Foto: Redd Barna
Når kriger og katastrofer rammer, jobber Redd Barna på spreng for å nå de som trenger det mest. Her fra Nepal i 2015.

Våre frivillige viser sitt globale engasjement ved å delta aktivt i en av Redd Barnas internasjonale kampanjer der de bor. Du kan bidra til å sette følgende tema på agendaen i Norge:

Nødhjelp

Redd Barna driver nødhjelp i alle de største katastrofene som rammer verden. Som frivillig i Redd Barna kan du være med på å samle inn penger til de som er rammet av katastrofer. Våre Redd Barna-grupper trenger flere som kan gi av sin tid ved innsamlinger i sitt nærmiljø. Ta kontakt med ditt regionkontor for mer informasjon, eller bidra direkte til Redd Barnas katastrofefond.

Vi lever i en verden hvor klimaendringer, hyppige naturkatastrofer og politisk ustabilitet truer. Et eksempel er borgerkrigen i Syria som brøt ut i 2011. Redd Barna har store nødhjelpsoperasjoner både inne i Syria og i nabolandene som har tatt imot flest flyktninger. Her deler vi ut mat og rent vann, får barna tilbake til skolebenken, støtter helsesentre og sykehus og sikrer trygge steder for barn å leke og gå på skole.

Det katastrofale jordskjelvet som rammet Nepal i april 2015 var det kraftigste siden 1934. Redd Barna er den største hjelpeorganisasjon i Nepal, og har jobbet der i over 40 år. Vi var raskt på plass med krisehelseteam, materiell og forsyninger som barna trenger for å overleve.

Krigen i Syria og jordskjelvet i Nepal er bare noen eksempler der vårt katastrofefond utgjør en forskjell. Du kan gjøre en forskjell ved å gå inn her for å starte egen innsamling, ringe gavetelefonen eller bidra på andre måter. Redd Barna har laget en veileder for hvordan snakke med barn om katastrofer, som kan lastes ned her. 

Vennligst forstyrr!

Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
Jeg er her-kampanjen samler barns ønsker og krav til trygge hjemsteder og henger de opp i et sikkerhetsnett som del av kampanjen. Janne Raanes leste opp budskapene fra barn i Fredrikstad.

Mange barn og unge utsettes for vold og overgrep fra de som står dem nærmest. Du kan gjøre en livsviktig forskjell ved at du bryr deg og handler. Redd Barnas nasjonale kampanje mot vold og overgrep "Vennligst forstyrr!" har bidratt til at det har blitt mer fokus på temaet.

I 2011-2014 ble det gjennomført Forstyrringsuker i mai og juni over hele landet, hvor medlemmer og frivillige har spredd det viktige budskapet om å melde fra på nytt.

Våren 2015 lanserte Redd Barna en ny kampanje mot seksuelle overgrep kalt «Jeg er her». Barn blir utsatt for seksuelle overgrep, barn er pårørende, men barn er også som folk flest. Rundt omkring i landet skal barn få vite om sine egne rettigheter, og de skal få stille krav til voksne som har ansvar for å beskytte dem.

Les mer om kampanjen her >

Vi vil ut i hver krik og krok av landet for å snakke i hjel tabuene rundt seksuelle overgrep mot barn. Hvis alle gjør litt, kan vi sammen skape forandring. Har du lyst til å gjøre noe der du bor, ta kontakt med kampanjeleder Ane Aamodt

Ta kontakt med ditt regionkontor hvis du ønsker å bidra!