Utdanning i Kambodsja

Trygge klasserom, deltakende og tilpassede undervisningsmetoder, samarbeid mellom lærere, elever og lokalmiljø. Dette er tiltak i «Utdanning for framtiden» som skal sikre at barn ikke bare oppholder seg på skolen, men faktisk også lærer og utvikler seg. Vi har valgt ut flere provinser som har store behov for å bedre kvaliteten i skolen.

Målsettingen for det femårige prosjektet (2015-2019) er å gi 93 780 barn bedre læringsutbytte og god kvalitet på undervisningen.

Kambodsja

Kambodsja er et fattig land med en dramatisk historie. Under Røde Khmer vokste en hel generasjon opp som analfabeter.

I dag er det stor mangel på lærere og kvaliteten på undervisningen er dårlig. Selv om de fleste barna starter på skolen, dropper mange ut hvert år og for få lærer å lese og skrive.

Prosjektmål

  • Sette fokus på 127 barneskoler

  • Gi lærere opplæring i barnesentrert pedagogikk og gode undervisningsteknikker

  • Fjerne all form for fysisk avstraffelse fra skolen

  • Sikre elevene helsetjenester ved skolene, rent drikkevann, samt tilgang til toalett og håndvask

ENDELIG TRIVES SREYNEANG PÅ SKOLEN!

Februar 2019

Sreyneang smiler når hun sykler den fire kilometer lange veien til skolen. Nå gleder hun seg til hver eneste skoledag. Men slik har det ikke alltid vært for den ni år gamle jenta. Det er bare ett år siden den blide jenta hverken kunne lese eller skrive.  

Sreyneang begynte ikke på skolen før hun var åtte år. Foreldrene må jobbe hardt for å skaffe nok mat på bordet, og prioriterte ikke å sende datteren på skolen. Dessverre er dette ikke uvanlig blant fattige familier i Kambodsja. Heldigvis skjønte de etter hvert at skolegang var viktig for datterens framtid.  

 – Min mann og jeg kan ikke lære barna å lese og skrive, fordi vi er analfabeter. Men vi vil at alle våre barn skal lære og få muligheten til en bedre framtid. Vi vil ikke at de skal ende opp som oss.  

 Men å gå på skolen har ikke alltid vært lett for Sreyneang. I dag er det beste hun vet å gå på skolen, men veien hit har bydd på store utfordringer for den lille jenta. Sreyneang har nemlig en utfordring med lærevansker. Barn som Sreyneang sliter ofte med å få den støtten de trenger i landlige kambodsjanske skoler, fordi lærere, foreldre, skoler og samfunn ofte mangler ferdigheter, forståelse og ressurser til å støtte elever med spesielle behov. 

 – Jeg har litt problemer med å huske ting. Da jeg begynte på skolen synes jeg det var vanskelig. Jeg var eldre enn de andre i klassen, men kunne mindre. Det gjorde at jeg fikk dårlig selvtillit og trakk meg unna. 

Sreyneang on her bicycle standing at the entrance to her school.

 

Sammen med en lokal samarbeidspartner, har Redd barna støttet lærerutvikling ved Sreyneangs skole siden 2015. Ved å gi opplæring til lærere, skoleledere og lokale utdanningsmyndigheter i teknikker om hvordan de på best mulig måte kan ivareta barn med spesielle utfordringer, kan nå elever som Sreyneang få undervisning som er tilpasset deres behov.  

 – Jeg visste rett og slett ikke hvordan jeg skulle hjelpe Sreyneang før jeg fikk opplæring gjennom dette prosjektet. Etter kurset fikk vi satt opp planer for en mer inkluderende undervisning, og jeg lærte nye metoder for å tilpasse undervisningen til barn med forskjellige lærevansker. Det har fungert utrolig bra, og Sreyneang har vist enorm framgang det siste året, forteller Sreyneangs lærer.  

For Sreyneang har det blitt en helt ny hverdag. Nå kan hun både lese og skrive, og har ingen problemer med å følge undervisningen.  

 – Alt er forandret nå. Jeg elsker å gå på skolen og lære nye ting hver dag. Lærerne støtter meg og jeg forstår alt mye bedre. Nå vil jeg fortsette å gå på skolen så lenge jeg kan. Jeg drømmer om å bli lærer slik at jeg kan hjelp barn som har de samme utfordringene som meg, sier Sreyneang med et stort smil.  

Tusen takk for deres flotte støtte til “Utdanning for framtiden”, som gir barn som Sreyneang kvalitet i undervisningen og bedre læringsutbytte.

Følg prosjektet

Under finner du noen av de viktigste milepælene i landet så langt.