Foto: Redd Barna/Nevruz Ebru Aksu
Her svarer finansminister Sigbjørn Johnsen og kunnskapsminister Kristin Halvorsen på spørsmål om barns deltagelse og innflytelse under Barnas spørretime på Stortinget i 2010.

Barnas Spørretime på Stortinget er et møte mellom barn og ministere i den norske regjeringen, hvor barna forteller hva de er opptatt av, kommer med sine erfaringer, meninger og ideer, og stiller spørsmål som ministrene må svare på.

Det er Stortingets parlamentariske nettverk for barns rettigheter (barnerettsgruppa) som arrangerer spørretimen, mens Redd Barna har ansvaret for den praktiske tilretteleggingen.

Barnas spørretime ble arrangert for første gang i 2007, og har siden blitt arrangert hvert år rundt den 20. november. Datoen er valgt fordi Barnekonvensjonen ble vedtatt den 20. november i 1989. I 2010 ble Barnas Spørretime arrangert for fjerde gang. Spørretimen har fokus på et nytt tema hvert år: Første året åpnet for spørsmål om alle tema barna var optatt av. I 2008 fokuserte spørretimen på vold og overgrep, i 2009 på mobbing og i 2010 på barns deltagelse og innflytelse.