Utdanning i Kambodsja

Trygge klasserom, deltakende og tilpassede undervisningsmetoder, samarbeid mellom lærere, elever og lokalmiljø. Dette er tiltak i «Utdanning for framtiden» som skal sikre at barn ikke bare oppholder seg på skolen, men faktisk også lærer og utvikler seg. Vi har valgt ut flere provinser som har store behov for å bedre kvaliteten i skolen.

Målsettingen for det fireårige prosjektet er å gi 93 780 barn bedre læringsutbytte og god kvalitet på undervisningen.

Kambodsja

Kambodsja er et fattig land med en dramatisk historie. Under Røde Khmer vokste en hel generasjon opp som analfabeter.

I dag er det stor mangel på lærere og kvaliteten på undervisningen er dårlig. Selv om de fleste barna starter på skolen, dropper mange ut hvert år og for få lærer å lese og skrive.

Prosjektmål

  • Sette fokus på 127 barneskoler

  • Gi lærere opplæring i barnesentrert pedagogikk og gode undervisningsteknikker

  • Fjerne all form for fysisk avstraffelse fra skolen

  • Sikre elevene helsetjenester ved skolene, rent drikkevann, samt tilgang til toalett og håndvask

Endelig trives Thary på skolen

Januar 2018

Tusen takk for støtten til "Utdanning for framtiden"! Med deres hjelp fortsetter vi arbeidet med å gi barn i Kambodsja en god skolegang og verktøyene de trenger for å skaffe seg en bedre framtid. Ett av barna som får nytte av støtten er elleve år gamle Thary.

Thary er en elleve år gammel jente fra Kampong Cham i Kambodsja. Her bor hun sammen med den 72 år gamle bestemoren og den yngre broen. Foreldrene hadde ikke noe annet valg enn å overlate barna til bestemoren da de måtte flytte inn til byen for å få jobb.

De fleste i Kampong Chang lever i ekstrem fattigdom. Det er vanskelig å få fast arbeid i nærheten, og mange foreldre må dra inn til hovedstaden Phnom Pehn for å skaffe inntekter for at familien skal overleve.

- Jeg var knust da foreldrene min dro. Jeg savnet dem så mye. På skolen var det vanskelig å se at de andre i klassen ble hentet av foreldrene sine. Jeg gråt mye og holdt meg mest for meg selv. I tillegg var jeg veldig sjenert og turte ikke å snakke med noen. Jeg følte meg usikker på skolen og fikk dårlige karakterer. Alt jeg ville var at foreldrene mine skulle komme hjem igjen.

Thary (i rødt) er hjemme sammen med sin bror og bestemor.

Det ble etter hvert vanskelig for Thary å være på skolen, og hun hadde mye fravær. Lærerne på skolen hadde ikke fått opplæring i hvordan de skulle gi elever som Thary riktig oppfølging og tilrettelagt undervisning. Gjennom Redd Barnas prosjekt har dette endret seg. Med deres støtte får lærere ved Tharys skole opplæring i pedagogiske undervisningsteknikker – det bidrar til at elevene får bedre utbytte av undervisningen og blir inkludert i klasserommet.

Thary gjør leseøvelser fra tavlen i klassen.

Thary hjelper læreren med dikteringsøvelser i klassen.

– Da jeg startet i førsteklasse var det ikke hyggelig på skolen. Lærerne var ikke snille mot oss. Skolegården var full av busker og trær, og det var skittent over alt. Etter at Redd Barna kom ble alt mye bedre! Alt med skolen har forandret seg nå. Nå er det rent og lærerne hjelper oss når det er noe vi ikke forstår. Nå føler jeg meg hjemme på skolen, sier Thary med et smil.

I dag går Thary i tredjeklasse og er den i klassen med best karakterer. Rektor på skolen kan fortelle at den lille jenta har gått gjennom en enorm forandring siden prosjektet startet.

– Thary er aldri borte fra skolen lenger. Hun jobber hardt med alle fag, og er en ekstremt dedikert elev. Hun har de beste resultatene i klassen, og da vi plukket henne ut til å representere skolen i en konkurranse med andre skoler i nærheten, kom hun best ut av alle som var med. Vi er veldig stolte av Thary og hva hun har oppnådd.

Nå vil Thary fortsette utdanningen og drømmen er å ta høyere studier ved universitetet og til slutt bli lege.

- Drømmen er å bli lege slik at jeg kan hjelpe andre her i landsbyen og familien min. Og det er godt å vite at foreldrene mine er stolte av meg når de kommer hjem på besøk.

Med deres hjelp fortsetter vi arbeidet med å gi Thary og andre barn i Kambodsja skolegang. Vi videreutdanner lærere slik at de kan undervise barna på gode og pedagogiske måter, deler ut skolemateriell og oppretter leseklubber hvor barna kan øve på leseferdigheter etter skolen.

Sammen gir vi barna nytt håp for framtiden!

Følg prosjektet

Under finner du noen av de viktigste milepælene i landet så langt.