Alle barn har rett til en barndom

1 av 4 barn i verden får barndommen sin avbrutt. Og hvilke barn, er ikke tilfeldig. Verden vender ryggen til over 700 millioner barn på grunn av hvem de er og hvor de bor. Barndommer i hele verden ødelegges på grunn av dårlig helse, vold og krig, barneekteskap, tenåringsgraviditet, eller fordi barn blir tvunget til å slutte på skolen for å arbeide.

Skriv under på underskriftskampanjen som skal overleveres til verdens ledere. Bli del av en verdensomspennende bevegelse for retten til en god barndom.

Kampanjen er avsluttet

Underskrifter så langt:418(*)
Mål: 1000

Om oppropet

Redd Barna ber nå folk i hele verden om å bli med oss! I alle land samler vi underskrifter som skal overleveres verdens statsledere.

I Norge ber vi regjeringen om å jobbe for at alle land gjør sitt ytterste for at alle barn i alle land får en god barndom. Vi ber om at Norge gjennom sin politikk hjemme og ute arbeider for:

  • HELSE OG UTDANNING: større og bedre investeringer i barn, og at grunnleggende tjenester som helse og skole blir gratis i hele verden. 

  • LOVER: bidrar til å endre lover og adferd som frarøver barn barndommen deres, f.eks. barneekteskap og rekruttering av barn til kamp i krig og konflikt.

  • ØKONOMI: får på plass et minimum av økonomisk sikkerhet for alle barn.

  • INVOLVERING: involverer barn i beslutninger som angår dem.

 

Sammen er vi sterke! La oss sammen jobbe for at alle barn får den barndommen de har rett til.

Alle barn har rett til en barndom! Krev handling nå. 

 

SKRIV UNDER

 

Vil du vite mer om dette temaet?
> Les om Redd Barnas nye rapport, "Stolen Childhoods".

Hjelp oss å del oppropet på Facebook og Twitter