UTDANNINGSRAPPORT

Utdanning redder liv. Skole gir ikke bare barna beskyttelse, men også kunnskapene til å unngå fattigdom, holde seg friske og få håp for fremtiden. Med deres hjelp nådde vi over 8 millioner barn gjennom våre globale utdanningsprogram i 2018.

 • 19 juni, 2019

  TILBAKE PÅ SKOLEBENKEN

  Rothana er 10 år gammel og går i tredje klasse. Det beste han vet er å gå på skolen. Men slik har det ikke alltid vært. Da han var tre år gammel, mistet han det ene øyet i en ulykke. På grunn av konstante smerter og problemer med synet, klarte han ikke å følge med i timene på skolen. Han var mye borte fra undervisningen og skammet seg fordi han fikk så dårlige resultater.

  Heldigvis fikk Rothana til slutt en lærer som skjønte hvilke problemer han slet med. Læreren hadde fått opplæring av Redd Barna i hvordan man kan ivareta elever med spesielle behov, og bestemte seg for å hjelpe den lille gutten. Læreren diskuterte situasjonen med Rothanas mor, og informerte deretter kommunestyret. Kommunestyret sørget for at han fikk plass ved sykehuset i Siem Reap. Der fikk han behandling og en øyeprotese. Det forandret Rothanas liv for alltid. Nå går han aldri glipp av en time og har blitt en av klassens mest aktive elever.

  Se video om hvordan dere har hjulpet Rothana »

 • 28 januar, 2019

  DEN LANGE, FARLIGE VEIEN TIL ET BEDRE LIV

  Panashe går i 7. klasse ved Ganganydma grunnskole. Hun elsker å gå på skolen. Så mye at hun går de 16 lange kilometerne frem og tilbake til skolen hver dag.
  Skolen hennes er med i Redd Barnas utdanningsprosjekt ”Jeg lærer!”. Prosjektet jobber for at barn fullfører skolen og lærer mens de er der. Tiltakene strekker seg fra enkle ting som rent drikkevann til mer komplekse prosesser som samarbeid mellom lærere og foreldre og tester som følger barnas utvikling.
  Takket være bidrag fra støttespillere som dere får Panashe og andre barn i Zimbabwe gå på skole. Det gir dem kunnskapen de trenger for å skape seg en trygg og god framtid.

  Les Panashes historie her »

 • 28 september, 2018

  DAULATDIA – LIVET BAK BORDELLMURENE

  Ti år gamle Afsana bor med moren og broren i Daulatdia - det største bordellet i Bangladesh. Et falleferdig og utrygt sted hvor mer enn 15000 kvinner og 1000 barn bor utenfor det ordinære samfunnet. Å få skolegang er deres eneste vei ut av livet som prostituerte og fattigdomssirkelen.
  -For tjue år siden hadde ikke prostituerte og barna våre noe håp, men takket være Redd Barna har vi nå jenter som utdanner seg til ingeniører og tar doktorgrader, forteller Morjina Begum, rektor ved skolen i Daulatdia.

  Se hvordan vi gir Afsana og andre barn i Daulatdia håp for framtiden »

 • 5 desember, 2017

  LÆREBØKER I MATEMATIKK

  Med bidrag fra støttespillere som dere, har vi delt ut rundt 15 000 lærebøker i matematikk til elever i 3. og 4. klassetrinn i Malawi. I tillegg deler vi ut materiell som flere hundre lærere kan bruke i matematikkundervisningen. Emilda og klassekameratene er blant elevene som nå får økt læringsutbytte.

  Tusen takk for at dere bidrar til å gi barn i Malawi en bedre skolegang!

 • 22 mai, 2017

  SKOLER SOM FREDSSONER

  Når verden er full av uro, kriser og konflikter skal klasserommet være et trygt sted.
  Prosjektet «Skoler som fredssoner» i DR Kongo gir barn, lærere og foreldre ved tretti skoler en tryggere hverdag. Sammen arbeider vi for å forhindre at skolene trekkes inn i konfliktene mellom de mange væpnede gruppene, i tillegg til kriminelle. Tvert imot skal skolene være fri-soner der barna føler seg trygge og kan søke tilflukt hvis en farlig situasjon oppstår. Dessuten er det viktig at barna får fortsette utdanningen sin, selv om de bor i en konfliktsone.

Tusen takk!