Materiellet kan bestilles i dette bestillingsskjemaet eller lastes ned elektronisk lengre ned på denne siden.

Ønsker du mer bakgrunnsinformasjon om barn, unge og digitale medier? Les mer 

Til foresatte

Snakk med oss

Snakk med oss er en håndbok som dere kan bruke for å snakke med barna deres om kroppspress, nakenbilder og pornografi på nettet. Den er skrevet til deg som har barn på mellomtrinnet og på ungdomsskolen. Barns budskap er tydelig: Snakk med oss! De ønsker voksne som tør å snakke med dem om kroppspress, grenser og seksualitet. Mange foreldre synes at dette kan være vanskelig, og vi håper spørsmålene og tipsene i dette heftet vil gjøre dette arbeidet litt enklere. Last ned håndboka her >

Veilederen er laget for foreldre med barn i alderen 0-6 år for å gi småbarn en god start på det digitale livet.

Småbarn og skjermbruk - en god start

Trenger du tips til hvordan du kan gi barn en god start på den digitale hverdagen? Veilederen "Småbarn og skjermbruk - en god start" er laget for foreldre med barn i alderen 0-6 år. Veilederen er laget av Medietilsynet, Redd Barna, Barnevakten og Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) og finnes på norsk, engelsk og nordsamisk. Det finnes også plakater til å henge opp hjemme, i barnehagen eller andre steder. Les mer, bestill og last ned.

Bladet Donald Duck - Trygg på nett!

Medietilsynet, Redd Barna, Senter for IKT i Utdanningen, IKT-Norge og mange flere har gått sammen for å lage et morsomt Donald Duck-hefte med tema nettvett. Bladet passer for små og store, og kan lastes ned som pdf. Ps: Vi har dessverre ikke flere papirutgaver. 

Brosjyren Har du et nettproblem?

Brosjyren Har du et nettproblem? - disse kan hjelpe gir en oversikt over aktører som på ulike måter jobber med barn, unge og nettrelaterte problemstillinger. Den passer for deg som jobber med barn og unge eller er ung selv. Tilgjengelig i pdf

Foto: Medietilsynets Trygg Bruk
Et hefte om hva som er lurt å tenke på før barna skal begynne å bruke sosiale medier

Veilederen Har du barn på sosiale medier? Dette trenger du å vite

Veilederen Har du barn på sosiale medier er utarbeidet av Medietilsynet sammen med en rekke organisasjoner inkludert Redd Barna, og inneholder informasjon om sosiale medier som aldersgrenser, brukertrygghet og personvern, sosiale spilleregler og ansvarlig nettbruk. Veilederen gir foreldre konkrete råd om hvordan man som voksen kan følge opp barn og unges mobil- og nettbruk. Tilgjengelig i pdf.

 

Illustrasjon: Brød&tekst

Til voksne som jobber med barn

Hefte til de yngste skolebarna. Vær en venn på nett.

Vær en venn på nett. Metodehefte til lærere til bruk på 1.-4.trinn inneholder aktiviteter for å snakke med barn om deres opplevelser knyttet til deres digitale hverdag. Målet er å få oversikt over hva barna gjør, og hvordan man få i gang samtaler om positiv og ansvarlig nettkultur. Målet er å forebygge utrygghet og mobbing. Last ned som pdf.

Skolemateriellet Tenk før du deler. Aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

Veilederen Tenk før du deler. Aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet er et metodehefte for å prate med barn om deres sosiale liv på nettet, og passer for lærere på mellomtrinnet i skolen, samt andre som jobber med barn i aldersgruppen 5. - 7. trinn. Heftet inneholder øvelser og aktiviteter til bruk i klasserommet, og målet er at unge blir mer bevisst om eget ansvar og grenser på nettet. Tilgjengelig i pdf

Plakater med nettvettregler

Redd Barna deler ut plakater med våre nettvettregler. Nettvettreglene er utviklet av barn og unge for 9-13-åringer og skal bidra til at barn lærer å vise hensyn til hverandre og bli bevisste sin egen atferd på nettet. Passer fint til klasserom, på ungdomsklubber og andre steder der barn og unge ferdes. Tilgjengelig i  PDF på:

Foto: Redd Barna
Metodehefte med forslag til aktiviteter for å snakke med ungdom om utprøving, grenser og respekt.

Aktivitetsheftet Ses offline? 

Aktivitetsheftet Ses offline? Metodehefte om unge, sex og Internett inneholder forslag til aktiviteter som kan brukes på skolen eller i annet miljøarbeid. Den tematiserer ansvar, grenser og respekt mellom ungdom, enten det foregår på nettet eller ellers i en ungdoms omgangskrets. Ny versjon (2014) er tilgjengelig i pdf og etter bestilling fra Redd Barnas kundesenter. 

Veilederen Spør meg, da vel! 

Spør meg, da vel! er rettet mot fagfolk og andre voksne som arbeider med ungdom, slik at de bedre kan avdekke seksuelle overgrep mot ungdom. Veilederen gir informasjon om alt fra seksuelle overgrep i nære relasjoner, nettovergrep til handel med unge for seksuelle hensikter. Veilederen inneholder råd om hvordan voksne kan oppdage overgrep og hvordan man kan følge opp mistanke om seksuelle overgrep. Tilgjengelig som pdf her. 

Novellesamlingen Nettvett

Janne Aasebø Johnsen (2015). 8 noveller med utgangspunkt i Redd Barnas nettvettregler, som passer for elever, lærere, foreldre, helsesøstre og alle som arbeider med barn i alderen 10-14 år. Les mer og bestill her.