STOPP SALG
AV MILITÆRT
MATERIELL

BLI MED OG SEND EN E-POST TIL VÅR UTENRIKS­MINISTER OG KREV AT HUN MÅ STOPPE SALGET AV MILITÆRT MATERIELL TIL LAND SOM KRIGER I JEMEN.

Når du har signert dette oppropet, kommer du til en side med en knapp der du kan sende e-post til utenriks­ministeren.


Tusen takk,

 

6022

Så langt har 6022 blitt med!
Vil du hjelpe oss å nå 10 000?

BLI MED OG SI FRA TIL UTENRIKS­­MINISTER INE ERIKSEN SØREIDE

Norge selger fortsatt militært materiell og strategiske varer til flere av landene som bomber sykehus og skoler i Jemen. Millioner av barn lider under den brutale krigen. Vi tjente i 2017 44 millioner kroner på å selge militært materiell og strategiske varer til Saudi-Arabia, og 76 millioner på å selge både våpen, militært materiell og strategiske varer til de Forente Arabiske Emirater. Fredag 10. november 2018 annonserte utenriksministeren at ikke lenger skal godkjenne nye eksportlisenser til Saudi-Arabia. Det er et stort steg i riktig retning, men eksporten fortsetter til andre land i koalisjonen, og på tidligere inngåtte avtaler til Saudi-Arabia. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide mener det er greit å tjene penger på dette – til tross for at det gjør det lettere for land som Saudi-Arabia og Emiratene å gjennomføre bombeangrep i, og opprettholde en blokade av, Jemen.

Redd Barna mener det er en skam at Norge støtter den saudi-ledede koalisjonen i krigføringen. Vi krever full stans i alt salg av forsvarsmateriell og strategiske varer landene som kriger i Jemen. Men vi må rope det høyere. Derfor trenger vi din hjelp.

Vi ber deg derfor skrive under på denne underskriftskampanjen. Når du har skrevet under vil du motta en e-post med teksten vi mener du bør sende til Ine Eriksen Søreide for å få henne til å stoppe salget. I tillegg får du e-postadressen til Ine Eriksen Søreide slik at du kan videresende den e-posten du får fra oss.

Blir vi mange nok vil hun kanskje lytte.

Her er e-posten du skal videre­sende

Hei Ine Eriksen Søreide

Jeg krever at Norge stanser alt salg av militært materiell og strategiske varer til land som deltar i krigen i Jemen.

Det er en fin start at du stanser nye salg til Saudi-Arabia – det sender et tydelig signal til Saudi-Arabia at angrep mot sivile og brudd på humanitærretten ikke er greit. Nå må du stanse resten av salget umiddelbart.

I tillegg må varer som allerede er eksportert til disse landene granskes for å vite om norske varer har bidratt til brudd på humanitær rett.

Håper på svar på dette brevet.

Utålmodig hilsen.

Opp­datering på kampanjen

Tusen takk til alle som har engasjert seg, det nytter!

Etter at utenriksministeren mottok rundt 1000 mailer fra dere som følge av denne kampanjen annonserte utenriksministeren fredag 10. november at Norge ikke lenger skal godkjenne nye lisenser på eksport av militært utstyr og flerbruksvarer til Saudi-Arabia!

Dette er et stort kritt i riktig retning, og sender et viktig signal til den saudi-ledede koalisjonen som kriger i Jemen om at Norge forventer at sivile beskyttes i krigføringen.

Dette gir oss tro på at vi kan klare å komme helt i mål og er et stort skritt i riktig retning. Norge selger fortsatt militært utstyr til andre land i koalisjonen, og vi håper du vil være med å kreve at Norge skal stanse ALL militæreksport, til ALLE landene i koalisjonen.

Oppropet er en del av Redd Barnas internasjonale kampanje som krever at verdens ledere må gjøre mer for å beskytte barn i krig.
 
Foto av Søreide: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret