Foto: Redd Barna/Privat
Prosjektleder Giti Mohn i Redd Barna tror at pengene norske ungdommer tjener under årets OD vil skape forandring for ungdommer i Mexico, Honduras og Guatemala.

Operasjon Dagsverk er en årlig solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom. På selve OD-dagen 31.oktober jobber elever én dag til inntekt for et utviklingsprosjekt i Asia, Afrika eller Latin-Amerika. I ukene før OD-dagen arrangeres Internasjonal Uke på mange av skolene, der elevene lærer om globale problemstillinger og om prosjektet. Operasjon Dagsverk drives av cirka 4 000 frivillige på rundt 650 skoler i hele landet. Inntektene på rundt 30 millioner kroner kanaliseres gjennom en norsk bistandsorganisasjon, og i år falt altså valget på Redd Barnas prosjekt for bekjempelse av vold i skolene i Guatemala, Mexico og Honduras.

-Gjennom dette prosjektet tar vi tak i et stort sosialt problem i Latin-Amerika, sier Giti Mohn, som er Redd Barnas prosjektleder for OD.

Vil vise en alternativ vei

Prosjektlederen mener det vil ta lang tid å bekjempe disse problemene, men at prosjektet som nå settes i gang blir viktig for å sikre flere ungdommer skolegang.

–Vi ønsker å vise ungdommene at det finnes en alternativ vei å gå, utenom de kriminelle gjengene, sier Mohn. –Skolegang gir muligheter for den enkelte ungdom, og skaper etter hvert forandring i hele samfunnet.

Hverdagen for ungdommer i Latin-Amerika er preget av vold, kriminalitet og sterke gjengmiljøer som verver elever til sine nettverk. Mange ungdommer blir presset til å delta i gjengene, noe som blant annet fører dem inn i en kriminell og utrygg livsstil, og bort fra de mulighetene utdanning gir. Bare i løpet av de siste fem årene har over 6000 unge under 18 år blitt drept i Guatemala, Honduras og Mexico. De fleste har blitt skutt.

Redd Barna ønsker å gjøre noe for å snu denne trenden ved å sikre skolegangen for ungdommene. Operasjon Dagsverks grunntanke er at norsk ungdom, ved å gi én dag av sin utdanning, bidrar til å gi utdanning til ungdom i Sør. Kampanjen er til for at elevene selv, på grunnlag av det de lærer i løpet av Internasjonal Uke, skal kunne ta en selvstendig avgjørelse på om de vil arbeide på selve OD-dagen eller ikke. I følge ODs nettsider er Internasjonal Uke svært viktig for å underbygge solidaritetsprinsippet, hvor ungdom gjennom forståelse for andre ungdommers situasjon motiveres til handling.

Lokalt initiativ

Foto: Redd Barna/Giti Carli Mohn
Over 60 frivillige og ansatte i Redd Barna hadde meldt seg på inføringskurset om årets OD. Giti Mohn i Redd Barna håper flere melder seg som foredragsholdere i ukene framover. -Vi trenger flere folk til denne viktige jobben, sier hun.

-Målet vårt er å nå fram til 15 000 ungdommer på 70 skoler, sier Giti Mohn.

–Vi kommer til å arbeide på ulike nivåer for å komme i kontakt med flest mulig mennesker, og for å sikre en varig endring. Elever, lærere, familier og lokale myndigheter er blant dem som blir involvert i arbeide med å skape en trygg skolegang. Også utdanningsdirektoratet i de tre landene er positive til arbeidet som nå settes i gang.

-Det er Redd Barna i de aktuelle landene som opprinnelig tok initiativet til å starte dette arbeidet, sier Mohn, og det er ungdommene selv som har kommet med forslag til hva man kan gjøre. Senere har vi i Redd Barna Norge blitt involvert, og nå kan vi altså sette i gang for alvor med penger fra Operasjon Dagsverk.

Satser på ungdommene

Giti Mohn sier det er et banebrytende prosjekt som nå kan realiseres. Ingen har tidligere våget å gå inn på dette fordi problemene virker så overveldende og komplekse. Likevel mener prosjektlederen at små endringer gjennom Redd Barnas arbeid kan føre til større strukturelle endringer i hele området.

–Vi begynner med 500 ungdommer som vil få opplæring, og som skal bidra til konkret forandring lokalt. Dette arbeidet er allerede godt i gang i Mexico, hvor ungdommene lærer seg blant annet alternative måter å løse konflikter på. De reiser også rundt i nærområdene for å informere andre ungdommer om viktigheten av utdanning. Vi har troen på at ungdom selv kan skape forandring i sitt eget samfunn, og at den nye generasjonen vil tenke annerledes om hvordan samfunnet skal bygges, sier en engasjert prosjektleder. Hun får støtte av de det gjelder: Da Redd Barna besøkte OD-prosjektene i Honduras tidligere i sommer, fikk de klar beskjed med hjem i bagasjen: - Fortell at det nytter! Lov at pengene blir brukt til nyttige ting, sa barna selv.

Jobbe for OD?

Prosjektleder Giti Mohn avslutter med en klar oppfordring til norske ungdommer:

-Det ville glede meg om enda flere blir med som foredragsholdere. Vi skal holde 465 foredrag rundt omkring i hele landet, og vi trenger folk som synes det er viktig å bidra. Det er en viktig jobb, og vi er avhengig av at folk stiller opp.

Har du lyst til å holde foredrag der du bor? Kontakt ditt nærmeste regionkontor