I Bergen er frivillige fra Press og Redd Barna Bergen klare til å forstyrre!

Fikk du med deg kampanjen Vennligst Forstyrr? Nå fortsetter den som Forstyrringsuken. Gjennom ulike aksjoner, markeringer og leserbrev vil Redd Barnas frivillige være synlige i store deler av landet de to neste ukene - og de vil synliggjøre et enkelt men livsviktig budskap:

Alle voksne har et ansvar for å melde fra hvis de er bekymret for hvordan et barn har det hjemme!

Foto: Ines Vujicic/Redd Barna
Forstyrring i gang i Trondheim: Frivillige i Trondheim var aktive under Lamodagene, og delte ut informasjon om Vennligst forstyrr og Redd Barnas arbeid mot vold og overgrep mot barn.

Forstyrrerne er klare til innsats

De neste ukene blir det arrangert små og store aksjoner og markeringer i Tromsø, Trondheim, Bergen, Ålesund, Kristiansand, Mandal, Oslo, Porsgrunn, Skien og mange andre steder.

I Bergen skal frivillige i Press og Redd Barna Bergen arrangere en markering i sentrum i samarbeid med teatergruppen kom nærmere og Senter mot Incest i Hordaland (SMIH). De skal også i møte med skolebyråden for å overrekke ham en beredskapsplakat mot vold og overgrep, og oppfordre ham til å gjøre denne kjent for alle skoler og barnehager i kommunen.

I Trondheim har frivillige allerede deltatt på Lamodagen, hvor de informerte om Redd Barnas arbeid mot vold og overgrep. Der planlegges det også stand og aktiviteter den 4.juni. I Kristiansand skal barn lage en utstilling som åpner i Kardemommeby i Dyreparken 5.juni.

Andre steder vil det bli gjennomført undervisningsopplegg i skoler og visninger av filmen Sinna Mann, i tillegg til mye annet.

Det nytter å forstyrre

I kjølvannet av Vennligst forstyrr-kampanjen var det en økning i antall saker om vold mot barn, familievold og overgrep som ble meldt til politiet og barnevernet. Dette var Vennligst forstyrr en medvirkende årsak til.

- det viser at det nytter å forstyrre, og at større åpenhet om vold og overgrep mot barn er nødvendig for at barn som ikke har det bra hjemme blir sett og får den hjelpen de trenger og har rett til, sier Zoë Øiestad, Rådgiver på vold og overgrep i Redd Barna.

Kampanjen avdekket også at det er klare begrensninger i kommunenes tilbud til barn, og at det er en bekymringsfull mangel på kapasitet i mange kommuners hjelpeapparat til å følge opp en økning i antall henvendelser.

Har forpliktet seg: Kristin Halvorsen, Audun Lysbakken og Reidar Hjermann har gitt løfter. Under Forstyrringsuken vil de bli påminnet på disse løftene.

Må holde løftene sine

Under Vennligst Forstyrr-kampanjen kom ordførere og ministre med konkrete løfter om hva de skal gjøre for å stoppe vold og overgrep mot barn.

Nærmere 100 av landets ordførere har sluttet seg til Redd Barnas ordførerdugnad, og dermed forpliktet seg til å sette vold og overgrep mot barn på dagsorden i kommunen og iverksette konkrete tiltak for å sikre beskyttelse av utsatte barn.

Under Forstyrringsuken vil frivillige over hele landet ta kontakt med ordføreren i sin kommune og få svar på hva som er blitt gjort siden ordføreren signerte.

Det vil også jobbes opp mot myndighetene. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen lovet under avslutningen av Vennligst forstyrr å "Trene alle voksne som jobber i skoler og barnehager til å se barn som mishandles, og å tro på dem, og å gjøre noe med det".

- Her ligger det en stor utfordring for kunnskapsministeren. Opplæringen i utdanningen av barnefaglig personell er utilstrekkelig når det gjelder kunnskap om vold og overgrep mot barn og det er lite fokus på barnekonvensjonen. Her er det en stor jobb som må gjøres for at forholdene skal bli bedre for utsatte barn, sier Øiestad, som avslutter:

- Med Forstyrringsuken vil vi sette vold og overgrep mot barn på dagsorden igjen, og stille de som har kommet med løfter til ansvar, i tillegg til å minne alle voksne på at bekymringer de har for barn må tas videre.

Du kan følge oss på Facebook for oppdateringer på hva som skjer lokalt og nasjonalt under Forstyrringsuken. Og har du lyst til å engasjere deg Redd Barnas arbeid mot vold og overgrep mot barn? Ta kontakt med ditt nærmeste regionkontor.