Utdanning i Kambodsja

Trygge klasserom, deltakende og tilpassede undervisningsmetoder, samarbeid mellom lærere, elever og lokalmiljø. Dette er tiltak i «Utdanning for framtiden» som skal sikre at barn ikke bare oppholder seg på skolen, men faktisk også lærer og utvikler seg. Vi har valgt ut flere provinser som har store behov for å bedre kvaliteten i skolen.

Kambodsja

Kambodsja er et fattig land med en dramatisk historie. Under Røde Khmer vokste en hel generasjon opp som analfabeter.

I dag er det stor mangel på lærere og kvaliteten på undervisningen er dårlig. Selv om de fleste barna starter på skolen, dropper mange ut hvert år og for få lærer å lese og skrive.

Prosjektmål

  • Sette fokus på 127 barneskoler

  • Gi lærere opplæring i barnesentrert pedagogikk og gode undervisningsteknikker

  • Fjerne all form for fysisk avstraffelse fra skolen

  • Sikre elevene helsetjenester ved skolene, rent drikkevann, samt tilgang til toalett og håndvask

OVER 90 000 BARN HAR FÅTT BEDRE SKOLEGANG!

Juni 2019

Gjennom de siste 4 årene har vi fått til utrolige resultater for barn i Kambodsja. Ingenting av dette hadde vært mulig uten deres støtte. Til sammen har vi nådd 91 452 barn som har fått bedre undervisning og et godt læremiljø.

Ett av barna som har fått en ny og bedre skolehverdag takket være deres støtte, er 10 år gamle Rothana. Det beste han vet er å gå på skolen. Men slik har det ikke alltid vært. Se hvordan dere har gitt Rothana en bedre skolehverdag:

 

 

Dette har vi fått til med deres hjelp

  • På de 127 skolene som vi har jobbet med, har andelen barn som står på lese- og skrivetester økt med 50%. Det har vært 62 % økning i andelen barn som står på matematikktester.

  • Antallet barn som begynner på skolen har økt med 7,3% og antallet barn som dropper ut av skolen er redusert med 2,7%

  • Det har vært en 74% økning i skoler som lykkes med å benytte Redd Barnas prinsipper for å oppnå god kvalitet i læringen

  • Det har vært 54 % økning i skoler som bruker elevsentrerte undervisningsmetoder slik at elevene får bedre læringsutbytte

  • 8281 barn i alderen 3-5 år har fått støtte til å lære å lese og skrive før de begynner på skolen, blant annet gjennom hjemmebasert førskole

 

Fokus på trivsel og trygghet

For at barna skal lære godt, er vi overbevist om at de må være trygge og trives på skolen. På skolene vi har jobbet med har vi vært med på å avskaffe fysisk avstraffelse i skolen, og elevene har fått tilgang til helsetjenester, rent vann og toaletter.

Økt engasjement i lokalsamfunnet

Sammen har vi etablert strukturer som gir lokalsamfunnet flere måter å engasjere seg på. Det har blitt opprettet klasseromkomiteer, skoleutviklingskomiteer, barneråd og leseklubber. Disse gruppene og deres arbeid har hatt en meget positiv påvirkning på de gode resultatene vi har oppnådd for barn i prosjektet. I tillegg er det økte engasjementet i lokalsamfunn med på å skape bærekraft og å fortsette en god utvikling.

Det at vi har sett så gode resultater i læringsutbytte, har også motivert elevene og fått lokalsamfunnet til å engasjere seg mer i skolene.

Prosjektet har også hatt fokus på å samarbeide med lokale myndigheter og arbeidet har bidratt til reformering av utdanningssektoren, både direkte på skolenivå og på politisk nivå.


 

Tusen takk for deres støtte til det viktige arbeidet med barns skolegang i Kambodsja!

Thoun Channa, Boeung Kachang Village, Koh Kong, Cambodia
Foto: Shailendra Yashwant

Følg prosjektet

Under finner du noen av de viktigste milepælene i landet så langt.