverandre og forsøk å bli enige i foreldregruppa 

Foreldre er barnas viktigste veiledere! Dere kjenner deres barn og deres hverdag best. Barna vil gjerne snakke med dere, få veiledning av dere og vite at de kan komme til dere hvis de får problemer.

"Fortsett å spørre, grave og si at vi skal si fra til dere hvis noe skjer - det er det vi kommer til å huske når vi virkelig trenger det!

Jente på 3. trinn

 

Temaer og aktiviteter

Dette diskusjonopplegget er bygget opp rundt ulike temaer som tar opp foreldres opplevelser av barnas digitale hverdag, barnas opplevelser i digitale rom, og hva som er lurt å tenke på for å gi barna en god digital hverdag i fremtiden. 

Aktivitetene rundt hvert tema er bygget opp med kort info, caser/filmer og diskusjonsoppgaver. Redd Barna har også laget metodeheftet for lærerne til å jobbe med nettvett i 1.-4. trinn: "Vær en venn på nett"

- FOR MYE TID PÅ SPILLING?

Spilling er, sammen med å se på video og TV, det barn i 1.-4. trinn bruker mest tid på på nett og mobil. Tid brukt på dette er en kilde til uenighet hjemme, og mange foreldre opplever et dilemma: spillene er lærerike, men tar tid bort fra andre aktiviteter. Kan dere foreldre lage felles regler?

Til diskusjonsoppgaver

- STYGG SPRÅKBRUK, DIGITAL MOBBING OG MEDIEPÅVIRKNING

TV-programmer og video-snutter, særlig på Youtube, er noe av det barn i 1.-4. trinn bruker mest tid på på nett og mobil. Mange plukker opp ord og uttrykk og vil prøve ut eller tar etter oppførsel de ser brukes - på godt og vondt. Hvordan kan dere foreldre hjelpe dem til å behandle hverandre på en god måte?

Til diskusjonsoppgaver  

- VÆRE EN VENN PÅ NETT OG OVERALT - HVA BETYR DET? 

Barn i 1.-3. klasse er ofte ikke så sosiale på nett ennå, men de starter å være det på 3. og 4. trinn. Å trene på å være en god venn både på nett og i hverdagen er viktig for å forebygge mobbing, utestenging og trakassering. Hvordan kan dere foreldre bidra?

Til diskusjonsoppgaver

- SKREMMENDE OG EKLE INNTRYKK - KAN VI SKJERME BARNA VÅRE MOT ALT? 

Foreldre har ganske god kjennskap til spill, TV-programmer og bøker barn bruker når de går på 1.-4. trinn. Likevel har flere barn spilt spill med 16 og 18 årsgrenser enn det foreldrene vet om, og det kan være vanskelig å følge med på alt barna ser på på Youtube og TV. Hvilke rammer kan dere lage for barna og hvordan skal de lære å håndtere ulike inntrykk?

Til diskusjonsoppgaver   

- KILDEKRITIKK - SKAL VI TRO PÅ ALT VI LESER OG SER PÅ NETT? 

Internett er en viktig kilde til informasjon og kunnskap både for oss og for barna våre. Men noen ganger kan det være vanskelig å vite om noe er sant eller ikke, hva som er reklame og skjult reklame - kritisk sans er en ferdighet må læres og trenes opp. Hvordan kan dere hjelpe barna til å trene på dette?

Til diskusjonsoppgaver

- NETTOVERGREP - IKKE ALLE ER DEN DE SIER AT DE ER...

Noen spill og programmer er sosiale, der barn kommer i kontakt med andre personer. Akkurat som på andre steder barnet ferdes og aktiviteter de er med i, finnes det personer på nett som søker kontakt med barn. Det kan være vanskelig å kjenne igjen tegnene på at man blir manipulert, og det kan være lurt å snakke om at også dette kan skje på nett og mobil. Hva tenker dere er lurt å bli enige om?

Til diskusjonsoppgaver