Foto: Redd Barna/Rannveig Åsheim
Frivillige fra Bergen Redd Barna Aktiv sprer "Vennligst forstyrr!"-flyere. En del av denne kampanjen mot vold mot barn gikk ut på at frivilige påvirket ordførerene sine til å undertegne et opprop.

Som foredragsholder for Redd Barna lærer du om Redd Barnas arbeid, barns rettigheter, formidling og kommunikasjon med barn. Du får muligheten til å bidra til at barn får vite mer om egne rettigheter, og til å bli en bedre foredragsholder. Dette er nyttig kunnskap, enten du er student eller i arbeid.

Redd Barna har for tiden to ulike temaer du kan holde foredrag om. Det ene er vårt arbeid for barn i andre land. Disse foredragsholderne kalles informasjonskorpset. Det andre temaet er trygg bruk av internett, og disse foredragsholderne kalles nettvettkorpset.

Informasjonskorpset

er et korps av frivillige som holder foredrag for elever i grunnskolen. De bidrar til å spre kunnskap om Barnekonvensjonen, Redd Barnas langsiktige utviklingsarbeid og nødhjelpsarbeidet vårt.

Foto: Redd Barna/Kristin Sommerseth
Redd Barna frivillig Anne prater med barn under et arrangement på Utviklingshuset i Oslo.

Redd Barna tilbyr skoler i Norge undervisningsmateriell, besøk og foredrag til elever og lærere. Du kan ta i bruk presentasjoner som Redd Barna har laget, eller du kan bruke "Det magiske klasserommet".

Barn er lett å engasjere, men de lar seg også lett bekymre av all informasjonen de får om det som skjer i verden. Det er derfor viktig at barn får gode forklaringer og noen å snakke med om alle inntrykkene de sitter inne med. Våre skolebesøk gir barna mulighet til å snakke med voksne om inntrykkene, og de får se at det arbeides med å skape forandring til det bedre for barn mange steder i verden.

Nettvettkorpset

er et korps av frivillige som primært holder foredrag til foreldre på ettermiddagstid. Som foredragsholder fra Redd Barna besøker du skoler for å gi råd og tips om hvordan barn og unge trygt kan være på nett. Enkelte av våre foredragsholdere besøker også skolene på dagtid for å holde foredrag til skoleelevene. Du får god opplæring, og mulighet til å delta på nasjonale samlinger for å møte andre nettvettfrivillige og få faglig påfyll.

Her finner du mer informasjon om Redd Barnas arbeid med barns bruk av internett > 

Dette forplikter du deg til

  • Være medlem i Redd Barna
  • Delta på opplæring og kvalifisering
  • Foreta minst tre skolebesøk årlig
  • Rapportere inn til Redd Barna i etterkant av hvert besøk

 

Ønsker du å bidra til å spre Redd Barnas budskap i ditt nærmiljø, ta kontakt med ditt regionkontor > 

Velkommen skal du være!