Foto: Redd Barna
Sammen med frivillige får barn på krisesenter positive opplevelser innenfor trygge rammer.

Hvert år bor det mellom 1600 og 2000 barn på krisesenter. Barn på krisesenter har mødre, og i noen tilfeller fedre, som har måttet reise fra eget hjem på grunn av vold, trusler og utrygge forhold.

Forskning viser at barn på krisesenter er i faresonen for å utvikle en rekke atferdsmessige og psykiske lidelser og at det er av stor betydning at barn får være aktive og delta i lek når de er på krisesenter. Mange barn blir passive på krisesenteret, de mister kanskje kontakt med nettverket sitt fordi de har flyttet hjemmefra eller fordi det er potensielt farlig å opprettholde kontakt.

Viktig med aktivitetstilbud

Noen familier har vært gjennom en dramatisk flukt og har levd i en kaotisk livssituasjon over tid og er slitne. En del barn kommer fra familier med streng kontroll og har ikke fått tatt del i lek og fritidsaktiviteter. Sammen med frivillige får barn på krisesenter positive opplevelser innenfor trygge rammer.

Våre frivillige har i dag aktiviteter med barn på krisesenter i seks byer i Norge. De frivillige tar barna med på aktiviteter som gårdsbesøk, tur og lek i skog og mark, kino, bowling, baking, grilling, museumsbesøk og ballspill.

For å kunne skape en trygg relasjon til barna og dermed bidra til å bygge opp under barnas følelse av trygghet, mestring og selvtillit er det viktig med kontinuitet og stabilitet i gruppa. Vi har derfor noen krav til deg som frivillig på krisesenter.

Foto: Redd Barna
Våre frivillige har i dag aktiviteter med barn på krisesenter i fem byer i Norge, alt fra tur i skog og mark til museumsbesøk og juleverksted.

Alle frivillige må:

- Være fylt 20 år
- Levere politiattest før man starter som frivillig
- Signere Redd Barnas retningslinjer for frivillige
- Forplikte seg til å være frivillig i minimum ett år
- Være medlem av Redd Barna eller PRESS
- Delta på opplæring

Redd Barna tilbyr:

- Opplæring i Redd Barnas verdigrunnlag og arbeidsprinsipper, spesielt FNs barnekonvensjon, som er grunnlaget for organisasjonens arbeid
- Opplæring og oppfølging fra ansatte og andre frivillige i Redd Barna
- Attest/bekreftelse etter endt engasjement

Ta gjerne kontakt med Redd Barnas prosjektleder for frivillig aktivitet på krisesenter Kristin Sævig eller ditt regionkontor for mer informasjon.