Krev at barn på flukt overlever og blir beskyttet!

Barn i Norge som skal ut på flytur alene får en mappe om halsen der det står jeg reiser alene. Slik blir barna sett, tatt vare på, møtt med vennlige blikk og er trygge. Slik er det ikke for barn alene på flukt.

Skriv under på oppropet og la din stemme påvirke norske politikere!

Kjære politiker

Jeg ber deg innstendig om å kjempe for at Norge behandler barn som er på flukt alene på en verdig og human måte, i tråd med barns menneskerettigheter.

Vi ber deg kjempe for

  • at ditt parti jobber for lovlige og trygge ruter for flyktninger, slik at ikke barn blir tvunget til å sette liv og helse i fare
  • at ditt parti jobber for å bygge opp et system som gir barna en rask og effektiv behandling og samtidig sikre gode omsorgs- og botilbud
  • at din kommune tar godt imot flere barn som er på flukt alene


Brevet sender vi norske politikere. Jo flere som skriver under, jo sterkere blir stemmen vår.

Oppropet er nå avsluttet.
Underskrifter så langt: 18.043 (*)
Mål: 20.000

Takk til alle som har signert oppropet!

Underskriftene med kravene ble sendt til statsminister Erna Solberg på Verdens Flyktningdag 20.juni

SPILL AV
SPILL AV

Ønsker du å engasjere deg mer?

reddbarna.no/frivillig kan du bli nettaktivist eller frivillig.

Litt av din tid gjør en stor forskjell for barn.

Om kampanjen

Barn på flukt fra krig og nød er blant de mest sårbare barna i hele verden. De har opplevd forferdelige ting, mange har mistet sine nærmeste. De har flyktet over havet i små båter og måttet gå lange turer til fots. Mange av dem er på flukt alene. Men ingen har et jeg flykter alene-skilt rundt halsen.

Noen få av dem kommer til oss i Norge. Vi må gjøre det vi kan for at barna får den beskyttelsen de har krav på under selve flukten og når de kommer til Norge.

Skriv under på oppropet og la din stemme påvirke norske politikere!