Målet med seminaret var å gi frivillige verktøy og faglig påfyll slik at de kan møte barn i sårbare situasjoner, på best mulig måte.

Tonna Brix innledet seminarhelga med sine historier om vold i oppveksten. I flere år har de reist rundt med prosjektet «Vendepunkt», og holdt foredrag for ungdom om vold i nære relasjoner. Målet er å få barn selv til å søke om hjelp dersom ingen andre ser at de trenger det.

De usynlige tegnene
– Vi må våge å tenke tanken på at det faktisk skjer. Barn blir utsatt for vold og overgrep – også i Norge.

Det sa Kehler Moghen ved SMISO under sitt foredrag. Hun la vekt på viktigheten av å se bak fasaden, da barn har ulike måter å uttrykke seg på.

– Det kan være gjennom konflikter, uro i kroppen og seksualisert språk. Men det kan også være gjennom stillhet og nedstemthet.

Psykolog Kjersti Sandnes ga grundig innføring i tilknytning og emosjonsregulering hos barn i sårbare situasjoner, og viktigheten av hvordan vi møter barnet.

– Når barn blir møtt på sine behov, er det lettere for dem å vise hva det behovet er. Barn som ikke blir møtt kan gjemme behovet, eller det kan komme til uttrykk via sinne og frustrasjon. 

Carolina Øverlien fra NKTVS.

Kreativ workshop
Søndag morgen var bordene dekket med glitter, tusjer og fargerike ark. De frivillige skulle blant annet vise hvordan de kan bidra til trygge og gode aktiviteter med barna, samt diskutere mulige løsninger rundt ulike case.

Carolina Øverlien ved NKTVS rundet av helga med et inngående foredrag om studiet hun har gjort på krisesenter i Norge. Gjennom barnas stemmer, lot hun oss ta del i hvilke strategier barn som lever med vold i hjemmet, utvikler.

Andrea Forbord, frivillig i Redd Barna Trondheim, mener seminaret var godt gjennomført.
- Variasjonen i foredragsholderne var kjempebra, og vi fikk innsyn i hvordan det var å være på krisesenter både fra førstehåndserfaringer og fra et teoretisk perspektiv. Det som gjorde mest inntrykk på meg var selvfølgelig historiene og erfaringene fra de som hadde vært på krisesenter, men det var også interessant å høre kritikk til håndteringen av barna på krisesenter fra studiene til Carolina. Det var også utrolig gøy å treffe frivillige fra ulike deler av landet!