Utdanning i Kambodsja

Trygge klasserom, deltakende og tilpassede undervisningsmetoder, samarbeid mellom lærere, elever og lokalmiljø. Dette er tiltak i «Utdanning for framtiden» som skal sikre at barn ikke bare oppholder seg på skolen, men faktisk også lærer og utvikler seg. Vi har valgt ut flere provinser som har store behov for å bedre kvaliteten i skolen.

Målsettingen for det fireårige prosjektet er å gi 93 780 barn bedre læringsutbytte og god kvalitet på undervisningen.

Kambodsja

Kambodsja er et fattig land med en dramatisk historie. Under Røde Khmer vokste en hel generasjon opp som analfabeter.

I dag er det stor mangel på lærere og kvaliteten på undervisningen er dårlig. Selv om de fleste barna starter på skolen, dropper mange ut hvert år og for få lærer å lese og skrive.

Prosjektmål

  • Sette fokus på 127 barneskoler

  • Gi lærere opplæring i barnesentrert pedagogikk og gode undervisningsteknikker

  • Fjerne all form for fysisk avstraffelse fra skolen

  • Sikre elevene helsetjenester ved skolene, rent drikkevann, samt tilgang til toalett og håndvask

Bedre leseferdigheter blant barna i Kambodsja!

Mai 2018

Etter de tre første årene i utdanningsprosjektet i Kambodsja ser vi gode resultater. Ett av de viktigste resultatene er at mange av barna på prosjektskolene er blitt bedre til å lese – flere enn vi innledningsvis hadde som mål.

Skaper gode lesevaner blant barna

At barn lærer å lese er en viktig forutsetning for videre læring og utvikling på skolen. Men nettopp det å knekke lesekoden har vært, og er, en utfordring for mange barn i Kambodsja, Skriftspråket deres, Khmer, er mye mer komplisert å lære enn for eksempel norsk eller engelsk, med nesten 100 bokstaver i alfabetet. 

Redd Barnas prosjekt har derfor et stort fokus på å skape gode lesevaner og gi barna tilgang til godt lesestoff. Vi oppretter leseklubber hvor barna kan øve seg på å lese, bidrar med lesestoff og materiell til skoler, og gir lærere opplæring i gode undervisningsmetoder.

Nays metode

Ett av barna som liker å lese og får glede av prosjektet dere støtter, er tolv år gamle Kimly Sok Nay. I klasserommet sitter han rett under et vindu og får nok lys. Men han har problemer inne i det mørke biblioteket. Der ser han ikke bokstaver. Derfor har han funnet sin egen metode: Han står utenfor biblioteket og holder bøkene gjennom gitteret foran vinduet. En av kammeratene som sitter innenfor, finner bøker til han. Slik står han hver dag og leser, for han elsker bøker med tegneserier og fargerike bilder og fine historier.

– De første årene på skolen så jeg ingen ting. Så fikk jeg hjelp av lærerne til å få briller. Da endret alt seg, forteller Nay.

Fordi han bruker briller, blir han sett på som funksjonshemmet i Kambodsja. Men det bryr han seg ikke med. Han synes livet er blitt så mye bedre etter at han fikk på plass brillene. Og å stå ute og lese går helt fint, forteller 12-åringen.

– Det er bare når det regner at det blir litt vanskelig. For da dogger det så mye på brilleglassene, sier den kreative 12-åringen, som knapt nok har tid til å snakke med oss fordi han er så oppslukt av boken han holder på med.

SAMMEN GIR VI BARN EN GOD SKOLEGANG

Med hjelp fra støttespillere som dere får Ney og andre barn i Kambodsja en god skolegang og håp for framtiden.

Her er noen av resultatene dere har bidratt til så langt:

Bedre leseferdigheter: Vi har opprettet leseklubber i 96 landsbyer hvor barna kan øve seg på å lese og etablere gode lesevaner. I tillegg støtter vi skolene med læringsmateriell og lesestoff og 81 av skolene i prosjektområdet har nå minst tre typer lesestoff elevene kan benytte.

Bedre lærere: Mer enn 200 lærere får løpende opplæring og støtte i gode undervisningsmetoder. Parallelt med dette får over 600 lærere kontinuerlig videreopplæring og veiledning i undervisningsplaner og verktøyene de trenger for å gi tilpasset undervisning og støtte til alle barn. Skolene i prosjektområdet har blitt styrket med 41 nye lærere.

Gode førskoler: Gjennom prosjektet jobber vi også for å gi barn tidlig lesestøtte før de starter i første klasse. Gode, pedagogiske førskolelærere er en viktig del av dette og over 200 førskolelærere får løpende opplæring i barnevennlige undervisningsteknikker. I tillegg deler vi ut leke- og læringsmateriell. Så langt har 3542 barn mellom 3-5 år fått glede av dette.

Samarbeid mellom lærere, elever, foreldre og lokalsamfunn: Så langt har 9 skolestyrer, 20 skolekomiteer og 53 foreldregrupper blitt etablert. Dette er viktige tiltak for å engasjere lokalsamfunnene i å skape trygge, gode skoler for barna og sørge for at barn i skolealder får begynne på skolen.

Flere barn begynner på skolen: I fjor startet 72 945 barna i prosjektområdene på skolen - 95 prosent av alle barna. Stadig flere barn med funksjonshemninger og barn fra fattige familier starter nå også på skolen.

 

Tusen takk for støtten. Sammen sørger vi for at flere barn i Kambodsja for en god skolegang og håp for framtiden!

Følg prosjektet

Under finner du noen av de viktigste milepælene i landet så langt.