Foto: Redd Barna/Bjørn-Richard Monsen
Birgitte Brekke fra Frivillighet Norge sammen med ordfører i representantskapet Cecilie Lund

- Norge er på verdenstoppen når det gjelder frivillig innsats, forklarte Birgitte Brekke, leder for Frivillighet Norge.

Hun besøkte Redd Barnas representantskap på søndag, og presenterte nye trender i frivilligheten i Norge, hvordan Frivillighet Norge jobber for å skape bedre arbeidsforhold for frivillige organisasjoner i Norge. Paraplyorganisasjonen for norsk frivillighet jobber også med kursing av medlemmer for å kunne gjøre disse best mulig til å takle hverdagen, blant annet gjennom trening av frivillighetsmuskelen.

De nye trendene

- Frivillige shopper mer i frivillighet, og frivillige følger ofte de saker som er omtalt i media, fortsatte Brekke.

Miljøorganisasjoner har merket dette sterkt, og ser i disse dager at de får flere frivillige grunnet økt mediafokus på klimaspørsmål. En stor undersøkelse i den norske befolkningen viser at mange også bare gjør frivillig innsats på internett, den såkalte virtuelle frivilligheten. Den moderne frivillige ønsker også å være med på konkrete aktiviteter som er tidsavgrenset. 

- Flere av disse utfordringene er noe vi kjenner igjen i Redd Barna, sier leder for Representantskapet Cecilie Lund.

Foto: Redd Barna/Bjørn-Richard Monsen
Admir Mesic viser frem frivillighetsskjorta med kledelig rød nese.

Landsmøte, røde neser og t-skjorter

- Mulighetene for å ha debatter og diskusjoner var gode på landsmøte i Redda Barnen Sverige, sier representantskapsmedlem Admir Mesic.

Han var Norges utsendte i Sverige for å lære av hvordan vår søsterorganisasjon arrangerer landsmøte. Der ble det lagt opp til mindre diskusjoner i kafédebatter der delegatene hadde mulighet til å lufte sine innspill. Det ble også tatt i bruk digitale løsninger for prøveavstemming som gjorde at det ble en mer ryddig plenumsdebatt. Representantskapet var positive til at Redd Barna så på noe av erfaringene fra Sverige til Redd Barnas landsmøte som skal arrangeres i Kristiansand høsten 2011.

Deltakerne på møte fikk også mer informasjon om Redd Barnas humoristiske innsamlingskampanje Rødnesedagen, der mange lokallag og aktivitetsgrupper deltar for å gjøre noe som fenger for penger. De nye interne frivillighetssidene aktiv.reddbarna.no ble også presentert, og representantskapet ser mange nye muligheter for direkte kommuniksasjon med medlemsapparatet gjennom denne løsningen. I tråd med det Birgitte Brekke fra Frivillighet Norge presenterte for Representantskapet om de nye trendene for frivillighet.