Foto: Operasjon Dagsverk
Hvert år samler skoleelever inn penger til prosjekter i Asia, Latin-Amerika eller Afrika. I år ble Redd Barnas prosjekt valgt!

På OD-dagen 31.oktober skal elever i hele Norge jobbe til inntekt for Redd Barnas prosjekt. I ukene før selve OD-dagen arrangeres Internasjonal Uke på mange av skolene, med mål om at elevene skal lære om globale problemstillinger samt årets prosjekt.

Redd Barna søker flinke folk til å holde foredrag om dette temaet, som vil engasjere elever på ungdoms- og videregående skoler i Norge.

Vi ønsker at du forplikter deg til å stille opp på til sammen to fulle skoledager, fordelt på ulike dager ut ifra etterspørsel fra de ulike skolene. Foredragene skal gjennomføres i skoletiden i løpet av Internasjonal Uke (14. -25. oktober)

God opplæring

Foto: Redd Barna
I Redd Barna er det et prinsipp at ungdom skal få påvirke beslutninger som angår dem. I 2012 gjennomførte vi derfor en workshop sammen med ungdom fra Guatemala, Honduras, Mexico og Norge. Gjennom diskusjoner og gruppearbeid viste ungdommene oss hvilke utfordringer vi bør jobbe med.

Antall bestillinger av skolebesøk varierer fra fylke til fylke, så du vil bli bedt om å krysse av på om har mulighet til å reise til andre steder enn der du bor.

Alle foredragsholdere vil få god opplæring på et helgeseminar i Oslo fra 17.-18.august, hvor vi blant annet skal holde presentasjons- og formidlingskurs som både nye og erfarne foredragsholdere vil kunne lære mye fra. 

Alle reise- og oppholdsutgifter vil bli dekket av Redd Barna.

Solveig Figenschou var med forrige gang Redd Barna fikk Operasjon Dagsverk:

- Å snakke om solidaritet, barns rettigheter og bistand for både nysgjerrige og kritiske elever, var en spennende oppgave jeg har fått god bruk for som lærerstudent siden. Det var veldig givende å være en del av maskineriet som sikret så mange elever en trygg skolegang i Nepal!

Trygg skolegang er nøkkelen

Foto: Redd Barna
Teksten på kinnet er klar: å leve er å studere! Under årets OD kan skoleelever i hele landet bidra til at mange ungdommer i Mexico, Guatemala og Honduras får en trygg skolehverdag.

Hverdagen til mange ungdommer i Mexico, Honduras og Guatemala er preget av frykt, vold og kriminalitet. De siste årene er over 6000 tenåringer drept i ett av verdens farligste områder.

Norske ungdommer og Redd Barna vil gjennom OD 2013 jobbe for at 15 000 ungdommer ved skoler i disse tre landene skal få god utdanning i trygge omgivelser.

Ved å tilby trygg skolegang håper vi at ungdommene vil velge bort gjenger og kriminalitet, og ta gode valg for egne liv.

Redd Barna har arbeidet i denne regionen i mange år, og kjenner godt til de ulike risikofaktorene for et slikt arbeid. De vet også hvordan de ikke skal la dette hindre dem i å utføre arbeidet.

Vil du bli foredragsholder?

Dersom du er interessert i å være foredragsholder for Redd Barna under Internasjonal Uke 14. - 25. oktober, og bidra til at skoleelever i hele Norge får mer kunnskap om dette viktige temaet, fyll ut dette skjemaet.

For mer informasjon, se Redd Barnas og ODs hjemmesider.