Utdanning i Kambodsja

Trygge klasserom, deltakende og tilpassede undervisningsmetoder, samarbeid mellom lærere, elever og lokalmiljø. Dette er tiltak i «Utdanning for framtiden» som skal sikre at barn ikke bare oppholder seg på skolen, men faktisk også lærer og utvikler seg. Vi har valgt ut flere provinser som har store behov for å bedre kvaliteten i skolen.

Målsettingen for det fireårige prosjektet er å gi 93 780 barn bedre læringsutbytte og god kvalitet på undervisningen.

Kambodsja

Kambodsja er et fattig land med en dramatisk historie. Under Røde Khmer vokste en hel generasjon opp som analfabeter.

I dag er det stor mangel på lærere og kvaliteten på undervisningen er dårlig. Selv om de fleste barna starter på skolen, dropper mange ut hvert år og for få lærer å lese og skrive.

Prosjektmål

  • Sette fokus på 127 barneskoler

  • Gi lærere opplæring i barnesentrert pedagogikk og gode undervisningsteknikker

  • Fjerne all form for fysisk avstraffelse fra skolen

  • Sikre elevene helsetjenester ved skolene, rent drikkevann, samt tilgang til toalett og håndvask

FOR SREY NOCH (8) ER SKOLEN SOM ET ANDRE HJEM

September 2018

Srey Noch er bare åtte år gammel, men har allerede flyttet flere ganger enn hun kan huske, siden hennes far har måttet dra til forskjellige deler av landet for å finne arbeid. Srey Noch har derfor måttet slutte på skolen mange ganger, og det har vært lite sammenhengende skolegang for henne.

– Vi har aldri eid et hus, og mamma og pappa har aldri hatt faste jobber, forteller Srey Nok.

I dag bor familien i Kaeng, en liten landsby midt i Kambodsja, der hennes far arbeider med leveranse av ved og trekull.

– Jeg begynte på skolen her i fjor. Jeg fikk lov å begynne i tredjeklasse, og det er helt fantastisk!

Ettersom Srey Noch bare sporadisk har fått gå på skolen, hadde hun noen utfordringer da hun begynte. Med hjelp fra Redd Barna fikk hun muligheten til å delta på ekstraundervisning, og dermed tok den ivrige jenta kjapt igjen klassekameratene. Srey Nochs lærer, Ly Vanda, kan fortelle at hun gjør det bra i alle fag og er blant de beste elevene på skolen. Hun er en aktiv elev som stiller spørsmål i timene, og bidrar også til å hjelpe sine medelever med skolearbeidet. Kanskje har dette påvirket hennes tanker om fremtiden. Nå drømmer hun om å en dag studere på universitetet.

– Jeg har lyst til å studere og bli lærer. Da kan jeg tjene penger til familien min og hjelp andre barn som går på skolen, sier Srey Noch med et smil.

dav
dav

Gjennom prosjektet, som skolen til Srey Noch er en del av, har Redd Barna blant annet fokus på deltakende undervisningsmetoder for å inkludere barna i timene, og gjøre de trygge på seg selv i klasserommet. Dette er viktige tiltak for å sikre at barna får et godt utbytte av undervisningen.

I tillegg arbeider Redd Barna systematisk med opplæring og støtte til lærerne. Ho Bunhong, inspektør ved skolen, er fornøyd med samarbeidet med Redd Barna.

– Redd Barna trener våre lærere i gode undervisningsmetoder for å bedre bistå elever som har ekstra behov for hjelp. Lærerne får også støtte i planlegging og implementering av lærerplaner. Elevene gjennomfører regelmessige tester. På denne måten kan vi følge utviklingen og resultatene av tiltakene vi iverksetter.

I prosjektet gjennomføres også aktiviteter i tett samarbeid med skole, foreldre og lokalsamfunn for å sikre god skolegang. Gjennom forum og nettverk kan lokalsamfunnet møtes for å diskutere temaer som påvirker barnas skolegang og finne løsninger på utfordringer. Her får foreldre også innsikt i viktigheten av å gi barna skolegang.

Srey Nochs foreldre har også deltatt i prosjektaktiviteter i regi av Redd Barna.

– Vi har lært å hjelpe barna våre. Mannen min hjelper henne med lekser når han ikke er på arbeid. Jeg kan ikke lese selv, meg jeg kan oppmuntre henne til å gjøre sitt beste på skolen, forteller Srey Nochs mor.

dav

Lek med venner: Srey Noch spiller stein, saks, papir med klassekameratene sine.

dav

Hjelper hjemme: Srey Noch hjelper til med middagslagingen hjemme.

Tusen takk for deres flotte støtte til “Utdanning for framtiden”, som gir barn som Srey Noch kvalitet i undervisningen og bedre læringsutbytte.

Følg prosjektet

Under finner du noen av de viktigste milepælene i landet så langt.