Utdanning i Kambodsja

Trygge klasserom, deltakende og tilpassede undervisningsmetoder, samarbeid mellom lærere, elever og lokalmiljø. Dette er tiltak i «Utdanning for framtiden» som skal sikre at barn ikke bare oppholder seg på skolen, men faktisk også lærer og utvikler seg. Vi har valgt ut flere provinser som har store behov for å bedre kvaliteten i skolen.

Målsettingen for det fireårige prosjektet er å gi 51 900 barn bedre læringsutbytte og god kvalitet på undervisningen.

Kambodsja

Kambodsja er et fattig land med en dramatisk historie. Under Røde Khmer vokste en hel generasjon opp som analfabeter.

I dag er det stor mangel på lærere og kvaliteten på undervisningen er dårlig. Selv om de fleste barna starter på skolen, dropper mange ut hvert år og for få lærer å lese og skrive.

Prosjektmål

  • Sette fokus på 127 barneskoler

  • Gi lærere opplæring i barnesentrert pedagogikk og gode undervisningsteknikker

  • Fjerne all form for fysisk avstraffelse fra skolen

  • Sikre elevene helsetjenester ved skolene, rent drikkevann, samt tilgang til toalett og håndvask

FISKERGUTTEN SOM VIL BLI LEGE

Oktober 2017

Non Einanath er 12 år gammel og går i fjerde klasse på skolen i Ses Slab i Kambodsja. Men skolen hans er ikke som alle andre skoler. Den flyter nemlig på vannet! Non Einanath bor i en av de 139 flytende fiskelandsbyene som ligger i sumpområdene rundt den store innsjøen Tonle Sep midt i Kambodsja.

Befolkningen i landsbyen består av fiskenomader som flytter husene sine når vannlinjen forandrer seg i takt med årstider og sesonger, regntider og tørkeperioder. Mange av landsbyene på innsjøen har ikke skoletilbud til barna sine. Men takket være støtten fra dere, har Non Einanath og 80 andre barn i Ses Slab en skole å gå til hver dag.

– Her i landsbyen bor det 150 familier. De fleste lever av å fiske. Foreldrene mine har fisket hele livet. Jeg begynte å hjelpe til da jeg var seks år. Hver morgen før solen står opp, drar jeg ut for å trekke garn. Som regel står jeg opp klokken fem om morgenen. Jeg liker å fiske, men det blir stadig mindre fisk i innsjøen.

Non Einanath (12), ute of fisker.
Foto: Luca Kleve-Ruud

Hver morgen må Non Einanath ut for å trekke garn før skolen begynner.

Forurensing, klimaforandringer og overfiske har gjort at fisken er i ferd med å forsvinne fra Kambodsjas største innsjø. Det vil ha katastrofale følger for tusenvis av familier som i dag lever av det de fanger i innsjøen. I dag er skolen oppgradert med flere klasserom og bibliotek. Skolen flyter på store vanntanker, og flytter med resten av landsbyen når kystlinjen endrer seg i regntiden.

Slik så den gamle skolen ut før Redd Barna startet prosjektet i Ses Slab.

I dag er skolen oppgradert med flere klasserom og bibliotek. 

– Foreldrene mine vil ikke at jeg skal bli fisker. De sier at det ikke finnes noen framtid her, og at jeg må fortsette på skolen. Selv om jeg liker å fiske, har jeg mest lyst til å bli lege. Jeg liker ikke at folk er syke. Men det krever mye utdanning. Heldigvis har vi skolen her, og jeg padler dit hver dag. Favorittfagene mine er Khmer (morsmål) og matematikk. Om to år er jeg ferdig med barneskolen. Ungdomskolen ligger et godt stykke inne på fastlandet. Det er vanskelig å komme seg dit uten sykkel. Jeg håper vi får råd til det før jeg er ferdig med sjette klasse, sier Non Einanath.

Med deres støtte fortsetter vi arbeidet med å gi Non Einanath og andre barn i Kambodsja en god skolegang. Vi videreutdanner lærere slik at de kan gi barna undervisning av god kvalitet, deler ut skolemateriell og oppretter leseklubber hvor barna kan øve på leseferdigheter etter skolen. Sammen gir vi barna håp for framtiden.

Vil du vite mer om Non Einanath? 

Se flere bilder og film fra den flytende landsbyen her.

Følg prosjektet

Under finner du noen av de viktigste milepælene i landet så langt.