STOPP SALG
AV MILITÆRT
MATERIELL

BLI MED OG SEND EN E-POST TIL VÅR UTENRIKS­MINISTER OG KREV AT HUN MÅ STOPPE SALGET AV MILITÆRT MATERIELL TIL LAND SOM KRIGER I JEMEN.

Når du har signert dette oppropet, kommer du til en side med en knapp der du kan sende e-post til utenriks­ministeren.


Tusen takk,

 

6039

Så langt har 6039 blitt med!
Vil du hjelpe oss å nå 10 000?

BLI MED OG SI FRA TIL UTENRIKS­­MINISTER INE ERIKSEN SØREIDE

Norge selger fortsatt militært materiell og strategiske varer til flere av landene som bomber sykehus og skoler i Jemen. Krigen er nå inne i sitt femte år. Landet er hjem til verdens verste humanitære krise og er en av verdens verste konflikter for barn.

Mellom 2015 og 2018 har vi tjent over 800 millioner på å selge militært materiell og strategiske varer til landene som kriger i Jemen. I november 2018 annonserte utenriksministeren at Norge ikke lenger skal godkjenne nye eksportlisenser til Saudi-Arabia. Det er et stort steg i riktig retning, men eksporten fortsetter til andre land i koalisjonen, blant annet med salg av militært materiell og strategiske varer til Emiratene og med de tidligere inngåtte avtalene til Saudi-Arabia.  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide mener det er greit å tjene penger på dette – til tross for at det gjør det lettere for land som Saudi-Arabia og Emiratene å gjennomføre angrep mot sivile i Jemen. FN har dokumentert grove og systematiske brudd på menneskerettighetene og humanitærretten, som har rammet både barn og voksne, sivile og stridende.

Redd Barna mener det er en skam at Norge støtter den saudi-ledede koalisjonen i krigføringen. Vi krever full stans i alt salg av militært materiell og strategiske varer til landene som kriger i Jemen. Men vi må rope det høyere. Derfor trenger vi din hjelp.

Vi ber deg derfor skrive under på denne underskriftskampanjen. Når du har skrevet under vil du motta en e-post med teksten vi mener du bør sende til Ine Eriksen Søreide for å få henne til å stoppe salget. I tillegg får du e-postadressen til Ine Eriksen Søreide slik at du kan videresende den e-posten du får fra oss.

Blir vi mange nok vil hun kanskje lytte.

Her er e-posten du skal videre­sende

Hei Ine Eriksen Søreide

Jeg krever at Norge stanser alt salg av militært materiell og strategiske varer til land som deltar i krigen i Jemen.

For ett år siden stanset du nye salg til Saudi-Arabia. Det var et viktig skritt i riktig retning og et tydelig signal til landene som kriger i Jemen om at Norge forventer at sivile beskyttes i krigføringen. Nå må du stanse resten av salget umiddelbart. Det er ikke greit at vi fortsetter å tjene oss rike på å selge våpen til land som systematisk bryter humanitær retten.

Et nytt steg i riktig retning er å stanse salg av militært utstyr og flerbruksvarer til Emiratene.

I tillegg må varer som allerede er eksportert til disse landene granskes for å vite om norske varer har bidratt til brudd på humanitær rett.

Håper på svar på dette brevet.

Utålmodig hilsen.

Opp­datering på kampanjen

Tusen takk til alle som har engasjert seg, det nytter!

Etter at utenriksministeren mottok rundt 1000 mailer fra dere som følge av denne kampanjen annonserte utenriksministeren fredag 10. november 2018 at Norge ikke lenger skal godkjenne nye lisenser på eksport av militært utstyr og flerbruksvarer til Saudi-Arabia!

Dette er et stort skritt i riktig retning, og sender et viktig signal til den saudi-ledede koalisjonen som kriger i Jemen om at Norge forventer at sivile beskyttes i krigføringen.

Dette gir oss tro på at vi kan klare å komme helt i mål. Norge selger fortsatt militært utstyr til andre land i koalisjonen, og vi håper du vil være med å kreve at Norge skal stanse ALL militæreksport, til ALLE landene i koalisjonen.

Oppropet er en del av Redd Barnas internasjonale kampanje som krever at verdens ledere må gjøre mer for å beskytte barn i krig.
 
Foto av Søreide: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret