loading
  • dav
  • dav
  • dav
Sted: Kambodsja
Prosjekt: Utdanning for framtiden
Prosjektmål: 93 780 barn skal få skolegang av god kvalitet

For Srey Noch er skolen som et annet hjem

Srey Noch er bare åtte år gammel, men har allerede flyttet flere ganger enn hun kan huske, siden hennes far har måttet dra til forskjellige deler av landet for å finne arbeid. Srey Noch har derfor måttet slutte på skolen mange ganger, og det har vært lite sammenhengende skolegang for henne.

– Vi har aldri eid et hus, og mamma og pappa har aldri hatt faste jobber, forteller Srey Noch.

I dag bor familien i Kaeng, en liten landsby midt i Kambodsja, der hennes far arbeider med leveranse av ved og trekull.

– Jeg begynte på skolen her i fjor. Jeg fikk lov å begynne i tredjeklasse, og det er helt fantastisk!

Ettersom Srey Noch bare sporadisk har fått gå på skolen, hadde hun noen utfordringer da hun begynte. Med hjelp fra Redd Barna fikk hun muligheten til å delta på ekstraundervisning, og dermed tok den ivrige jenta kjapt igjen klassekameratene. Srey Nochs lærer, Ly Vanda, kan fortelle at hun gjør det bra i alle fag og er blant de beste elevene på skolen. Hun er en aktiv elev som stiller spørsmål i timene, og bidrar også til å hjelpe sine medelever med skolearbeidet. Kanskje har dette påvirket hennes tanker om fremtiden. Nå drømmer hun om å en dag studere på universitetet.

– Jeg har lyst til å studere og bli lærer. Da kan jeg tjene penger til familien min og hjelp andre barn som går på skolen, sier Srey Noch med et smil.

Gjennom prosjektet, som skolen til Srey Noch er en del av, har Redd Barna blant annet fokus på deltakende undervisningsmetoder for å inkludere barna i timene, og gjøre de trygge på seg selv i klasserommet. Dette er viktige tiltak for å sikre at barna får et godt utbytte av undervisningen.

I tillegg arbeider Redd Barna systematisk med opplæring og støtte til lærerne. Ho Bunhong, inspektør ved skolen, er fornøyd med samarbeidet med Redd Barna.

– Redd Barna trener våre lærere i gode undervisningsmetoder for å bedre bistå elever som har ekstra behov for hjelp. Lærerne får også støtte i planlegging og implementering av lærerplaner. Elevene gjennomfører regelmessige tester. På denne måten kan vi følge utviklingen og resultatene av tiltakene vi iverksetter.

I prosjektet gjennomføres også aktiviteter i tett samarbeid med skole, foreldre og lokalsamfunn for å sikre god skolegang. Gjennom forum og nettverk kan lokalsamfunnet møtes for å diskutere temaer som påvirker barnas skolegang og finne løsninger på utfordringer. Her får foreldre også innsikt i viktigheten av å gi barna skolegang.

Srey Nochs foreldre har også deltatt i prosjektaktiviteter i regi av Redd Barna.

– Vi har lært å hjelpe barna våre. Mannen min hjelper henne med lekser når han ikke er på arbeid. Jeg kan ikke lese selv, meg jeg kan oppmuntre henne til å gjøre sitt beste på skolen, forteller Srey Nochs mor.

Tusen takk for deres flotte støtte, som gir barn som Srey Noch kvalitet i undervisningen og bedre læringsutbytte.

Publisert: 08.10.2018

Ved 127 skoler setter «Utdanning for framtiden» i Kambodsja fokus på:

  • Opplæring av lærere i barnesentrisk pedagogik og gode undervisningsteknikker
  • Avskaffelse av all form for fysisk avstraffelse av barn
  • Helsetjenester
  • Tilgang til rent drikkevann
  • Tilgang til toalett og håndvask

For Srey Noch (8) er skolen som et annet hjem

Srey Noch er bare åtte år gammel, men har allerede flyttet flere ganger enn hun kan huske, siden hennes far har måttet dra til forskjellige deler av landet for å finne arbeid. Srey Noch har derfor måttet slutte på skolen mange ganger, og det har vært lite sammenhengende skolegang for henne.