Antall mennesker på flukt i verden har aldri vært høyere enn i dag. 52 millioner mennesker er drevet på flukt på grunn av forfølgelse, vold, krig og konflikt. Omtrent en tredjedel er flyktninger utenfor eget hjemland. Halvparten av alle flyktninger er barn. Hvert år kommer flere tusen mennesker til Norge for å søke asyl. De fleste flytter inn i statlige asylmottak. Asylmottak er ikke et egnet bosted for barn. Likevel bor det barn i alle Norges asylmottak, og mange tilbringer sin barndom på slike institusjoner. 

Barn som kommer til Norge og søker om beskyttelse er asylsøkere, men de er først og fremst barn. Enten de kommer sammen med foreldrene sine eller de kommer alene har de akkurat de samme rettighetene som alle andre barn i Norge. Retten til en aktiv fritid er en sentral del av barnekonvensjonen. For asyl- og flyktningbarn er det ofte nødvendig å legge ekstra til rette for at retten til lek og fritid skal oppfylles på lik linje med andre barn. Her gjør Redd Barnas frivillige en stor og viktig innsats!

Foto: Redd Barna
Som frivillig er du med på å innfri asyl- og flyktningbarns rett til en aktiv fritid. Aktiviteter kan være maling, fotball, bowling - generelt gjøre hyggelig ting sammen!

Redd Barnas frivillige jobber aktivt for en bedre hverdag for asyl- og flyktningbarn over hele Norge. De er organisert i større og mindre grupper som driver ulike former for fritidsaktiviteter. 

Redd Barna stiller ingen krav til utdanning eller formell kompetanse for frivillige. Vi trenger personer som har litt ekstra tid og ressurser, og som har lyst til å bli kjent med nye mennesker, både voksne og barn. 

For å sikre ivaretakelse og beskyttelse av barn i en sårbar situasjon er det viktig å få til best mulig stabilitet og kontinuitet i aktivitetstilbudet. For å ivareta disse behovene har vi noen krav som stilles til alle som vil være frivillig i Redd Barnas arbeid med asyl- og flyktningbarn.

Alle frivillige må:

Foto: Redd Barna
Redd Barnas frivillige arrangerer aktiviteter for barn som bor på asylmottak, og for barn som har fått opphold i Norge.
  • være fylt 18 år. Er du under 18 år kan du ta kontakt med vår ungdomsorganisasjon Press, som også har aktiviteter for barn på mottak. Er du under 18 år kan du ta kontakt med vår ungdomsorganisasjon Press, som også har aktiviteter for barn på mottak.
    Er du under 18 år kan du ta kontakt med vår ungdomsorganisasjon Press, som også har aktiviteter for barn på mottak
  • levere politiattest før man kan starte som frivillig
  • signere Redd Barnas retningslinjer for frivillige
  • være medlem av Redd Barna eller PRESS – Redd Barna ungdom


Som frivillig i Redd Barna kan du delta på spennende seminarer, samlinger og kurs.

Interessert?

Har du lyst å bidra eller lurer du på noe? Ta kontakt med Redd Barna på frivillig.flyktningbarn@reddbarna.no eller kontakt ditt regionkontor for mer informasjon om hva som skjer i ditt nærmiljø.

Se også vår håndbok for frivillige på asyl- og flyktningfeltet for mer informasjon.

Lurer du på hvordan en aktivitet kan være? I Trondheim har de arrangert rebusløp og mottaksgruppen i Bergen har reist på hyttetur til Hestviken.