Du skal arrangere foreldremøte om nettvett - så bra! 

Uansett hvilke trinn eller grupper foreldremøtet skal arrangeres for, anbefaler vi at dere gjør noen forberedelser. 

Organisering

Aktivitetene her er laget for at foreldrene og skolen skal snakke sammen og bli enige om noe det de har lyst til å si til elevene. Derfor er alle oppgavene lagt opp rundt gruppediskusjoner og aktiviteter for å gi alle foreldre mulighet til å delta og for at diskusjonene skal ha et konkret resultat. Hensikten er å skape forandring og et godt klassemiljø.

Forsøk å få med alle foreldrene på møtet. Hva skal til? 

  • Kan skolen bidra med barnevakt for de som har problemer med barnepass?
  • Snakker alle foreldrene norsk? Er det behov for tolk?
  • Er det noen foreldre som tenker at "dette kan jeg" eller "dette trenger jeg ikke"? Hva skal til for å trekke dem til møtet?
  • Hvilke temaer er alle foreldrene opptatt av?

 

 

Innspill fra elever, helsesøster, sosiallærer, miljøarbeider og rektor 

Alle barn og ungdom bruker digitale medier litt forskjellig, og kanskje er det spesielle situasjoner som har oppstått på deres skole? Det er viktig at diskusjonene dere skal ha i foreldregruppen er basert på hvordan deres barn bruker digitale medier og hva som er mest relevant for akkurat dem.

Vi anbefaler:

  • Å vurdere om elevene skal være med på foreldremøtet og på diskusjonene. Fordelen med dette er 1) at de kan gi ekspert-innspill på sin egen digitale hverdag og 2) at de kan være med å lage de felles avtalene/reglene som foreldrene kommer frem til - rammer blir bedre og mer effektive hvis barna selv er med og lager dem.
  • At helsesøster, miljøarbeider, sosiallærer, lærerne eller rektor forteller om saker/hendelser/situasjoner fra deres skole
  • At de ansatte deltar på foreldremøtet for å være sammen med foreldrene, lære av barnas aktiviteter og bidra til foreldrenes diskusjoner, og ta temaer og råd tilbake til skolen
  • At skolen, FAU og elevrådet lager handlings- og beredskapsplaner i samarbeid, slik at skolen og foreldrene er enige om hvordan de sammen kan håndtere ulike situasjoner