Foto av to barn som har flyktet til Norge sitter med ryggen til på en lekeplass utenfor et asylmottak.

TV-aksjonen: Barn i Norge

Barn som flykter fra krig til Norge er i en svært sårbar og usikker livssituasjon. De har ofte med seg tøffe opplevelser fra hjemland og selve flukten, og noen må leve lenge i usikkerhet på om de får bli i Norge eller ikke. En del av barna flykter sammen med familie, og noen flykter alene.

Redd Barna jobber for at barn på flukt får innfridd sine rettigheter, og legger press på politikerne. Regjeringen og stortinget må lage og vedta lover som ivaretar rettssikkerheten til barn på flukt i tråd med FNs barnekonvensjon, og som sikrer alle barn likeverdige omsorgs-, helse og utdanningstilbud, uavhengig av deres bakgrunn og oppholdsstatus.

Barn som flykter fra krig og konflikt til Norge møter ofte ulike barrierer som gjør inkluderingen i samfunnet vanskelig. Det er avgjørende at man kommer raskt i gang med skolegang og fritidsaktiviteter sammen med andre barn. Alle barn har disse rettighetene.

I over 30 år har Redd Barna jobbet for rettighetene til barn som flykter til Norge samt økt kunnskapen om barn på flukt. Redd Barna sørger for at barn blir kjent med sitt nye nærmiljø, opplever mestring og tilhørighet gjennom ulike aktiviteter.

Med midlene fra årets TV-aksjon skal Redd Barna:

  • Bidra til barn som har flyktet til Norge får en aktiv fritid
  • Skape trygge og inkluderende møteplasser for barn
  • Mobilisere frivillige over hele landet for å gjøre en innsats for barn og familier som har flyktet til Norge

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.