Foto: Redd Barna/Andrea Gjestvang
Jenter bruker nettet til mer sosiale aktiviteter enn det gutter gjør.

Den siste undersøkelsen fra 2016 viser at: 

 • Stort sett alle barn mellom 9 og 16 år har lært om fornuftig bruk av mobil, spill og internett. De fleste har fått denne opplæringen på skolen. 
 • 9 av 10 barn bruker internett daglig. Både tid brukt og antall aktiviteter øker med alder. Foreldrenes interesse for deres digitale liv er dalende med alder, mens de er mer interessert i barnas andre fritidsaktiviteter. 
 • De vanligste digitale aktivitetene er å se TV eller video, bruke søkemotorer og oppslagsverk, sosiale medier og bildetjenester, musikkstrømming og spill. 
 • 9 av 10 barn mellom 9 og 16 år har en smarttelefon
 • Nesten alle 9-16-åringer spiller dataspill på fritiden.
 • 7 prosent av 9-16-åringer har opplevd nettmobbing på ukentlig eller månedlig basis. Flere gutter enn jenter oppgir at de har mobbet eller vært slemme med noen på nett eller mobil. 
 • Halvparten av barna har meldt ifra om noe som har skjedd på internett, flest har sagt fra til venner og foreldre.
 • 17 prosent av 9-16-åringer har sendt bilder eller videoer av andre uten at de har sagt ja til det. 1 av 3 har sendt eller lagt ut tekst, bilder eller videoer som de angret på etterpå.
 • 1 av 5 har opplevd at andre har delt bilder av dem som gjorde dem sinte eller triste, 4 % har opplevd dette på ukentlig eller månedlig basis. Flere jenter enn gutter har opplevd dette. 
 • 23 prosent kjenner til sine venners passord.
 • Nesten 7 av 10 barn og unge mener reklame på internett, blogger og sosiale medier er kjedelig og irriterende. Nesten 1 av 3 synes det er vanskelig å vite hva som er reklame.

 

Kilde: Barn og medier 2016. 9-16 åringers bruk og opplevelser av medier.