Foto av barn og voksen som leser bok sammen fra Bangladesh. TV-aksjonen 2023 Redd Barna.

TV-aksjonen 2023: Barn i Bangladesh

Siden august 2017 har nær 800 000 mennesker fra rohingya-minoriteten krysset grensen fra Myanmar til det som har blitt verdens største flyktningleir i Cox’s Bazar i Bangladesh. Mer enn halvparten av rohingyaer på flukt er barn. Mange av barna har mistet familien sin, vært vitne til og utsatt for vold og overgrep.

Redd Barna jobber for at barna skal få leke og lære hver dag, gjennom læringssentre der utdanning kombineres med individuell støtte og oppfølging. Redd Barna arbeider også for å påvirke den politiske situasjonen for å styrke rohingya-barns rettigheter slik at de skal slippe å leve hele barndommen i flyktningleir.

Med midlene fra TV-aksjonen skal Redd Barna:

  • Gi barn tilgang til barnevennlige aktiviteter og hjelp til å bearbeide vonde opplevelser
  • Sørge for at flere barn får utdanning
  • Veilede lærere og omsorgspersoner om hvordan de støtter barn i krisesituasjoner

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.