Foto: Redd Barna/Redd Barna Mandal
Mandal Redd Barna er en stor og engasjert gjeng som jobber strategisk for å fremme barns rettigheter lokalt. De samlet nylig flere hundre mennesker i kulturhuset for å oppfordre til bekjempelse av vold og overgrep mot barn.

Det er ingen grenser for hva foreldre kan utsette sine barn for, sa overlege Unni Mette Köpp da hun holdt sitt faginnlegg i Manda. Köpp, som til daglig knyttet til Sørlandet Sykehus og Statens Barnehus Kristiansand, listet opp en rekke metoder som brukes for å mishandle barn her i landet.

Barn har blitt brent med sigaretter, med strykejern, med kokende vann. Barn har blitt slått med belte, slått med flat hånd. Barn har blitt voldtatt, misbrukt psykisk.

Viktig å lytte til barn

Eksemplene er mange, og Köpp vet hva hun snakker om. Det er mange barn som forteller grufulle historier fra hverdagen.

-Barn er gode til å måle om vi voksne våger å høre eller ikke. Hvis vi tør å høre etter, så får vi høre alle detaljene, sier Unni Mette Köpp.

Overlegen var til stede i Buen kulturhus i Mandal for å oppfordre de mer enn 150 fremmøtte til å våge å se, og å våge å handle.

-Det er mange barn der ute som roper om vår hjelp. De ønsker at vi skal se dem!

Hun regner med at så mye som ti prosent av barna i Norge blir utsatt for vold, og hun frykter at det er store mørketall. Ti prosent vil si tre barn i en klasse på 30 elever. Oppfordringen var derfor klar:

-Hvis ikke vi tør å tenke tanken om at dette skjer, så vil vi heller aldri se det. Jeg har kolleger på sykehuset som ikke ser det, sa hun.

Foto: Redd Barna/Redd Barna Mandal
Monica Hægeland Nilsen (t.v.) var primus motor for Redd Barnas arrangement i Buen Kulturhus. Sammen med overlege Unni Mette Köpp oppfordrer hun folk til å si fra dersom de mistenker at barn utsettes for vold.

Foredles, ikke fornedres

«Sov Dukkelise», «So ro lille mann» og «Da lykkeliten kom til verden» var noen av sangene som var med på å gjøre arrangementet til en spesiell opplevelse for de mange frammøtte. Disse ble fremført av de to lokale musikerne, Elia Ardiles Tronstad og Kenneth Bringsdal. Diktet «Vennligst forstyrr!» ble framført av tretten år gamle Ebla Aanensen.

Mandalsordfører Tore Askildsen var også tilstede i Buen Kulturhus, og han gav uttrykk for det han selv karakteriserte som en av de største utfordringene vi har i samfunnet vårt i dag, nemlig det faktum at barn blir utsatt for vold og overgrep.

-Barna skal foredles, ikke fornedres, sa ordfører Askildsen.

Si fra!

En representant fra Barnevernet Sør forklarte mandalittene om hvordan de kan forstyrre dersom de oppfatter at noe er galt. I forlengelsen av dette ble det åpnet for spørsmål fra salen, og det var mange som fikk svar på ting de lurte på. Ingen kan redde et barn alene, men sammen kan vi gjøre en forskjell, var konklusjonen.

To representanter fra Barne- og Ungdomsrådet i Mandal, Loreta Spahija (15) og Jens Homestad (17), gjorde inntrykk på tilhørerne i salen. De stilte spørsmål om hvordan barn kan ha tillit til voksne når de blir dårlig behandlet av sine egne foreldre.

Deres oppfordring var tydelig, og i tråd med hovedbudskapet i Redd Barnas kampanje: Si fra, før det er for sent.