Utdanning i Kambodsja

Trygge klasserom, deltakende og tilpassede undervisningsmetoder, samarbeid mellom lærere, elever og lokalmiljø. Dette er tiltak i «Utdanning for framtiden» som skal sikre at barn ikke bare oppholder seg på skolen, men faktisk også lærer og utvikler seg. Vi har valgt ut flere provinser som har store behov for å bedre kvaliteten i skolen.

Målsettingen for det fireårige prosjektet er å gi 51 900 barn bedre læringsutbytte og god kvalitet på undervisningen.

Kambodsja

Kambodsja er et fattig land med en dramatisk historie. Under Røde Khmer vokste en hel generasjon opp som analfabeter.

I dag er det stor mangel på lærere og kvaliteten på undervisningen er dårlig. Selv om de fleste barna starter på skolen, dropper mange ut hvert år og for få lærer å lese og skrive.

Prosjektmål

  • Sette fokus på 127 barneskoler

  • Gi lærere opplæring i barnesentrert pedagogikk og gode undervisningsteknikker

  • Fjerne all form for fysisk avstraffelse fra skolen

  • Sikre elevene helsetjenester ved skolene, rent drikkevann, samt tilgang til toalett og håndvask

Nå lærer barna mer!

Tusen takk for støtten til “Utdanning for framtiden”. Med hjelp fra dere, nådde vi over 74 000 barn i Kambodsja i fjor. Dere bidrar til at flere lærere får opplæring i barnevennlige undervisningsteknikker, til utdeling av lærings- og undervisningsmateriell samt til opprettelse av leseklubber. 

Pedagogiske lærere gir bedre utbytte av undervisningen

Under Røde Khmer vokste en hel generasjon i Kambodsja opp som analfabeter. Fortsatt er det for få lærere og mange av dem har ikke lærerutdanning. Med deres støtte, jobber vi for å endre dette ved å gi lærere opplæring i barnesentrert pedagogikk og fremgangsmåter for å hjelpe elever som trenger ekstra støtte. I fjor fikk 545 lærere veiledning i hvordan de kan gi elevene god lese- og skriveundervisning og 112 lærere fikk opplæring i deltakende undervisningsmetoder for å inkludere barna i timene. I tillegg ble 20 ekstra lærere plassert på skoler i prosjektområdene. Dette er viktige tiltak for å sikre at barna får et godt utbytte av undervisningen.

På skolen i Ses Slab er rektor og lærere storfornøyd med prosjektet. Gjennom opplæring fra Redd Barna har de økt sin kompetanse og dermed også kvaliteten på undervisningen.

-Kanskje det viktigste vi har lært av Redd Barna er at vi kan holde disiplin i en klasse uten vold. Dette betyr mye, siden fire av fem elever blir slått på skolen her i Kambodsja, eller blir utsatt for annen vold. Barn som blir slått lærer lite, sier rektoren ved skolen. Han legger til at det er flott å se at elevene stadig blir flinkere faglig og gjør det bedre på tester, og at absolutt alle barna i landsbyen kommer til skolen.

Gjennom prosjektet har også lærere fått trening og støtte i planlegging og implementering av lærerplaner. Skolen i Ses Slab har tatt dette i bruk. Her blir nye mål for undervisningen, tryggheten og skolemiljøet introdusert og målt. På en vegg i fellesområdet henger oversikter over hvordan de ulike klassene gjør det i forhold til de nye målene. Skal en tro oversiktene og plansjene, går det riktig så bra.

Vi ser at tiltakene nytter – mange av elevene leser bøker både i og utenom skoletiden.

Elevene følger godt med i timen

Bedre leseferdigheter og økt leselyst

«Utdanning for framtiden» fokuserer på å skape gode lesevaner, på økt leseglede og bedre leseferdigheter blant barna – det legger et viktig grunnlag for utvikling og forståelse i alle fag. I fjor fikk 34 skoler materiell til bruk i leseundervisning og mange skoler fikk støtte til å produsere eget lesemateriell.

I tillegg ble det opprettet leseklubber i 31 landsbyer der barna får utviklet leseferdighetene sine. Tre lærere fikk også opplæring og støtte til å organisere leseklubbene. En rekke skoler arrangerer lesekampanjer og konkurranser – og i fjor arrangerte alle skolene i prosjektområdene et «nasjonal lesedag» event.

Førskoletilbud gjør overgangen til klasserommet lettere

Gjennom prosjektet jobber vi også for at barn skal få en god start på skolegangen. I fjor fikk 1 659 barn i alderen 3-5 år støtte til tidlig leseutvikling og skoleforberedelser. Som del av dette fikk 202 førskolelærere opplæring og 38 førskoler fikk leke- og undervisningsmateriell.

Resultater for 2016:

  • Barn nådd: 74 147
  • Skoler vi jobbet med: 112
  • Lærere som fikk opplæring: 657
  • Undervisningsmateriell delt ut: 34 skoler
  • Leseklubber opprettet: 31
  • Førskolelærere som fikk opplæring: 202

Følg prosjektet

Under finner du noen av de viktigste milepælene i landet så langt.