Foto: Hovedstyret/Tove Irene Dahl
Fra felles arbeidsmøte mellom representantskapet og hovedstyret.
  • Allerede eksisterende møteplasser for Redd Barnas medlemmer utvides for å ivareta medlemsorganisasjonens behov for arenaer mellom landsmøtene.
  • De styrende organer er representert på møteplassene for å styrke kontakten mellom de styrende organer og medlemsmassen.
  • Hovedstyret søker å dele saker som er egnet for debatt/engasjement med medlemmene.
  • Hovedstyret og representantskapet oppnevner kontaktpersoner for hverandre for å sikre kommunikasjon om konkrete saker. Kontaktpersonene får invitasjon til å delta i hverandres møter. Kontaktpersonene er: Kjersti Fløtten (nestleder i representantskapet) og Tove Irene Dahl (hovedstyret).


Representantskapet og hovedstyret arbeider videre med oppfølging av landsmøtevedtaket.

Representantskapet har blant annet besluttet å forbedre informasjonen om våre demokratiske prosesser for å sikre kunnskap i medlemsorganisasjonen om hvordan medlemmene kan påvirke Redd Barna lokalt og nasjonalt, og samtidig ta initiativ til å forenkle de demokratiske prosessene i Redd Barna.