Som medlem i Redd Barna kan du være med på forme organisasjonen.

Redd Barna er en medlemsstyrt organisasjon. Vårt høyeste organ er landsmøtet og avholdes hver tredje år. Sist landsmøte ble avholdt september 2018 i Bergen. I perioden mellom landsmøtene arrangeres det regionmøter i de ulike regionene.

Redd Barna har styrende organer på tre nivåer

Landsmøtet er Redd Barnas høyeste myndighet og møtes hvert tredje år. Her møter valgte representanter fra lokale grupper fra hele landet og velger bl.a. medlemmer til medlemsstyret og hovedstyret.

Redd Barnas medlemsstyre
møtes minst to ganger i året og skal sikre realisering av Redd Barnas formål ved å utøve tilsyn innen definerte oppgaver, være rådgivende organ for organisasjonens utviklingsarbeid i Norge og internasjonalt og bidra til aktivt medlemsengasjement. Medlemsstyret har femten medlemmer, og seks varamedlemmer. Medlemsstyret ledes av Cecilie Lund.

Hovedstyret
skal sørge for strategisk utvikling, forsvarlig forvaltning og organisering av virksomheten, og i nødvendig utstrekning fastsette planer, retningslinjer og budsjetter for Redd Barnas virksomhet. Hovedstyret har ti medlemmer og fem varamedlemmer og møtes normalt 6-7 ganger pr år. Hovedstyret ledes av Nils Øveraas.

Les Redd Barnas statutter og vedtekter her >