Til foreldremøtet

Velkommen til Redd Barnas diskusjonopplegg for foreldremøter på 1.-10. trinn.

Diskusjonsopplegget består av litt fakta, korte filmer og caser/historier og spørsmål som foreldre kan diskutere for å utveklse opplevelser og tanker og bli enige om hvilke rammer barna og ungdommene skal møte og hva som er viktig å snakke med barna om.

Aktivitetene kan brukes av skolen, FAU, foreldregrupper eller fritidsaktiviteter for å samle foreldrene om nettvett-diskusjoner. Vi kan alle hjelpe til å gi barn og ungdom en god digital hverdag!

Lykke til!