STOPP SALG
AV MILITÆRT
MATERIELL

BLI MED OG SEND EN E-POST TIL VÅR UTENRIKS­MINISTER OG KREV AT HUN MÅ STOPPE SALGET AV MILITÆRT MATERIELL TIL LAND SOM KRIGER I JEMEN.

Når du har signert dette oppropet, kommer du til en side med en knapp der du kan sende e-post til utenriks­ministeren.


Tusen takk,

 

6210

Så langt har 6210 blitt med!
Vil du hjelpe oss å nå 10 000?

BLI MED OG SI FRA TIL UTENRIKS­­MINISTER INE ERIKSEN SØREIDE

Norge selger fortsatt militært materiell og strategiske varer til flere av landene som bomber sykehus og skoler i Jemen. Krigen går nå inn i sitt sjette år. Landet er hjem til verdens verste humanitære krise og er en av verdens verste konflikter for barn. Alle parter til konflikten har blitt anklaget for brudd på krigens regler.

Mellom 2015 og 2018 har vi tjent over 800 millioner på å selge våpen, militært materiell og strategiske varer til landene som kriger i Jemen. Regjeringen har stanset deler av eksporten til Saudi-Arabia og De forente arabiske Emirater. Det var et skritt i riktig retning, men det er for lite, og det skjedde for sent.

Eksporten fortsetter til andre land i koalisjonen ledet av Saudi-Arabia og Emiratene, blant annet med salg av militært materiell og strategiske varer til Emiratene og med de tidligere inngåtte avtalene til Saudi-Arabia. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide mener det er greit å tjene penger på dette – til tross for at det gjør det lettere for land som Saudi-Arabia og Emiratene å gjennomføre angrep mot sivile i Jemen. FN har dokumentert grove og systematiske brudd på menneskerettighetene og humanitærretten, som har rammet både barn og voksne, sivile og stridende.

Regjeringen fortsetter å være på kollisjonskurs med folket som har sagt nei til norsk våpeneksport til landene som kriger i Jemen. Flertallet på Stortinget har vært kritiske til håndteringen av eksporten, men likevel har det aldri vært flertall for å stanse all eksport til landene som kriger i Jemen.

Redd Barna mener det er en skam at Norge støtter den saudi-emirati ledede koalisjonen i krigføringen. Vi krever full stans i alt salg av militært materiell og strategiske varer til landene som kriger i Jemen. Men vi må rope det høyere. Derfor trenger vi din hjelp.

Vi ber deg derfor skrive under på denne underskriftskampanjen. Når du har skrevet under vil du motta en e-post med teksten vi mener du bør sende til Ine Eriksen Søreide for å få henne til å stoppe salget. I tillegg får du e-postadressen til Ine Eriksen Søreide slik at du kan videresende den e-posten du får fra oss.

Blir vi mange nok vil hun kanskje lytte.

Her er e-posten du skal videre­sende

Hei Ine Eriksen Søreide

Jeg krever at Norge stanser alt salg av militært materiell og strategiske varer til land som deltar i krigen i Jemen.

I november 2018 stanset du nye salg til Saudi-Arabia. Det var et viktig skritt i riktig retning og et tydelig signal til landene som kriger i Jemen om at Norge forventer at sivile beskyttes i krigføringen. Nå må du stanse resten av salget umiddelbart. Det er ikke greit at vi fortsetter å tjene oss rike på å selge våpen til land som systematisk bryter humanitærretten.
Et nytt steg i riktig retning er å stanse salg av militært utstyr og flerbruksvarer til Emiratene.

I tillegg må varer som allerede er eksportert til disse landene granskes for å vite om norske varer har bidratt til brudd på humanitær rett.

Håper på svar på dette brevet.

Utålmodig hilsen.

Opp­datering på kampanjen

Tusen takk til alle som har engasjert seg, det nytter!

Etter at utenriksministeren mottok rundt 1000 mailer fra dere som følge av denne kampanjen annonserte utenriksministeren fredag 10. november 2018 at Norge ikke lenger skal godkjenne nye lisenser på eksport av militært utstyr og flerbruksvarer til Saudi-Arabia!

Dette er et stort skritt i riktig retning, og sender et viktig signal til den saudi-emirati ledede koalisjonen som kriger i Jemen om at Norge forventer at sivile beskyttes i krigføringen.

Dette gir oss tro på at vi kan klare å komme helt i mål.

Norge driver med risikoeksport til landene som kriger i Jemen. I februar 2020 lanserte vi sammen med Changemaker en rapport hvor vi ser nærmere på svakheter i det norske regelverket for eksportkontroll med utgangspunkt i eksporten til landene som kriger i Jemen. Rapporten vår slår fast at det er en klar og tydelig risiko for at norsk ammunisjon, solgt til Emiratene, kan brukes i Jemen eller kan gis videre til grupper i landet. Risikoen for at våpen og militært utstyr blir videreført har vært kjent siden 2016 og det har kommet en rekke avsløringer. Redd Barna savner svar på hvorfor norske myndigheter har tillatt eksport når vi vet at andre lands våpen har havnet på avveie i Jemen, særlig når Norge mangler gode rutiner for etterkontroll.

Den norske eksporten til landene som kriger i Jemen er uansvarlig og risikabel, og må stanses. Norge selger fortsatt militært utstyr land i koalisjonen, og vi håper du vil være med å kreve at Norge skal stanse ALL militæreksport, til ALLE landene i koalisjonen.

Oppropet er en del av Redd Barnas internasjonale kampanje som krever at verdens ledere må gjøre mer for å beskytte barn i krig.
 
Foto av Søreide: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret